Category: Artikelen Nederlands (Dutch)

sex asteroids

Sex asteroids in astrology

Sex asteroids are a hot topic in asteroid astrology. This article by the Dutch asteroid-astrologer and author on asteroid-astrology Benjamin Adamah gives a pretty complete overview of asteroids and their specific relation to the...

fake news

De meme reality-check

De mens is een groepsdier en individu tegelijk. Veel mensen ervaren daarbij een voortdurende spagaat. Als individu neig je tot zelfstandig denken, een zelfstandig verkennen van de werkelijkheid en een eigen ervaren en liefst...