Zwarte media-magie en servitors

Dit artikel gaat over servitors  (hulpgeesten), de overeenkomst en het verborgen mechanisme tussen de meest gebruikte magische techniek om een zogeheten tulpa of servitor te creëren en “flood strategies” zoals gebruikt door neoliberale massamedia. Een flood-strategy is een globalistische methode om een specifieke publieksmening en bijbehorende gesimuleerde werkelijkheid te scheppen op een korte termijn om hele landen een “nieuwe werkelijkheid” binnen te loodsen die zaken als crisis of oorlog of zoals recent een pandemie gerelateerd controle-quarantaine-systeem moet legitimeren.

 

tibet tulpa Zwarte media-magie en servitors

De kunst van het tulpa-scheppen bereikte een top in het oude Tibet.

 

De Tibetaanse Tulpa-proef

Een tulpa is een begrip uit de Tibetaanse magie. Vroeger was het scheppen van een tulpa of kunstmatige geest een vast onderdeel van een lama-opleiding. Een leerling moest zich voor deze beproeving naar een plek in de natuur begeven, daar een zogeheten kilkhor (een stenencirkel) maken en met zijn verbeeldingskracht een focus een geestwezen scheppen. De begeleidende (helderziende) meester controleerde dan na een bepaalde tijd of deze opdracht goed was uitgevoerd, door de leerling de vorm van de tulpa te laten omschrijven. Deze vorm moest uiteraard exact overeenkomen met wat de meester daarvoor al – zonder beschrijvende informatie – gezien had. Was dit het geval dan was de leerling geslaagd.

 

 

De familiar van de heks in de middeleeuwen

Europe heeft haar eigen tulpa-traditie. In de middeleeuwen sprak men alleen niet van een tulpa maar van een “familiar” of “familiar spirit”. Deze werden vooral bekend binnen de context van de hekserij, maar ook de Renaissance filosoof Pico delle Mirandola had een eigen unieke hulpgeest.

 

Van gedachtevorm naar egregor en servitor

Vroegere twintigste-eeuwse schrijvers/occultisten als Dion Fortune, Dolores Ashcroft Nowicki en diverse theosofen schrijven vooral over “thought forms” als ze een tulpa omschrijven. In de 21ste eeuw is deze benaming thought form (gedachtevorm) bij Amerikaanse occultisten gaan staan voor een abrupt, via een chaosmagische techniek uitgezonden tot in het kleinste detail uitgewerkt hologram van een gewenste situatie, teneinde deze op te roepen. John Kreiter beschrijft deze methode en hij staat ook in mijn boek Magus op pagina 167.

Occulte loges spreken doorgaans van een egregor. De bekendste is GOTOS van de Duitse Saturn Loge. Soms fuseert deze loge-egregor met een oude demonische kracht zoals in geval van de FOGC-loge met de Mars-demon Bartzabel. Een loge-egregor bewaakt de loge-eenheid en voor dit wezen wordt een aparte stoel gereserveerd.

Deze egregors worden decennia na decennia gevoed en worden zeer sterk. Daarbij wordt ermee omgegaan op dezelfde wijze als met de enige tulpa die ooit de televisie met live-optredens haalde: Philip. Philip was  een kunstmatige geest geschapen door de Toronto Society of Psychic Research. Deze groep die het experiment uitvoerde van 1972 tot 1974 wilde onderzoek doen naar het verschijnsel telekinese. Een van de leden omschreef het uiterlijk en leven van ene Philip, een figuur die zou hebben geleefd in het Engeland van Oliver Cromwell, en zelfmoord hebben gepleegd door van een kasteelmuur te springen, na een liefdesdrama. Een van de groepsleden maakte een beeltenis van Philip.

 

Magus bundel

 

Na een jaar tevergeefs te hebben geprobeerd Philip tot leven te roepen, kreeg de groep ineens succes door de klassieke victoriaanse seance te adopteren; een soort tea-party, waarbij werd gezongen en geklets, maar in het achterhoofd een concentratie op Philip werd vastgehouden. Philip begon te reageren op vragen met poltergeist-achtig geklop en zaaggeluiden. Later kwamen hier telekinetische effecten bij als een uit zichzelf dansende tafel, waarmee voor de Canadese televisie werd opgetreden en waarvan opnames werden gemaakt. De groep ging met Philip om als hij een normaal mens was en wist de verstorende werking van scepsis (in feite niets anders dan een “focus-blur” bij magische operaties) in de ijskast te houden.

Tegenwoordig worden tulpas, egregors, gedachte vormen, etc, meestal aangeduid met de term servitor.  Technieken voor het maken daarvan zijn onder meer beschreven door Damon Brand en John Kreiter. Online is de term tulpa vooral in zwang bij het platform 4chan. Hier spreekt men van tulpsamancy om de techniek te beschrijven, wat een foute term is omdat de uitgang mancy specifiek voor divinatie (voorspellings)technieken wordt gebruikt en niet voor het scheppen van servitors.

 

gedachtevorm servitor tulpa Zwarte media-magie en servitors

bollen worden vaak gebruikt als vorm voor een servitor

 

De essentie van het servitor-scheppen

Een servitor kan op verschillende manieren gemaakt worden.  Van al deze methodes heb ik de meest succesvolle opgenomen in Magus op pagina 164. Echter alle technieken die een servitor tot doel hebben werken met:

  1. Het schrijven van een kort protocol waarin je de gewenste hoofdwerking van/opdracht aan de servitor bondig omschrijft.
  2. Het kiezen van een naam en verschijningsvorm en eventueel een zegel (symbool)dat de servitor vertegenwoordigt.
  3. Het dagen achtereen verbeelden van de servitor in een schemerdonkere ruimte tot deze klaar is voor gebruik

Aan deze basis kunnen allerlei wensen van de magiër worden toegevoegd. Servitors moeten liefst dagelijks worden onderhouden. Sommige worden voor altijd gemaakt en andere voor korte termijn projecten. Een voorbeeld van de eerste optie is bijvoorbeeld een financiële servitor of een servitor die je huis beschermd. Een voorbeeld van de tweede optie is bijvoorbeeld een servitor wiens opdracht het is je goed door een examen heen te helpen. Deze heeft nadien geen functie meer en kan worden ontmanteld, door deze simpelweg niet meer te voeden of door een tijdspanne in te bouwen tijdens het schrijven van het protocol.

 

Media-Super-servitors

Mediabedrijven, drukken zich nooit uit in magische termen. Politici en NGO’s doen dit ook niet. De technieken voor massamanipulatie zijn desalniettemin in wezen identiek aan de magische technieken voor privé-servitors. De kern is namelijk herhaling, herhaling, herhaling, herhaling, herhaling, herhaling van een en dezelfde boodschap, vergezeld vaak van een en hetzelfde soort beelden. Deze massa-impregnaties of flood-strategies scheppen samen met de getriggerde verbeeldingskracht en vaak sterke – zo opgeworpen – negatieve emoties en gedachten in zeer korte tijd een servitor van enorme kracht.

Deze wordt daarbij – geheel in tegenstelling tot een servitor, geschapen voor kleine persoonlijke doelen door een magiër, die alle controle over zijn of haar schepping houdt (en moet houden) – niet beheerst door deze massa. In tegendeel, de superservitor neemt de massa in bezit en werkt erop in als een energievampier.

In 2020 en 2021 hebben we kunnen zien waar dit toe lijdt, zoals een zeer snelle achteruitgang van menselijke waarden, gezond verstand en een normaal menselijk denk en gedragspatroon. De sturing is letterlijk overgenomen en hier is sprake van collectieve bezetenheid. Dit verklaard alle krankzinnige en wrede uitspattingen van massagedrag in de hele geschiedenis.

 

De contra-servitor als adder onder het gras

Een aanzienlijk deel van de bevolking gaat niet mee met in media gepushte hysterie en indoctrinaties en komt met een tegengeluid ten opzichte van de mediadictaten. Hiermee hollen zij aan de ene kant de kracht van deze super-servitor uit en verzwakken deze. Het trieste aan dit proces is echter dat door de collectieve focus en ergernis van de kritische groep, die altijd zo’n 30% van de massa blijft uitmaken, hiermee een tweede super-servitor schept die, hoewel uit positieve beweegredenen ontstaan, een tweede energievampier wordt, die bij een heel groot deel van deze groep de sturing eveneens overneemt en de energie gaat uitzuigen. Het zeer zichtbare symptoom daarvan uit zich in een regelrechte verslaving aan het bekritiseren, via vooral de social media, van alles wat de mainstream-media en de organisaties er achter dagelijks als “nieuws” brengen.

Zelfs in gesprekken tussen vrienden en familieleden onderling, en zelfs in een omgeving die in niets herinnert aan de floodstream-ellende en indoctrinaties, blijkt men niet of amper meer in staat het over iets anders te hebben dan de crisis, pandemie, oorlog, noem maar op… De naald van de gedachten en emotie-focus blijf muurvast in dezelfde stand staan. Er ontstaat bovendien een schijnsocialisering door een gemeenschappelijke vijand die onbewust secundaire super-servitors schept.

Dat woordje “onbewust” lijdt ons naar een nog niet genoemde definitie van servitor, namelijk “larve”. Een larve – de term werd veel door de tjechische magiër Franz Bardon gebruikt – is een per ongeluk en onbewust uit heftige emoties geschapen servitor. Deze heeft uitsluitend parasitaire eigenschappen en een eigen overlevingsinstinct. Larven zijn binnen de occulte visie, de reden waarom mensen zo moeilijk van trauma’s, een PTTS of een verslaving afkomen. De parasitaire larve gedijt uitsluiten op een enkele emotie, gedachtenobsessie, dwangfocus, verslaving etc.

 

 

De super-servitor geschapen door de media en publiek dat makkelijk te indoctrineren is heeft net zo’n survival-instinct. Dit verklaard een deel van de uitzinnig en zeer overdreven agressie van overheden en massamediaconsumenten naar mensen die als “wappies” werden gestigmatiseerd. De contra-servitor, die juist is ontstaan uit boosheid over deze vorm van sociale aanranding heeft echter ook een survivalinstinkt en de adder onder het gras is dus dat deze contra-servitor ook blijft zorgen dat men geïrriteerd blijft.

Zo ontstaat er een occulte symbiose tussen twee super-servitors, twee gigantische energievampiers die zowel bij geïndoctrineerden als zelfbenoemde wakkeren tot energetische uitputting voert en tot kunstmatig gedrag leidt (dat echter niet als “niet-authentiek”of zelfstandig wordt ervaren). Dit probleem aankaarten en benoemen roept bijna altijd woede en ontkenningen op omdat de servitor die zich hierdoor bedreigd voelt in de turbostand schiet.

Het systeem dat dit alles veroorzaakt heeft en wil continueren wordt zo steeds sterker en machtiger totdat het in elkaar stort door de immense kloof die langzaam maar zeker ontstaat tussen de menselijke en aardse werkelijkheid en de gesimuleerde werkelijkheid die door de media, gekatalyseerd door twee super-servitors, werd opgericht op een altijd irrationele en daarmee te zwakke fundering.  Wat dan blijft is alleen maar zinloze ellende en een enorme schade aan de planeet, de volksgezondheid, het sociale weefsel algemeen en trauma’s bij kinderen en jongeren op gigaschaal, die generaties lang doorwerken.

Aldus is “wakker zijn” belangrijk, maar er is al heel gauw sprake van een vals of ingebeeld wakker zijn als hier niet een credo wordt gekoesterd dat ooit meesterlijk bondig werd geformuleerd door de Britse occultist Aleister Crowley:  Awake from sleeping. Awake from waking….

 


 

Workshopserie Klassieke Westerse Magie door Benjamin Adamah