Tagged: benjamin adamah

Korean folklore

Dokkaebi, the Goblins of Korean Folklore

In Korean art and folklore, Dokkaebi are mythical goblins known for their peculiar appearances and supernatural abilities. They are often depicted as humanoid beings with the ability to transform into various forms and possess...

Spirit beings in European folklore - Benjamin Adamah

Spirit Beings in European Folklore

Spirit Beings in European folklore by Benjamin Adamah is a series of 4 compendiums that catalogs 1045 creatures of Europe’s supernatural history. This book-series is made available September 3, 2022 by VAMzzz Publishing. Netflix-series...

fake news

De meme reality-check

De mens is een groepsdier en individu tegelijk. Veel mensen ervaren daarbij een voortdurende spagaat. Als individu neig je tot zelfstandig denken, een zelfstandig verkennen van de werkelijkheid en een eigen ervaren en liefst...