Tagged: benjamin adamah

fake news

De meme reality-check

De mens is een groepsdier en individu tegelijk. Veel mensen ervaren daarbij een voortdurende spagaat. Als individu neig je tot zelfstandig denken, een zelfstandig verkennen van de werkelijkheid en een eigen ervaren en liefst...

crantor in astrology

CRANTOR in astrology – the fragility of life

Crantor is a Uranus-crossing asteroid of the Centaur-category. Because of its association with sudden death, literally or figuratively speaking, several astrologers who studied Crantor in astrology inadvertently gave the Centaur a terrifying image. Yet...