Engelenmagie deel 2 – Engelen en hun symbooltaal

Engelenmagie draait om de symbooltaal waarmee engelen communiceren. In dit artikel achtergronden van de klassieke Europese engelenmagie, zoals die in de middeleeuwen en renaissance werd bedreven. In dit deel behandelen we verder de natuur en symboliek van de vier planeet-engelen: Raphaël (Mercurius), Michaël (Zon), Sachiël (Jupiter) en Cassiël (Saturnus).

 

Sigilum van de aartsengel Raphaël- engelenmagie workshop

Sigilum van de aartsengel Raphaël

 

De beginselen van de oudste vorm van engelenmagie, zijn terug te voeren tot sjamanistische tijden. Zo’n 3000 jaar geleden was het echter Koning Salomo, die zeer uitgebreid deze tak van magie bezigde. Salomo was een me’ir, een magiër/priester-koning. Zijn systeem bestond uit het bedwingen van daemones, demonen of djinns, met engelen die hun contrapool vormden. De engel wordt dan het “besturingssysteem” van een meer verdichte astrale entiteit die, dichter bij onze tijd-ruimte-dimensie, directer en sneller dan een engel dingen kan bewerkstelligen en manifesteren. In de hedendaagse magie wordt dit bullet-effect magick genoemd. Direct met een engel werken zet een dieper proces in gang, dat echter vaak meer tijd kost om effecten te sorteren.

Het oudste geschrift waarin deze techniek van engelenmagie beschreven staat is het Testament van Salomo, waarvan verschillende versies in het Oud-Grieks bestaan. De bekendste vertaling is die van F.C. Conybeare uit 1889. Hierin is te lezen hoe elke demon en engel samen aan een decanaat van de zodiak (een deel van 10 graden) gekoppeld zijn. Dus bij Ram horen drie engelen en drie demonen, bij Stier drie, bij Tweelingen, enzovoort. Er bestaat verder een studie naar de verschillende Griekse Testament van Salomo-versies van Chester Charlton Mc Cown uit 1922. Men schat de datering van het Testament van Salomo op zo ergens voor 50 na Chr..

 

 

De magiër en de vier Elementen

In de regel zien mensen engelen als hogere wezens dan zichzelf. Binnen de klassieke magische traditie, waarvan de heka (mix religie en magie) van de Oude Egyptenaren, het eerste substantiële praktijkvoorbeeld is, klopt dit beeld niet. Het magische beeld is, dat de hoogste godheid en de mens twee polen van één groot bewustzijn vormen en alleen dat hoogste goddelijke wezen en de mens, zijn uit alle vier de Elementen opgebouwd. En dus beschikken zij over een wezen annex bewustzijn dat uit Vuur, Water, Lucht en Aarde is geconstrueerd. De hiërarchie van wezens berust dus niet op laag of hoog, of astraal versus biologisch, maar op de al of niet aanwezigheid van alle vier Elementen.

De Vier Elemententen of Tetrasomia - engelenmagie workshop

De Vier Elemententen of Tetrasomia

Elementalen zijn vaak maar uit één Element opgebouwd zoals de Salamanders (Vuur), Undines (Water), Syphen (Lucht) en Gnomen (Aarde). De Fairies, een Engelse term waarmee geen elfjes worden bedoeld, maar waarmee een grote verzameling van iets complexere natuurwezens, zoals bijvoorbeeld Faunen of Deva’s wordt samengevat, kunnen uit een, twee of drie Elementen bestaan. Ditzelfde geldt voor de meeste engelen, met in de kabbalistische traditie een uitzondering voor Sandalphon, het wezen waarin volgens de kabbalistische traditie de profeet Eliah in opging. Hetzelfde geldt voor Metatron of Mitratton die eveneens als mens begon, namelijk als Enoch.

De mens wordt in de traditie van de klassieke engelenmagie echter in beginsel boven de andere wezens gesteld, omdat alleen de mens conform dat Elementenverhaal het (subjectieve) evenbeeld van dat hoogste (objectieve) goddelijke wezen is – en dus ook als enige soort hier volledig mee kan resoneren en in interactie is. Dat laatste proces werd door Jung beschreven als: ‘God wil mens worden, de mens wil God worden.’ De sufi’s spreken van de ‘Reis van de druppel naar de oceaan, die dezelfde is als de reis van de oceaan naar de druppel.’

Tirauclairisme is het bedrijven van magie middels het oproepen en bedwingen van astrale wezens.

Vanuit dit evenbeeldstandpunt wordt, vanaf de Oudheid tot ver in de twintigste eeuw, dat bedreven wat met een moeilijke term tirauclairisme heet: het bedrijven van magie middels het oproepen en bedwingen van astrale wezens. Dit bedwingen gebeurt doordat de magiër zich symbolisch en psychisch-mentaal vereenzelvigt met dat hoogste goddelijke wezen (vaak El Elyon, Ehyeh of YHWH) het scheppend beginsel zelf. En vanuit deze positie wordt een engel gemaand om een demon aan te sturen. Het meest gedetailleerd zijn deze technieken beschreven in het Boek van Abramelin. Een zeer bijzonder werk, dat in de laatste analyse, door Georg Dehn wordt toegeschreven aan Rabbi Yaakov Moelin (ca. 1365–1427).

 

Effecten die onmogelijk met fantasie kunnen worden afgedaan

Het spreekt voor zich dat een magiër volledig angstloos moet zijn tijdens bijvoorbeeld een evocatie, een in de materiële verschijning roepen van een wezen. Tot voor relatief kort zijn er veel pogingen gedaan om magie volledig te verpsychologizeren. Dat wil zeggen, men probeerde magische effecten sec als psychologische effecten uit te leggen. Het laatste decennium is deze aanname keer op keer gedebunkt door schrijvers en praktijkdeskundigen zoals Joseph C. Lisiewski Ph.D, David Rankine, e.a. Via deze oude technieken kunnen wel degelijk wezens objectief gematerialiseerd of zichtbaar gemaakt worden, met zeer heftige bijwerkingen, inclusief scheuren in betonnen muren, lichteffecten en dergelijke. Ik heb in mijn boek Vamachara zo’n echte evocatie beschreven, die ik destijds uitvoerde met de Vuur-Elementaal Itumo, een wezen dat met plotselinge onweersbuien en slagregens te maken heeft. Dit was zeer zeker geen ervaring die zich als een psychische effect of een inbeelding liet omschrijven. Wel een hele bijzondere.

 

Workshopserie Klassieke Westerse Magie door Benjamin Adamah

Het boek: ‘The Sacred Magic of the Angels’

Klassieke middeleeuwse engelenmagie is een vak apart. Niet erg toegankelijk voor de beginner en niet ongevaarlijk. Het is echter goed mogelijk om zonder risico’s met een afgeleide techniekte werken, die door iedereen te leren is en waarbij alleen het resultaat iets meer geduld vergt. David Goddard heeft deze techniek beschreven in zijn boek The Sacred Magic of the Angels, waar ik in een eerder artikel meer over schreef. Het is een techniek die van engelen-petities op papier gebruik maakt, maar ook gewoon via een sterke contemplatieve verbeelding werkt, dus zonder enig hulpmiddel. De techniek werd, middels jarenlang testen, ontwikkeld door Madeline Montalban op bases van de middeleeuwse technieken. Heel belangrijk hierbij is de kennis van de symboliek van engelen en de psychosfeer die hen omringt. Ook een voorstelling van een engel helpt bij het leggen vancontact.

Bij een echte helderziende waarneming zijn engelen, in hun pure vorm, wezens die geen vaste vorm hebben en uit een voortbewegende energie of een licht van een bepaalde kleur lijken te bestaan, overeenstemmend met hun natuur. Soms lijken ze op gigantische linten van een specifieke kleur tegen een diep blauwe achtergrond. Dr. Harry Oldfield, de ontwikkelaar van Polycontrast Interference Photography (PIP) – een soort Kirlian-fotografie – heeft met zijn technologie zo’n energielichaam van een Elementaalwezentje zichtbaar gemaakt en op film vastgelegd. Hij laat zien dat een klein lichtwezentje uit een brok halfedelsteen kruipt dat iemand in de hand houdt en zich daarna weer terugtrekt in de steen. De vorm en bewegingen lijken op die van een rups.

De menselijke geest neigt echter tot een meer menselijke voorstelling. En dit al eeuwen lang. Hierdoor zijn nuttige en solide gedachtevormen ontstaan, die half als een soort intermediairbeeld tussen magiër en engel fungeren en half met de engel gefuseerd zijn. Wanneer we middeleeuwse grimoires bestuderen, lezen we vaak de instructie om te bevelen dat het opgeroepen wezen een vriendelijke of menselijke vorm aanneemt.

Onderstaande voorbeelden geven de beschrijvingen en symboliek van de klassieke planeet-engelen. De term “Omens” slaat op symbolische tekens, waarmee de betreffende engel aangeeft dat het verzoek aan de engel is opgepikt en wordt ingewilligd binnen een bepaalde tijdspanne. De informatie is deels afkomstig uit de engelenmagie van Madelin Montalban-David Goddard / Maxine Sanders, die vorm kreeg in het boek The Sacred Magic of the Angels. Verbeeld eenvoudigweg zo sterk mogelijk de engel conform de gegeven beschrijving en stel een vraag, in overeenstemming met het beschreven “werkterrein” van de engel. Let dan op of er een betreffend omen komt, als antwoord op je verzoek.

 

Raphaël

engelenmagie workshop

Raphaël is een samenvoeging van de Hebreeuwse woordstam RFH (genezen) en el (het vrouwelijke aspect van God dat het goddelijk initiatief manifesteren wil). De naam betekent zoveel als God geneest of de Genezende kracht van God. Raphaël heeft ook een overlap met Mercurius/Hermes, de god van het handelsverkeer, de communicatie en informatie. Hij wordt voorgesteld als een beweeglijk wezen dat snel verschijnt, met een drukke vluchtige energie om zich heen in de kleur iriserend geel, met een zwarte caduceus in zijn ene hand en een griffel (schrijfgerij) in de andere, met een paar vleugels bij de slapen, de enkels, twee paar op de rug en een topaas in zijn voorhoofd. De engel wordt om hulp gevraagd bij alle medische of gezondheidskwesties en problemen met handel, reizen, post of communicatie of het terugvinden van verloren of gestolen dingen.

• Kleuren: geel en zwart of geel-groen combinaties
• Geuren: citroenachtige geuren; anijs, mandarijn
• Stenen: topaas, zinnober, luipaardjaspis, vuursteen
• Metaal: kwikzilver
• Planeet: Mercurius (en de asteroïde Hygeia)
• Dag: woensdag
• Getal 8
• Omens: een onverwachte, opvallende ongewone en positieve ervaring met kleine vogeltjes, apen, gele bloemen, vliegen, varens of iets met een motief of afbeelding daarvan, een esp of berk of een vreemd geluid in zo’n boom, een onverwachte reis, een toename van post of mail – of iets in deze strekking als geschenk krijgen.

 

Michaël

engelenmagie workshop

Michaël doet net als Gabriël vanuit Babylonië zijn intrede in het joodse “engelen-pantheon”. Michaël betekent Hij die is als God. Michaël wordt voorgesteld als een grote gedaante van warm goud iriserend zonlicht, met grote zachtwiegende vleugels in de kleuren goud en zalmkleur, waarvan de tippen lijken op die van pauweveren. Hij heeft een lans van vuur in zijn ene hand en straalt een serene, onaantastbare autoriteit uit. Michaël’s hulp wordt ingeroepen bij gevallen van bezetenheid bij kinderen, waarbij het kind eerst in een kolom van gouden licht wordt verbeeld, terwijl iemand het vasthoud op schoot. Verder wordt de hulp van de engel ingeroepen bij ambities en eigenlijk alle projecten die goed bij de persoon in kwestie passen, maar niet willen vlotten, waardoor de inspanningen als het ware niet kunnen stralen. Ook heeft Michaël een relatie met het huwelijk, waarbij de gouden trouwring aan hem gewijd is. Tot slot heerst Michaël over alle vormen van heerserschap of bestuur en vooral het verwerven van de eigenmacht.

• Kleuren: goud, goudgeel, oranje, zalm.
• Geuren: sandelhout, sinaasappel
• Stenen: diamant, zonnesteen, goudtopaas
• Metaal: goud
• Planeet: Zon
• Dag: zondag
• Getal: 6
• Omens: een onverwachte, opvallende ongewone en positieve ervaring met zonnebloemen, afrikaantjes, paardebloemen (Löwenzahn), sinaasappels, iets met de afbeelding van een leeuw of andere katachtige, een kat die jongt, granaatappels, orchideën, iets met een kroon- of zonmotief, gouden voorwerpen, het plotseling baden in zonlicht, uitgenodigd worden voor een huwelijk, een onverwacht snaarinstrument of piano horen, de laurierboom of laurierbladeren, gele vlinders, langpootmuggen, uitgenodigd worden in een voertuig met wielen – of iets in deze strekking als geschenk krijgen.

 

Sachiël

engelenmagie workshop

Sachiël is de engel van Jupiter en heerst daarmee over expansie, toename van financiën, geluk en herstel van optimisme. Sachiël betekent Bedekking of Omhulling van God. Jupiter-engelen, waaronder vooral Sachiël spelen in de magische traditie vooral een rol bij het verbeteren van de financiën, of het van schulden afkomen. Hij wordt voorgesteld als een rijzige bebaarde (Jupiter-achtige) engelgestalte in een iriserend purperen en violet gewaad, doorspikkelt met gouden vlekken en vier grote saffierblauwe vleugels. Boven zijn hoofd hangt een blauwe vlam, als teken dat hij tot de Jupiter-engelorde van de Chashmalim behoort onder heerserschap van de aartsengel Tzadkiël. De term chashmal betekende in het Oud-Hebreeuws amber of barnsteen (elektron in het Grieks). De relatie met elektriciteit ligt in de statische elektriciteit die met het wrijven van barnsteen kan worden opgewekt. In modern Hebreeuws wordt chashmal gewoon vertaald met elektriciteit.

• Kleuren: paars, violet, blauw, elektrisch blauw, vlekken van amber of goud.
• Geuren: nootmuskaat
• Stenen: amethist, barnsteen, saffier
• Metaal: tin
• Planeet: Jupiter
• Dag: donderdag
• Getal 4
• Omens: een onverwachte, opvallende ongewone en positieve ervaring met een buitenlandse munt, buitenlands geld, geld op straat vinden, een paars licht of paarse gloed, gouden lichtjes in de lucht, een ongeplande reis met een boot of over zee, nieuws over vissers of zeelieden, een geschenk dat een olifant, walvis, vissen als motief heeft of het onverwacht zien van deze dieren, paarse bloemen krijgen of eikels, eikenbladeren of iets met dat als motief, iemand van de Koninklijke familie zien of een kerkelijke hoogwaardigheidsbekleder, een schip, een bij die het huis binnenvliegt.

 

Cassiël

engelenmagie workshop

Cassiël is als Saturnus-engel de tegenhanger van Sachiël. De naam Cassiël kent in de occulte literatuur veel pseudoniemen of afwijkende schrijfwijzen. Hieronder: Manuel, Emmanuel, Immanuel, Cafziel, Cafzyel, Caphziel, Casiel, Cassael, Casziel, Kafziel, Kasiel, Qafsiel, Qaphsiel, Qaspiel, Qephetzial en Quaphsiel. Quaphsiwel betekent Snelheid van Godof Boosheid van God. Zelf zou ik voor de vertaling van Cassiël de standaardregel voor Hebreeuwse engelennamen hanteren, namelijk de samenvoeging van een woordstam die de activiteit/kwaliteit weergeeft, gekoppeld aan het woord el. De woordstam CSH betekent afsnijden, specifiek het afsnijden van fruit van een boom of druiventrossen van een wijnrank. Cassiël zou dan God die afsnijdt of Het afsnijden door God betekenen. Omdat we het hier over een Saturnus-engel hebben zou de symboliek kloppen, omdat de God Saturnus/Kronos altijd met een sikkel in de hand werd voorgesteld en de meeste engelvoorstellingen zijn ontstaan in de Hellenistische periode waarin alle Mediterrane en Klein-Aziatische culturen door elkaar liepen en ook met name hun religieuze en mythische figuren. Latere bijnamen voor Cassiël zijn De Engel der Tranen en de Engel van de Gematigdheid. Cassiël was ook de engel die heerste over de dood van koningen en wordt soms met de “Reaper”, Magere Hein of De Engel van het Lot vereenzelvigd.

Cassiël raadpleeg je bij vragen over karma, het wensen van een gunstige oude dag, wanneer bejaarde mensen hulp nodig hebben om bijvoorbeeld hun klachten te verlichten, of hen aan betere woonruimte of omstandigheden te helpen. Ook kun je Cassiël om hulp vragen om oude dingen te beschermen, zoals bijvoorbeeld een oud bos dat men wil kappen, of een oud gebouw dat gesloopt dreigt te worden. Tot slot heerst hij over de tijd zelf, alle tradities, over dingen die een definitieve vorm moeten krijgen en het wel en wee van de doden, dus over het goed overgaan van een ziel. Cassiël staat bekend als een heel betrouwbare, maar ook zeer langzaam werkende engel, waarbij het verzoek tot vier jaar op zich kan laten wachten. Hij kan worden voorgesteld als een zuil van zwartblauwe duisternis, zoals de kleur van de vleugel van een kraai of raaf met daarin iriserende spikkels paars, violet, groen en blauw. In het midden van deze zuil is een zilveren beker zichtbaar, omringd met een scharlaken gloed.

• Kleuren: zwart-Indigo, grijs, blauw-violet doorspikkelt zwart.
• Geuren: geur van vrieslucht, oude droge beenderen, diepe aarde
• Stenen: zwarte onyx, git
• Metaal: lood
• Planeet: Saturnus
• Dag: zaterdag
• Getal 3
• Omens: een onverwachte, opvallende ongewone en positieve ervaring met een tak van een altijd groene boom, schildpad, een worm die op het pad ligt, lood, een stuk steenkool, in iets bitters bijten, een uitnodiging voor een begrafenis of herdenking, gedroogd fruit, een ouder iemand die onaangekondigd langs komt, gedroogde bloemen, roet, vooral roet dat plots uit de schoorsteen valt.

 

Engelenmagie deel 1 lees je hier


Benjamin Adamah geeft uitgebreide workshopserie Klassieke Westerse Magie, verdeeld over vier dagen met vier geheel verschillende programma’s. De theoretische begeleiding vind je uitgebreid en compleet in het begeleidende boek Magus dat in augustus 2018 is verschenen bij VAMzzz Publishing. Cursisten die de vier workshops gelijktijdig boeken, krijgen dit boek gratis. Lees hier meer…