Zwarte vs witte occultisten in het Duitsland rond WO-II – deel 2

In het eerste deel van dit artikel belichtte ik vijf segmenten van het Duits occultisme. In deel 2 kijken we vooral naar het Duits occultisme binnen de geopolitiek en occulte loges. Een apart hoofdstuk hierbinnen wordt ingenomen door de fascinatie van de nazi’s voor Tibet, de zoektocht naar Shambala en de vermeende Turanische wortels van de Duitsers. 

 

 

De FOGC (Freimaurer Orden des Goldenen Centuriums) had leden onder de Duitse en Italiaanse aristocratie, industriëlen, bankiers en politici. Met uitzondering van de aristocraten is de samenstelling bij Skull & Bones van hetzelfde laken en pak, waarbij de link met de aristocratie is vervangen door die met Yale University. Aan occulte inwijdingsriten bij dit genre loges, met zoveel politieke vervlechtingen, zit,  een simpel en eeuwenoud stuk psychologie van de koude grond gekoppeld. Ik bedoel dat indien je zulke statusvolle openbare functies bekleedt, zoals bijvoorbeeld Bonesmen, waaronder opa Prescot Bush (leverde by the way olie aan de nazi’s tot 1943), vader Bush en de door Amerikaanse christenen fanatiek met Jezus vergeleken George W. Bush, je wel uitkijkt dat je in een schandaal betrokken raakt van het soort dat zeker voor Amerikanen of Duitsers onverteerbaar is.

 

 

Schandaalgevoelig zijn de riten in deze loges zeker. Bones-kandidaten moeten onder andere hun meest intieme seksuele ervaringen met de hele groep delen als inwijding naast het zich orgiastisch invoceren van dood- en haatenergie onder de uitroep The Devil equals Death. Death equals Death. In de destijds door Alex Jones gestalkte Bohemian Groove, wat ook een aanverwante loge is, wordt de ‘Cremation of Care’ uitgevoerd waarbij een pop met het uiterlijk van een kind wordt verbrand voor een beeld van een uil, zoals vroeger volgens de bijbel kinderen in beelden van de Phoenisische Baäl werden verbrand als offer [1]. Je bent dus allemaal vet chanteerbaar en voorkomt chantage door elkaar door dik en dun te steunen, een machtspolitiek recept dat al in de Romeinse tijd bestond en wellicht al daarvoor. Bij de FOGC ging het om het gadeslaan van een (vrijwillig) mensenoffer als chanteerbaar wederzijds weetje, dat de groep als broederschap midden in keurig katholiek München bijeen moest houden.

 

Een van de oudste Skull & Bones groepsfoto's - occultisme hitler nazi duitsland

Een van de oudste Skull & Bones groepsfoto’s | occultisme hitler nazi duitsland deel 2

 

Skull & Bones jaren ‘40 met BushSr. links naast de klok | occultisme hitler nazi duitsland deel 2

Skull & Bones jaren ‘40 met Bush Sr. links naast de klok | occultisme hitler nazi duitsland deel 2

 

Zoals in deel 1 van dit artikel al aangegeven, vond er in deze loge om de vijf jaar (vijf is het ritueel-magische getal van Mars) op 24 juni op de oorspronkelijk uit de Tempelierstraditie afkomstige ‘Johannistag’, een loterij plaats, waarbij ieder logelid een kogel uit een bak met 99 ronde kogels moest vissen. Het logelid dat dan de pech had om de éne aanwezige zwarte kogel te trekken in plaats van een van de 98 witte, werd letterlijk geofferd. Dit gegeven wordt niet alleen door Franz Bardon aangekaart, maar ook bevestigd door Guido Wolther (Fraternitas Saturni), die nauwe banden onderhield met de FOGC. Het offer werd voltrokken middels zelfmoord door het innemen van een gifdrank. Daarna werd een nieuw lid geïnstalleerd zodat de loge weer 99 leden telde. Alleen de Loge Grootmeester had het recht, als hij de zwarte kogel trok, om nog twee keer opnieuw te trekken.

Een logelid werd geofferd aan logelid nummer 100 van de FOGC. Lid nummer 100 was geen mens maar een zogeheten egregor of ‘Logendaimonium’. Elke occulte loge heeft een egregor, een loge-entiteit die over de loge waakt. Normaliter is dit een kunstmatig Elementaal [2], maar bij de FOGC was dit de traditionele Marsdemon Barzabel uit de Middeleeuwse grimoires zelf waarmee elk logelid net als Dr. Faust, een persoonlijk pact had afgesloten. Naast Barzabel en de al in deel 1 genoemde Asmodi en Mercuriusdemon Sheremael, werden ook de stiergod Astrot (Astaroth) en Belal (Belial) aanbeden, net zoals Belphegor (qabbalistische zonnedemon) en de Elementaal-heersers van Vuur, Lucht, Water en Aarde [3]. De Freimaurer-Orden des Goldenen Centuriums gebruikte een vrijmetselaar-achtige liturgie, maar had verder net als de beruchte maffia-gelieerde P2-loge niets met een normale vrijmetselaarsloge te maken. Tijdens het Interbellum kwam de FOGC naar verluid onder invloed van het mede door Karl Haushofer opgerichte Thule Genootschap. 

 

Workshopserie Klassieke Westerse Magie door Benjamin Adamah

 

Haushofer en de relatie van de nazi’s met Tibet en het legendarisch Shambhala

Karl Haushofer (1869-1946), van beroep docent geopolitiek in München, was een van de allerbelangrijkste ideologen achter de schermen bij  Hitler’s opkomst en droeg zelfs bij aan de inhoud van Mein Kampf toen hij Hitler in 1923 in de gevangenis bezocht. Dit contact kwam tot stand via Haushofers leerling Rudolf Hess, waarna Haushofer Hitler met zijn geopolitiek en de ideeën van het Thule Gesellschaft en de door hem opgerichte Vril-Verein in contact bracht. Haushofer zelf stond (wat algemeen wordt aangenomen, maar o.a. door Alexander Berzin wordt betwijfeld) op zijn beurt weer onder invloed van Tibetaanse Gele Hoed-Lama’s, waarvoor hij een voor hem vastomlijnde opdracht vervulde. Haushofer speelde in ieder geval een belangrijke rol bij de politieke banden tussen Duitsland Tibet en Japan. Tibet c.q. Centraal Azië was daarbij ariosofisch en Thule-filosofisch gelinkt aan de oorsprong van het Arische ras. Dit alles stond bij Haushofer tegen zowel de achtergrond van de Shambhala-mythe, als een Europese filosofisch politieke stroming (traditionalisme), die min of meer begon met Oswald Sprengler, de antimodernist wiens wereldberoemde boek De Ondergang van het Avondland Haushover, naast andere inspiratoren zoals Alexander Humboldt, Karl Ritter, Friedrich Ratzel en Halford J. Mackinder, sterk beïnvloed had. Zijn uit deze inspirators ontwikkelde geopolitieke visie was vitalistisch en offensief en – als ik zo vrij mag zijn – zo Amerikaans als de pest. Om welke reden ik zelf geloof dat, los van gevoelig liggende diplomatieke contacten met de Britten voor en tijdens WO-II, Karl Haushover (lees: zijn voor NWO uiterst nuttige brein) niet op Neurenberg veroordeeld werd. Ook raketbouwende technonazi’s, zoals Werner von Braun e.a. werden immers met open armen door de Amerikanen ontvangen – ten slotte had Wallstreet fors in de nazi’s geïnvesteerd en IBM met haar ponskaarten de Holocaust er geolied doorheen gejast, en dus speelden er al “hogere” belangen. 

Haushofer’s invloed op Hitler was overigens uitzonderlijk en niet alleen als ideoloog. Zijn medewerker Prof. Morell was zelfs Hitlers persoonlijke lijfarts. Haushofer werkte begin jaren twintig als directeur van het ‘Institut für Geopolitik’ aan de Ludwig-Maximilian Universität in München. Hij zag een land als een organisme dat kromp en uitdijde en volgens het recht van de sterkste, dat alle dierlijke organismen eigen is, kleinere staten mocht annexeren. Dit was een ideologische prelude voor het latere Lebensraum van Hitler en een primitieve dierlijke in plaats van menselijke visie, op het begrip ‘staat’ [4]. Toen Duitsland de oorlog verloor, faalde daarmee in ieder geval ook voormalig Gurdjieff-leerling Haushofer, die destijds tegenover de Lama’s had gezworen zelfmoord te plegen als hij zijn ‘missie’ niet zou volbrengen. Hetzelfde had hij zijn, in 1945 door de SS vermoorde zoon Albrecht Haushofer, medegedeeld. Haushofer was daar consequent in, doodde zijn halfjoodse vrouw Martha in 1946 en pleegde direct daarop hare-kiri. Het mes in Haushover’s buik was een nostalgische link aan de tijd dat hij in 1908 Japans en zenboeddhisme studeerde in het zo door hem bewonderde Land van de Rijzende Zon. Klinkt heroïsch, ware het niet dat in James Douglas-Hamilton’s boek Motive for a Mission uit 1971, deze heel andere versie van Haushofers einde wordt gegeven: 

‘Throughout his life Karl Haushofer had been an admirer of the ancient Greek stoics and on 11 March 1946 he carried his admiration to its logical conclusion. On that Monday Karl and Martha Haushofer set out for their last walk through the woods. They stopped about half a mile from their house in a hollow by the stream under a willow tree. There they took poison. Martha was also hanged from the tree; the General was not strong enough to follow suit as the poison took effect.’ [5] 

Haushofer

Karl Haushofer, Hitlers occulte en geopolitieke mentor. | occultisme hitler nazi duitsland deel 2

De hare-kiri-versie van Haushofer’s dood is afkomstig uit het nogal omstreden Le Matin des Magiciens van Louis Pauwels en Jacques Bergier uit 1962. Hierin zou Haushofer lid zijn van de Japanse orde van de Groene Draak, zouden de Tibetaanse Gele Hoed Lama’s in Duitsland Groene Draak Lama’s zijn geweest en was zelfmoord middels hare-kiri in deze organisatie standaard bij falen van een missie. Ik kan geen uitspraak doen over wat nu de echte versie is van Haushofers’ einde en hoewel Le Matin des Magiciens een fel bekritiseerd werk is, was Haushofer aan de andere kant bikkelhard, ijzig consequent en idolaat van de Japanse cultuur. Toen zijn zoon Albrecht in 1944 gevangen zat en de doodstraf boven het hoofd hing, stak hij bijvoorbeeld geen vinger uit om hem te helpen en noemde hem een landverrader, wat ervan getuigt dat hij principes ver boven menselijke relaties stelde, zelfs die van een vader met zijn zoon. Douglas-Hamilton lijkt als bron het meest betrouwbaar, maar had als MI5-dubbelspion een meer dan dubbele agenda en Karl Haushofer is veruit de allerbelangrijkste link naar juist dat deel van de nazigeschiedenis, die de mainstream koste wat kost niet openbaar wil hebben (zelfs niet anno 2018) en dus moet je van Haushofer geen martelaar maken die neonazi’s over een bepaalde streep kan trekken. De hoofdtaak (95% van alle activiteiten) van geheime diensten blijft immers desinformatie, daarom leren onze kinderen op school nog steeds niets over de miljoenensponsoring van de nazi’s door de VS. Wellicht duikt er binnenkort inzake Haushofer’s werkelijke einde, nog ergens een verlossend document op.  

Magus Vuur & Aarde

 

Occulte banden tussen nazi’s en Tibetanen worden steevast belachelijk gemaakt of ontkend in de mainstreamliteratuur.

Occulte banden tussen nazi’s en Tibetanen worden steevast belachelijk gemaakt of ontkend in de mainstreamliteratuur. Haushofer was echter, volgens Horst E. Miers, samen met zijn leermeester Gurdjieff in 1903, 1905, 1907 en 1908 in Tibet. Dit wordt vervolgens weer ontkend door Goodrick-Clarke, maar die laatste moet in zijn debuut The Occult Roots of Nazism ook niets hebben van de Duitse Vril-Rundflugscheiben, terwijl voor de realiteit daarvan inmiddels voldoende bewijs is [6]. Ik zet mijn geld in deze dus toch maar aarzelend op Lexikon des Geheimwissens uit 1970 van Horst E. Miers. De Duitse expeditie (1938-39) in Tibet, op uitnodiging van de Tibetaanse regering, zal verder ook moeilijk door sceptici genegeerd kunnen worden. Deze expeditie had een politiek motief vanaf de zijde van Tibet. De situatie in Tibet was voor de Tweede Wereldoorlog al net zo wanhopig als nu, al bestond de huidige bedreiging van cultuurverwoesting door modernisme en commercie toen nog niet. Het land werd aan weerszijden bedreigd door zowel de Chinezen, als de agressieve vervolging van boeddhisten en lama’s door Stalin en het zocht daarom hulp bij Japan, dat in 1936 een niet-aanvalsverdrag met Duitsland tekende, waarbij Haushofer vermoedelijk een belangrijke diplomatieke rol speelde. De politieke band tussen Tibet en Duitsland heeft officieel niet veel voorgesteld, op die ene uitnodiging voor een expeditie na, omdat het niet aanvalsverdrag met Tibet- en boeddhismebeschermer Japan, al in 1939 weer werd ontbonden. 

Lama Ton-gye. De Duitsers zagen de Tibetanen als koppelras tussen Ariers en Mongolen. | occultisme hitler nazi duitsland deel 2

Tibet was voor de nazi’s vooral in occulte en ariosofische strekking interessant. En wel binnen wat eigenlijk in de jaren voorafgaand aan WO-II een even vaag ideologische, als chaotische brij was geworden van pseudowetenschappelijke theorieën en halfbakken esoterie uit uiteenlopende bronnen en invloedsferen. Steekwoorden hierbij waren Shambhala en Ahnenerbe (studie naar de voorouders en oorsprong van het Arische ras). Met het begrip ‘Shambhala’ (soms aangeduid als of verward met Agharti of Shangrila), in diverse betekenissen, variërend van een geheimzinnige daadwerkelijk bestaande verborgen stad, tot een bron waar de Vril-energie [7] kon worden verkregen tot de tijdfase direct volgend op Kali Yuga, bemoeiden zich diverse occultisten, romanciers, politiek geëngageerden en fantasten. Hieronder Nikolai Roerich, Helena Roerich, Luis Jacalliot, Joseph-Alexandre Saint-Yves d’Alveidre, Alice Bailey, James Hilton, Baron von Ungern-Sternberg, Helena Blavatsky, Ferdinand Ossendowski, Agvan Dorjiev en de antroposoof Rudolf Steiner, die tevens Bulwer-Lytton’s boek Vril, the Power of the Coming Race in het Duits liet vertalen als Vril, oder einer Menschheit der Zukunft [8].  (Steiner raakte in de jaren 1924-1925 volledig uitgeput en stierf mogelijk aan darm en of prostaatkanker. Er bestaat echter nog altijd onzekerheid over zijn dood omdat  in 1925 er onder Duitse occulte groepen een grote rivaliteit ontstond. Aldus is er nog altijd een theorie die zegt dat hij vergiftigd is, en dan waarschijnlijk door de Thule-Gesellschaft.)

Verder van invloed waren de werken van Tibet-pioniers zoals de Franse Alexandra David-Neel, van wie vijf werken in de Duitse vertaling verschenen en die onder meer over de uitzonderlijke en geheimzinnige krachten van lama’s schreef. Belangrijk in deze strekking was ook de Duitse ontdekkingsreiziger Theodor Illion alias Theodor Burang, met zijn Rätselhaftes Tibet uit 1936 en Finsternis über Tibet uit 1937. Veel ‘Tibet-voorwerk’ werd gedaan door de Zweedse ontdekkingsreiziger en nazisympathisant Sven Hedin, die Tibet bezocht in 1893, 1899-1902 en in 1905-1908 en van 1927 tot 1930 een expeditie naar Mongolië leidde. Hitler was weg van Hedin en nodigde hem zelfs uit om in 1936 de openingsrede voor de Olympische Spelen in Berlijn te houden. In 1937 publiceerde Hedin het boek Deutschland und der Weltfrieden en van 1939 t/m 1943 onderhield Hedin diverse diplomatieke banden met Duitsland.

 | occultisme hitler nazi duitsland deel 2

Albrecht Haushofer met Tibetreiziger Sven Hedin. | occultisme hitler nazi duitsland deel 2

Hedin speelde een belangrijke rol in het Arisch voorouderonderzoek, de zogenaamde Ahnenerbe, via diens vriend en de door Karl Haushofer aan Hitler voorgestelde Frederick Hielscher. Om te snappen wat de link Ahnenerbe met Tibet is, moeten we helemaal terug naar het begin van de negentiende eeuw, naar de Hongaarse geleerde Alexander Csoma de Körös (Körösi Csoma Sandor) (1784-1842) [9]. Deze zocht destijds via de linguïstische verwantschap tussen de Hongaarse en Turkse taal naar de oorsprong van zijn volk. Hij traceerde de roots van de Hongaren uiteindelijk in het Land van de Yuguren of Uighuren in Oost-Turkistan (Xinjiang, Sinkiang) en was er van overtuigd dat, indien hij de gelegenheid zou krijgen naar de Tibetaanse hoofdstad Lhasa te reizen, hij aldaar de sleutel voor de voorouderlijke oorsprong van zijn vaderland zou vinden.

Hongaars, Fins, alle Turkse taalvarianten, Mongools en Mandschu behoren inderdaad tot dezelfde zogeheten Turanische of Oeral-Altische taalgroep. Sommige wetenschappers rekenen ook Japans en Koreaans tot deze familie. (De term Turanisch komt van het Persische woord voor Turkistan.) In 1909 ontstond in Turkije onder de naam Jonge Turken een Turanische beweging, in 1910 in Hongarije gevolgd door het Hongaars Turanisch Genootschap en in 1920 door de Turanische Vereniging voor Hongaren. In 1921 werd het Turanisch Nationaal Verbond in Japan opgericht, in de vroege jaren dertig gevolgd door de Japanse Turanische Vereniging.

Haushofer wist van deze bewegingen af, die allen hun etnische volksoorsprong in Centraal Azië zochten en kon dit goed plaatsten in de aspiraties van de Thule Gesellschaft. Hij zag in Tibet de gemeenschappelijke oorsprong van zowel het Turanische als Arische ras. Haushofer stimuleerde Hitler daarom in 1935 tot de oprichting van het Büro zum Studium des Ahnenerbes (das “Ahnenerbe”) met als hoofdopdracht de oorspong van de Ariërs in Centraal Azië te bewijzen. In 1937 lijfde Heinrich Himmler dit buro in bij de SS en gaf de leiding aan professor Walther Wüst van de Sanskriet-faculteit, van dezelfde Ludwig-Maximilian-Universität in München als waar Haushofer docent geopolitiek was geweest in de jaren twintig. Das Ahnenerbe kreeg een Tibet-instituut dat in 1943 werd omgedoopt in het Sven-Hedin-Institut für Innerasien und Expeditionen. In 1923 stichtte Haushofer volgens Horst E. Miers een apart esoterisch genootschap, waarvoor hij de filosofische elementen ontleende aan het Boek Dzyan van H.P. Blavatsky, dat de sleutel tot de diepste Tibetaanse geheimen zou bevatten.

Dat Hitler zich in zijn jeugd al met theosofie en occultisme bezighield en dat hij de invloed van zijn occulte mentors als Karl Haushofer en Dietrich Eckhart serieus nam, staat buiten kijf. Mein Kampf droeg hij zelfs op aan Eckhart en zijn vormgeven van Haushovers Tibet-Ariosophie is hierboven uitvoerig belicht. Toch wilde hij officieel niet erkennen met een been in het occulte te staan. Toen Hitler in 1933 Reichskanzler werd publiceerde Von Sebottendorf het werk Bevor Hitler kam, waarin hij uiteenzette wat Hitler allemaal aan het Thulisme te danken had. Hitler liet het boek hierop onmiddellijk verbieden en dwong Sebottendorf om terug te treden.

Hoewel Hitler de Thule-ideologie aanhing, wilde hij niet dat zijn tegenstanders hem aan occulte genootschappen kon liëren. Hoe sterk verbonden de nazi’s met Haushofers’ erfenis waren, blijkt uit de door mainstreamhistorici categorisch genegeerde vraag waarom veel hoge katholiek opgevoede naziofficieren op hun sterfbed vroegen of iemand hen uit de Bardo Tödol, het Tibetaans Dodenboek wilde voorlezen, in plaats van een priester te bestellen die hen de laatste sacramenten kon toedienen. Verder is de obsessie Nazi-Duitsland met Tibet de enige verklaring voor een anders wel heel raadselachtig fragment uit Hitlers rede gehouden op 30 januari 1945: 

‘Es wird auch in diesem Kamf nicht Innerasien (= Centraal-Azië) siegen, sondern Europa – und an der Spitze jene Nation, die seit eineinhalbtausend Jahren Europa als Vormacht gegen den Osten vertreten hat und in alle Zukunft vertreten wird: Unser Großdeutsches Reich, die Deutsche Nation.’ [10]. 

Hitler werd gepushed door diverse Duitse occultisten en bewegingen, maar wilde er zelf niet mee geassocieerd worden en bewaakte streng zijn politiek imago.

Hitlers’ opkomst werd gepushed door diverse Duitse occultisten en bewegingen, maar wilde er zelf niet mee geassocieerd worden en bewaakte streng zijn politiek imago. | occultisme hitler nazi duitsland deel 2

 

Door Hitler in 1936 verboden loges en occulte genootschappen

De vervlechting nazisme met occultisme wordt weliswaar overal systematisch uit de schoolgeschiedenis en reguliere naslagwerken over WO-II gehouden, maar is echt aanzienlijk geweest. Er is teveel bewijsmateriaal om dat te ontkennen, of het nu gaat om occulte vril-technologie en andere verwante technisch occulte onderzoeken, of om Hitlers preoccupatie met occulte loges en zijn persoonlijke coaching bij speeches door de occultist Dietrich Eckhart. Dit spoor is ook voor de hardnekkigste sceptici onder ons gewoon te traceren in officiële staatsdocumenten uit die tijd.

Hieronder een traktaat uit het Ministerialblatt für die innere Verwaltung gedateerd op 7 december 1936, waarin de opsomming van een lijst van vanaf die datum verboden occulte genootschappen en vrijmetselaarsloges. Ik wil hier er nog op wijzen dat vrijmetselaars tegenwoordig standaard aan het grootschurkendom van complotland worden toegevoegd, maar dat veel mensen niet weten dat menig Duitse vrijmetselaar van voor de oorlog, in Hitlers concentratiekampen stierf. Dit vraagt om aanscherping van onderzoek inzake de rol bij geopolitieke complotten van vrijmetselaren en stelt opnieuw de vraag of de vrijmetselarij wel zo’n homogeen netwerk was en is, of toch verscheidene ideologische schakeringen kende of kent. Een andere invalshoek voor hun vervolging onder Hitler, is natuurlijk dat Hitler geen enkel oncontroleerbaar netwerk kon dulden in zijn nazistaat. 

Vrijmetselaarsloges
• Symbolische Grossloge von Deutschland, (plus alle dochterloges) • Freimaurerbund zur Aufgehenden Sonne, Hamburg, (plus alle dochterloges) • Grossloge zur Sonne, Bayreuth, (plus alle dochterloges) • Grosse Freimaurerloge zur Eintracht, Darmstadt, (plus alle dochterloges) • Grosse Mutterloge des Eklektischen Freimaurerbundes, (plus alle dochterloges) • Grossloge von Hamburg, (plus alle dochterloges) • Deutsch Christlicher Orden Sachsen, Dresden, (plus alle dochterloges) • Deutsch Christlicher Orden deutscher Dom, Leipzig, (plus alle dochterloges) • Grosse Nationalmutterloge zu den 3 Weltkugeln, Berlin, (plus alle dochterloges) • Grossloge von Preussen, genannt zur Freundschaft, Berlin, (plus alle dochterloges)

Vrijmetselaarachtige organisaties
• Odd-Fellow-Orden • Druiden-Orden • Rechabiten-Orden • Grossloge “Le Droit Humain” (Co-Freimaurerei) • Internationale Arbeiter-Freimaurerloge • Arbeiter-Freimaurerbund • Die Finniere am Offenen Tempel, Winkelloge in Leipzig • Loge der Schaffenden “Colonis” e.V. • Orden der Ritter vom Heiligen Gral, Berlin, Frankfurt am Main • Anthroposophische Gesellschaft • Mazdaznan-Bewegung • Ebdar (Ermächtigte Bruderschaft der alten Riten), Orden vom Heiligen Gral im Orient von Patmos – Organisation Bo Yin Ra • Orientalischer Templer-Orden (O.T.O.) • Fraternitas Saturni (einschliesslich Esoterische Studiengesellschaft) • Illuminaten-Orden (gegründet 1896) • Orion-Bund (Adonistische Sekte Dr. Sättler Mussalam) • Rosenkreuzer-Gesellschaft in Deutschland • Grals-Orden (*norusnin-Sekte) • Grossloge “Wahrer Weg”, Hannover, und “Weg zum Licht”, Magdeburg, Spiritistische Logen • Summum Supremum Sanktuarium des Alten Schottischen Ritus der Freimaurerei in Deutschland • Swedenborg-Ritus der Freimaurerei • Hermetischer Orden der Goldenen Dämmerung • Misraim-Ritus 90° • Orientalischer Memphis-Ritus 97° • Alter und angenommener Ritus von Heredom • Hermetische Bruderschaft des Lichtes • Fraternitas Rosae Crucis • Neue Gnostische Kirche • Neuer Illuminat • Allgemeine Pansophische Schule • Pansophische Societät

Corporatieve verbonden
• Verein Deutscher Freimaurer, Leipzig • Freimaurerische Vereinigung “Rat und Tat” in Frankfurt a.M. • Freimaurerische Jugendvereinigung “Gefolgschaft der Georgsknappen” in Dresden

Overige • Deutsche Friedensgesellschaft • Paneuropäische Union Deutschland e.v. Later op 28.6.1937 nog verboden • Bund Deutsche Schlaraffia e.v.

(De Ministerialblatt, overgenomen uit: de facsimile heruitgave uit 1998 van In Nomine Demiurgi Saturni van de destijds voor de nazi’s gevluchte Gregor A. Gregorius.)

De Ministerialblatt – zie lijst – was duidelijk al een duister omen inzake de latere moorden op vrijmetselaren. Naast alle vrijmetselaarsloges springen op deze lijst een paar organisaties in het oog. Allereerst de Illuminaten Orden uit 1896. Dit is de orde waar ik in mijn artikel over de Illuminati van Weishaupt naar verwees. Deze orde heeft weinig te maken met dit 18e eeuws genootschap, aapt hen hooguit na en werd opgericht door Theodor Reuß, naar eigen uitlatingen als een soort doorstart van de orde van Weishaupt en Knigge. Dat was volgens Reuß in 1880, wat echter nergens kan worden geverifieerd.

De oprichting kan administratief pas getraceerd worden naar het jaar 1885. Het jaartal in de nazilijst is derhalve ook onjuist, maar zal te maken hebben met het feit dat in 1886 op 9 november Leopold Engel zich bij Reuß aansloot. Engel brak een jaar later met Reuß en richtte zijn eigen “Illuminaten-Orden” op, maar sloot zich in 1899 alweer bij Reuß aan tot 1902, waarna hun wegen zich opnieuw scheidden. Engel’s te Dresden gevestigde orde ging in 1924 ten onder, omdat ze in dat jaar te weinig leden had om nog voor het verenigingsregister in aanmerking te komen. Drie jaar later vestigde Engel vervolgens de “Weltbund der Illuminaten”, die ondanks de ambitieuze naam Engel’s dood op 8 oktober 1931 slechts twee jaar overleefde. Althans in de versie van Hans-Jürgen Glowka. Maar klopt dat nu wel of klopt dat niet? 

Waarom zou Hitler in 1936 van deze club afwillen, als ze drie jaar eerder al was opgeheven? Het zoveelste Illuminati-raadsel – het eerste grote neo-Illuminati-raadsel – en dat bedoelde ik dus met de glibberigheid van dit onderzoeksterrein. Wat in ieder geval zeker niet klopt is dat Engel en Reuß uit elkaar zouden zijn gegaan in 1902. Op 18 januari 1903 stellen ze namelijk Allgemeine Ordensregeln und Gebräuche op voor hun orde, waardoor alle voorgaande komen te vervallen en zuigen er nog een spannend puntje aan door te doen alsof ‘der Geheime Areopag des Illuminatenorden’ daartoe besloten had. Vervolgens verschijnt er een stukje tekst vol deugdzaamheid dat je in elk buurtcentrum en in elke scoutingclub aan de muur kunt hangen. Intussen blijft 1936 in onze maag steken en ik vrees dat het daar blijft. Ook als dissidente complotschrijver moet je een slag om de arm houden, al blijven in mijn persoonlijke perceptie Reuß en Engels toch een beetje de Peppie en Kokkie van de geheime gedoetjes in zelfontworpen loges. 

We komen in het rijtje ook de O.T.O. tegen, de beroemde Ordo Templi Orientis die iedereen die een beetje in het Engels occultisme thuis is wel iets zegt, vanwege grootmeester Aleister Crowley. Crowley stichtte de O.T.O. samen met de al genoemde Theodor Reuß en de Rozenkruiser/occultist Franz Hartmann, die later naar de V.S. vertrok. De relatie Crowley–Hitler en occult Duitsland algemeen, heb ik al in deel 1 behandeld en ik kan aldus hier volstaan met de opmerking dat deze relatie er in 1936 in ieder geval niet meer een geweest is van toffe jongens krentenbrood. Dan zien we ook staan de bekendste van alle occulte loges, de Hermetic Order of the Golden Dawn (Hermetischer Orden der Goldenen Dämmerung), de nu nog bestaande Fraternitas Saturni of Saturn Loge en de Adonistische Orion-Bund. Interessanter nog om te zien wat Hitler allemaal verbood, is de FOGC of Loge-99, die op deze lijst schittert door afwezigheid, aangezien deze loge theoretisch het meest bedreigend voor Hitler kon worden (zie deel 1 en de alinea hieronder) en er concrete aanwijzingen zijn dat de FOGC in juli 1943 nog bestond en pas met het ergste rekening hield, toen Graaf Ettori di Novello aan Guido Wolther zijn FOGC-logedocumenten overhandigde. 

 

Het techno-occultisme van de FOGC

 | occultisme hitler nazi duitsland deel 2

Draak en slangsymboliek bij het FOGC wekt suggestie link met Orde van de Groene Draak. | occultisme hitler nazi duitsland deel 2

De FOGC was zonder meer de meest beruchte en effectieve zwarte loge van die tijd. Wanneer ze iemand op de korrel hadden dan kon de persoon in kwestie het schudden. Men gebruikte een mix van klassieke occulte gevechtstechniek waarbij door magische groepsconcentratie (soort intentie-experiment) een enorme stoot energie op afstand naar het hart, of bepaalde binnen de tantrische anatomie in kaart gebrachte energiepunten op het lichaam (Zaugefläche) werd gezonden, om zo een hartaanval of beroerte te triggeren. Andersom gebruikte men ook energetisch vampirisme om het etherisch dubbel of levensveld stuk te maken en te verzwakken door de energie er uit te zuigen.

FOGC-aanvallen gebeurden doorgaans in combinatie met een destijds berucht apparaat, de zogeheten tepa, soms aangeduid met de term Tepaphon. Dit was een houten kastje waarin een foto van bijvoorbeeld een af te persen bankier werd geplaatst. Aan de foto werden twee elektroden bevestigd waar, tijdens de magische aanval door de FOGC, die zich op de tepa concentreerde, stroom doorheen liep van een 28 volt batterij [11]. Aldus werd primitieve radionica gecombineerd met klassieke energetische gevechtsmagie tot wederzijdse versterking.

De FOCG viel iemand massaal aan. De technische functie daarvan had naast de overkill aan gerichte energie waarschijnlijk ook te maken met de letterlijke toepassing van het spreekwoord ‘vele varkens maken de spoeling dun’. De bedoeling was namelijk het enorm verdunnen over de hele groep van het zogeheten ‘terugslageffect’ tijdens magische aanvallen. Bij een één-op-één gevecht kan het energieveld van het slachtoffer heel goed dichter en sterker zijn, dan dat van de aanvaller. Ook kunnen tijdelijk planetaire transits in de horoscopen van zowel de aanvaller als het slachtoffer een rol spelen. Staat de aanvaller erg sterk, door bijvoorbeeld een tijdelijke Pluto- of Saturnusaspectering [12] en heeft het slachtoffer net een forse 12e huis bezetting of een lastig Neptunusaspect, dan kan de laatste het schudden. Helemaal als deze drank of drugs heeft gebruikt, vermoeid is, ziek of verdrietig is, net geëjaculeerd heeft of, in geval van een vrouw, net heeft gemenstrueerd. Andersom kan de terugslag van een occulte aanval zo heftig zijn dat de aanvaller problemen krijgt.

Mensen die van nature tot de zogeheten jettatori behoren (mensen met het boze oog) kunnen onbewust of bewust enorme schade aanrichten met het uitzenden van energie, wanneer deze aan een spontane gerechtvaardige emotie-uitbarsting is gekoppeld. Aan dit onderwerp is makkelijk een heel artikel of boek te wijden. Het is sterk gerelateerd aan psyche-energetisch vampirisme, waar de laatste twee decennia al aardig wat boeken over gepubliceerd zijn. De occultist Frater Johannes schreef in 1928 twee artikelen over de theorie achter Tepaphons (Die magische Umpolung der Odzentren im Menschen en Psychisch-magische Beeinflussung durch Hochfrequentz und Ätherströme). Hierin komen we uitvoerig beschreven details tegen over de chakra’s en passeert ook Tesla nog even de revue. (In het kader van de vril-nazi-ufo’s ligt hier een stukje bewijs dat men zich in Duitse occulte kringen al in de jaren dertig met Nicola Tesla bezighield en schrijver dezes deelt inmiddels, samen met William Lyne, de opvatting dat de nazi-UFO’s vrijwel zeker met Teslatechnologie werden aangedreven. Dit ondersteund door het feit dat schijfvormige vliegtoestellen tevens de grote droom van het genie waren en hij in zijn eigen land gefrustreerd werd.[13]) De genoemde artikelen van Frater Johannes gaan zo ver dat hij zelfs complete karakterveranderingen door ompoling van de menselijke energiecentra bespreekt, waarbij ook het kunstmatig verwekken van homoseksualiteit tot de opties behoort. Kortom; MK ULTRA [14] werd zeer waarschijnlijk niet in een dag uitgevonden en het is plausibel dat sommige mindcontroltechnnieken mede doorontwikkeld werden op basis van importmateriaal made in Germany. 

 

Hitler wilde een hoge nazipost voor Franz Bardon, maar de grootste magiër van Europa bedankte voor de eer

In juni 1941 wordt onder begeleiding van zijn bewakers, de Tjechische magiër, hermeticus en kabbalist Franz (František) Bardon (1909–1958) een kamer binnengeleid, ergens in een somber gebouw in Breslau. Bardon wordt stevig vastgebonden op een operatietafel, zijn buik wordt ontbloot en een nazichirurg maakt zonder verdoving de eerste inkeping met een scalpel door zijn huid. Als de snee diep genoeg is steekt de arts zijn hand naar binnen en wroet, met de bekwaamheid van een patholoog anatoom, in de nog levende organen die hij tegenkomt. De arts doet het uiterst deskundig met de bedoeling zo veel mogelijk pijn te veroorzaken, maar zo min mogelijk vitaal letsel. Als hij klaar is, naait hij de wond zorgvuldig dicht.

Het is het begin van een lange reeks folteringen op direct bevel van Adolf Hitler. Hij wil de adonist Bardon dwingen de adressen te verraden van alle occulte loges die Europa destijds rijk was, omdat deze in zijn beleving een rechtstreekse bedreiging vormden voor zijn plannen en zijn persoon. Bardon wordt van Breslau overgeplaatst naar Troppau en in oktober 1941 [15] weer vrijgelaten. De nazi’s lieten achterwege Bardon te vermoorden, omdat ze er heilig van overtuigd waren dat geen mens de verwondingen van het soort folteringen waaraan hij was blootgesteld, lang kon overleven. De feitelijke moord op Bardon nam echter pas jaren later een groep allopathische medici voor haar rekening, en mogelijk was deze moord de eerste na-oorlogse Big Pharma-gerelateerde “afrekening” met wat denigrerend wordt afgedaan als het “alternatief circuit”.

Franz Bardon in 1954. | occultisme hitler nazi duitsland deel 2

Alternatief was Bardon zeker. In 1945 had hij bij gebrek aan artsen tijdelijk leiding aan een ziekenhuis mogen gegeven. Het gevolg was dat het aantal genezingen wonderbaarlijk snel steeg en met verbluffende resultaten. Bardon verdiende jarenlang de kost als goochelaar in clubs, maar was in de eerste instantie ‘Heilpraktiker’ en hij kon mensen van alle mogelijke ziekten genezen, waaronder tbc en kanker tot in het tweede stadium. Dit enkel met behulp van een unieke mix van de klassieke Elementenleer en natuurgeneeswijzen, waarbij hij kruiden en spagyrische [16] recepten gebruikte. Vanaf april 1958 start daarom in het toen communistische Tsjecho-Slowakije, een aantal reguliere artsen een doelbewuste leugen- en haatcampagne tegen Bardon die uiteindelijk tot zijn arrestatie leidt.

Net overgeplaatst vanuit zijn politiecel naar een ziekenhuiskamer en nog voordat de rechter een oordeel kan vellen, sterft Bardon. De enige mens die ooit een directe occulte aanval van de FOGC-loge had weten te overleven [17] overleed aan een oude kwaal. Na de nazimartelingen was Bardon’s lichamelijk gestel zo beschadigd, dat hij afhankelijk was gemaakt van bepaalde medicijnen om de door zijn nazibeulen veroorzaakte orgaandefecten te compenseren. Bardon’s laatste en nooit gepubliceerde boek, waarin hij zijn eigen traditionele geneeswijzen had beschreven, werd vernietigd door de Tsjechische autoriteiten, en de betreffende medicamenten waar hij afhankelijk van was werden hem geweigerd. Hierdoor begaf zijn vermoeide lichaam het na enkele dagen en de ziel van de laatste grote hermetische magiër van Europa trok zich terug van het aardse bestaan. Of, zoals zijn trouwe secretaresse Otti Votavova (1903-1973) het ontroerend schreef ter nagedachtenis: 

‘Am 10. Juli 1958 ließ es die Göttliche Vorsehung zu, daß der seit Jahrtausenden vollkommene Geist die Irdische Hülle, die ihm für seine diesmalige Mission der Körper Bardon bot, verlassen konnte, um in dieselbe nicht mehr zurückzukehren. Wie alle hohen Eingeweihten auf diesem Planeten im allgemeinen unter ganz ungewöhnlichen Umständen ihren jeweiligen Körper für immer verlassen, so war dies auch bei Meister Bardon der Fall.’ 

 

Bardon over Hitlers’ vlucht en de Bildzeitung van 5 maart 1979

Hitler had er alle belang bij om de meesteroccultist Bardon voor zijn kar te spannen, maar kreeg dat zelfs met de meest gruwelijke fysieke en geestelijke martelingen niet voor elkaar. Het is onwaarschijnlijk dat een adreslijst van witte occulte loges de enige reden was voor Hitler om Bardon te martelen. In feite had Hitler diepe bewondering voor zijn slachtoffer.

Dietrich Eckhart, tweede occulte mentor van Adolf Hitler aan wie Hitler ‘Mein Kampf’ opdroeg. | occultisme hitler nazi duitsland deel 2

Hitler was esoterisch “ingewijd” door Dietrich Eckhart en Karl Haushofer (en waarschijnlijk mede Sebottendorf die een specialist was in alchemistische Turkse vrijmetselarij), maar Bardon overtrof Haushofer en Eckhart in esoterisch kunnen en weten in alles en kon zelfs de FOGC weerstaan. Hij onderscheidde zich verder van Hitlers’ mentors in het feit dat hij niets van de nazi’s moest hebben. Reden te meer voor Hitler om Bardon in de eerste instantie een toppositie in het nazi-regime te willen aanbieden. Je begint immers altijd met de poldermodeltactiek. Hij aasde mogelijk op Bardons kennis en kunde om iemands innerlijk te kunnen doorschouwen en binnen enkele minuten, oneindig veel sneller, completer en efficiënter dan de Gestapo, de diepste geheimen eruit te vissen. Wellicht wilde Hitler het abrupt stoppen of oproepen van onweersbuien leren (meerdere getuigen bevestigden dit Bardon te hebben zien doen [18]), de contacten met de genii leren leggen, de ongelimiteerde en universele kennis die zo kon worden bereikt. 

Een van de leukste dingen aan Bardon is dat hij midden in de 20e eeuw in staat was om iedereen die geloof in magie aan fantasie gelijkstelt, of bepaalde effecten psychologisch probeert te belichten, bij Bardon op zijn zachtst een ernstige cultuurshock had door gemaakt. Bardon kon dingen die we tegenwoordig enkel bij fakirs zien en waar je ook in India nog lang naar moet zoeken. Als iemand ongevraagd in zijn spullen snuffelde verscheen er uit het niets een reusachtige zwarte haan. Hij kon mensen vijftig jaar vooruit exact hun levensloop voorspellen. Dat hij zijn martelingen aankon en overleefde is eigenlijk een psychologisch en medische onmogelijkheid, en zijn allergrootste prestatie als magiër heeft in een paradox alles en ook weer niets te maken met zijn meesterschap: Bardon’s credo was ‘Haat niemand, vrees niets’. Zelfs onder de zwaarste omstandigheden heeft niemand van zijn familie of anderen die Bardon hebben meegemaakt, hem er ooit op betrapt tegen dat credo te hebben gezondigd. Daarmee was Bardon, dwars door alle blubber aan kritiek die na zijn dood over hem gespuid is, iemand van de hoogste inwijdingsgraad die de universele occulte traditie kent:

‘Wie anderen overwint is sterk; wie zichzelf overwint, machtig.’ – Lao-tze
‘Wie zichzelf overwint is sterker dan hij die een stad inneemt.’ – Koning Salomo

Franz Bardon is inmiddels meer dan een halve eeuw dood. En toch leeft hij voort. In de periode tussen 1941 en 1958 schreef hij, zich hoofdzakelijk met speciale sigaretten en sterke koffie overeind houdend, meerdere waardevolle boeken die in Duitsland een bestseller werden in esoterische kring. Deze boeken waren letterlijk een roeping. Bardon slaagde er in om een deel van een apocriefe kabbalah, het alleroudste nog voor-joodse deel ervan, te bewaren voor het nageslacht. Hij had de bedoeling om deze kennis, die altijd besloten lag in geheime genootschappen, voor iedereen beschikbaar te maken, wetende dat toch maar een enkeling de discipline kan opbrengen om er mee te werken en dat zodoende zijn boeken de aankomende meesteroccultisten in de toekomst zelf uitfilteren.

Bardon was, net als T. Lopsang Rampa, een van de weinige authentieke gevallen van een walk in.

Bardon was, net als T. Lopsang Rampa, een van de weinige authentieke gevallen van een walk in. Hij was iemand anders dan de fysieke Bardon, waarvoor de eigenaar van het lichaam en de incarnatie Franz Bardon op jonge leeftijd toestemming gaf om het over te nemen, zodoende “Bardon” overigens opzadelend met diens karma. Volgens een van Bardons vertrouwelingen was dat de reden dat hij anderen wel kon genezen, maar zijn eigen geleende lichaam niet, uit angst tegen karmische wetten in te gaan.

De drie bewaarde magieboeken van Bardon behoren tot het beste lesmateriaal ooit geschreven voor studenten hermetica. De inhoud ervan zou eigenlijk de hele flutpsychologie en flutpsychiatrie zoals wij die kennen (maar ook veel natuurkundige en zelfs meteorologische denkramen) omver stoten en vervangen door een inzicht in de ziel, geest en realiteit, die vele malen intelligenter in elkaar steekt dan de postmoderne letterbak. Ook de Jungiaanse psychologie zou er aan moeten geloven. De astro-adonistische leer van de genii of djinns vervangt diens armzalige handjevol archetypen door vele honderden, en ook de algemene kennis van de psychologie is superieur. Met Bardon is de geneeskunde sterk te verbeteren, kan kennis en inspiratie direct worden “gedownload” zonder elektronische apparatuur en evolueert de astrologie tot een veel hoger systeem. Onze visie op de schepping en natuur zou wellicht eindelijk omslaan in iets waardoor onze respectloze, zich nu zelf omzeep helpende primatensoort, misschien nog een doorstart gegund wordt.

Iemand die zich in Bardon wil verdiepen raad ik aan via uitgeverij Rüggeberg Verlag het boekje Erinnerungen an Franz Bardon door Dr. Lumir Bardon (Bardon’s zoon) en Dr. M.K. (vriend en medewerker van Bardon) te bestellen. Je krijgt dan een realistisch en integer beeld van mensen die jarenlang dagelijks met hem optrokken en dat vrij is van dubbele agenda’s.

Dit dubbelartikel wil ik besluiten met twee hele intrigerende zaken die de voorgaande inhoud van het nodige peper en zout voorzien:

  • De eerste, nog even doorbordurend op de in veel webkritieken verguisde Bardon: wat er bij mij dus nooit is ingegaan is het beeld van een buitengewoon hoog ontwikkeld adept, een meesteroccultist, die na te zijn gefolterd door naziartsen op de vreselijke wijze zoals dat gegaan is, de weinige tijd die hem nog gegeven was bewust zou verdoen met het schrijven van complete flauwekulboeken en deze dan zou opdragen aan de mensen die hem in zijn leven het allerdierbaarst waren. In het dankwoord van zijn eerste boek Der Weg zum wahren Adepten, dat overigens zelfs door zijn felste critici als Georg Dehn [19] gerespecteerd wordt als een van de betere magische onderrichtboeken, staat:
    ‘Dieses Werk widme ich in aufrechtiger Freundschaft meiner treuen Mitarbeiterin und lieben Schülerin Frau Otti Votavova.’
    Zijn tweede boek‘Die Praxis der magischen Evokation’ begint met: ‘Dieses Werk sei meiner treuen Lebensgefährtin, meiner lieben Gattin Marie, zum steten Andenken gewidmet.’
    Zijn derde boek: ‘Der Schlüssel zum wahren Kabbalah’ draagt hij op aan zijn zoon Luxier: ‘Meinem lieben Sohne Lumir, der mir infolge seiner vorgeburtlichen Erziehung bis jetzt nur reine Freude bereitete, sei mein drittes Werk, an welchem ich mit besonderer Vorliebe arbeitete, mit väterlichem Wohlwollen gewidmet.’
    Drie mensen, die hem het allermeest dierbaar zijn in een door nazimisdadigers geteisterd leven, zadel je als dank echt niet op met rotzooi… 
  • Dan het tweede punt: Bardon was een geniaal uitzonderlijk hoogbegaafd schouwer. Er was absoluut niets dat iemand verborgen voor hem kon houden en wat hedendaagse helderzienden betreft zou een Derick Ogilvy als enige maar een beetje in de buurt komen, maar ook niet meer dan een beetje.
 | occultisme hitler nazi duitsland deel 2

Hitler leefde volgens FBI lang na WO-II | occultisme hitler nazi duitsland deel 2

Bardon heeft – en hij niet als enige – altijd beweerd dat Hitler, waarvan bekend is dat hij net als Saddam Hoessein meerdere dubbelgangers had, met een vliegtuig ontsnapt is, in plaats van dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Bardon zei dat helderziend te hebben gezien. Inmiddels is in kranten en op internet breed uitgemeten dat het stuk verkoolde schedelbot dat in de zelfmoordbunker werd gevonden, helemaal niet van Hitler was, maar van een jonge vrouw moet zijn geweest. Op 5 maart 1979 meldde de Duitse krant Bildzeitung (nu Bild) dat het privé-vliegtuig van Hitler in de jungle van Zuid Amerika was gevonden. Hoe kwam dat daar terecht?

Los hiervan vind je zoveel materiaal, inclusief dissonante getuigenverklaringen ten opzichte van het geschiedenisboekjesverhaal van mensen die destijds ter plekke waren bij Hitlers zogenaamde einde, dat er anno 2010 van Hitler’s vermeende zelfmoordeinde en verbrande lijk eigenlijk maar weinig plausibel bewijs overblijft. Inmiddels krijgt Bardon postuum steun van de FBI voor zijn bewering over Hitlers ontsnapping en is Hitler de meest gangbare theorie dat Hitler naar Argentinië ontsnapte per onderzeeër en stierf van ouderdom in 1986… 

Lees deel 1 hier…

 

NOTEN:

1] Dit is de algemene bijbelse aanname. Bekend in deze strekking is de profeet Eliah die 400 Baälpriesters doodde, waarna hij in de qabbalistische traditie transformeerde tot de aartsengel Sandalfon. In de Oudheid was het echter een trend om het godenpantheon van de overwonnen vijand te demoniseren en wel letterlijk. Zo was de in de joodse cultuur demonische Lilith oorspronkelijk een lotusgodin zonder enige duistere eigenschappen. Recent archeologisch onderzoek heeft twijfels opgeroepen over de vermeende kinderoffers bij Phoeniciërs. 

2] Kunstmatig elementaal wil zeggen gedachtevorm, die wanneer deze lang genoeg gevoed wordt met dezelfde intentie een tulpa wordt, een entiteit met bewustzijn. Onbewust worden grootschalig kunstmatige elementalen cq egregors gevormd in subculturen, organisaties, buurten, politieke partijen en bedrijven, die vaak een verstikkende werking op de ontwikkeling hebben. Het begrip ‘bedrijfscultuur’ kan vaak als een sterke gedachtenvorm worden uitgelegd. Zie ook The Magical use of Thougt Forms – A Proven System of Mental and Spiritual Empowerment van Dolores Ashcroft en J.H.Brennan

3] Normaliter zijn dit Ghob (Aarde/Gnomen), Djin (Vuur/Salamanders), Paralda (Lucht/Sylfen) en Nicksa (Water/Undines). Elementaalwezens zijn werkelijk. Een ontmoeting ermee is even onbeschrijflijk als indrukwekkend. Zelf heb ik ooit op Ameland in een afgelegen stuk duin, middels klassieke evokatiekring en -driehoek, de Vuur-Elementaal Itumo opgeroepen, die grappig genoeg pas kwam nadat ik de evokatie al beëindigd had. Itumo verscheen als een ca drie meter hoog wezen omringd met een hele bijzondere energie die ik met niets kan vergelijken.  Psychosferiosch was het een ‘droge’, zuiver soort optimistische yang-energie zonder enig spoor van opgefoktheid of agressie die normaliter binnen het menselijk emotioneel vlak inherent is aan sterke mannelijke vuurenergie, zoals die zich bijvoorbeeld altijd in horoscopen manifesteert bij sterke vuurinvoed. 

4] Zie L’Empire américain van Claude Julian uit alweer 1968 of de Amazon.com hit Roque State – A Guide to the World’s only Superpower van ex-CIA agent William Blum voor inzage hoe de Amerikaanse geopolitiek een op en top Karl Haushoferiaanse politiek is.

5] Douglas-Hamilton (in 1940 door M15 overgehaald om dubbelspion te worden) kende Karl en Albrecht Haushofer persoonlijk vanwege een diplomatieke ontmoeting in 1937 en ontving Albrecht opnieuw voor (mislukte) vredesonderhandelingen in 1938 in zijn huis in Schotland. Adolf Hitler en Joachim von Ribbentrop wilden het liefst geen oorlog met de Britten en gedesillusioneerd in Albrecht Haushofer nam deze laatste ontslag uit overheidsdienst. Wel bleef hij in nauw contact met nazi-occultist Rudolf Hess, voor wie Albrechts vader Karl een idool was. Albrecht raakte later zijdelings betrokken bij de bomaanslag op Hitler op 20 juli 1944 en werd uiteindelijk door zijn vader als landverrader verguisd en door de SS vermoord op 23 april 1945.

6] De technologie in de Duitse Sonderwaffen wordt binnen de MSM en officiële geschiedenis ofwel geridiculiseerd of ontkend of als onzinnige complotterij afgedaan om politiek-economische en corporatocrate redenen. Omdat die Thule Gesellschaft  hiermee vervlochten is wordt ook alles hieromtrent ontkend of als cryptohistorie gerangschikt. Het is echter pure censuur.

7] ‘Vril’ was de energie die de Duitsers verantwoordelijk achtten voor de bovenmenselijke kwaliteiten van hoge Tibetaanse lama’s en werd ook gezien als de energie die hun Arische voorouders bezaten.

8] Bron: Das Buddhismus-Archiv van Dr. Alexander Berzin

9] Alexander Csoma de Körös schreef in 1825 in een bij Blavatsky bekende brief dat Shambhala in de Gobi Woestijn lag ergens tussen de 45ste en 50 graad Nb en dat het moest worden beschouwd als een soort boeddhistisch Jeruzalem. Ergens anders geeft hij als locatie de Kizilkum-Woestijn in Kazachstan.

10] Bron: Max Domarus: Hitler – Reden und Proklamationen 1932 – 1945

11] Gebruikt Duits bronmateriaal van voor WO-II. Op het web verschijnen pagina’s die diverse soorten tepa’s of tepaphones bespreken die anders werken dan hoe hoogstwaarschijnlijk de door Quintscher uitgevonden en door de FOGC gebruikte tepa heeft gefunctioneerd.

12] Horoscopische condities hebben veel invloed op het etherisch dubbel (bio-elektromagnetisch veld). Saturnus-Pluto aspecten maken erg sterk.

13] Een aanrader is hier Occult Science Dictatorship – The official state science religion and how to get excommunicated van auteur William Lyne, waarop de CIA meerdere vergeefse aanslagen pleegde. Het boek heeft als subtitle ‘A book about alternate science, free energy UFO’s and government thought control. ISBN 0-9637467-8-2. Het boek is haast onbestelbaar, maar direct via Lyne’s website is een optie.

14] President Bill Clinton heeft jaren na de MK ULTRA-experimenten met burgers namens de VS zijn excuses gemaakt voor deze zwarte bladzijde van de VS inzake mensenrechten. Hiermee ook het bewijs leverend dat het bij technische mindcontrol om vergevorderde technieken gaat. Veel geholpen heeft het excuus niet. In Rusland en Midden-Amerika worden door respectievelijk de Russen en Amerikanen tot aan vandaag burgers slachtoffer van dit soort technieken.

15] In een andere versie van Bardon’s vriend en vetrouweling Dr. M.K. (zijn volledige achternaam is onbekend) ontsnapte Bardon pas aan het eind van de oorlog toen de gevangenis waarin hij zat werd gebombardeerd. 

16] De spagyrische geneeswijze wordt nog maar sporadisch beoefend. Men verast herhaaldelijk bepaalde kruiden, tot homeopathie-achtige geneesmiddelen, al heeft Gregor Gregorius van de Saturnus Loge er bij de procedébeschrijvingen het niet over verassen maar over vergisten, middels gecontroleerde rottingsprocessen. Het idee er achter is hetzelfde als bij homeopathie waarbij men water gebruikt i.p.v. het element vuur.

17] Beschreven in de autobiografische roman Frabato. Bardon’s lichaam leek in brand te vliegen waarna hij net op tijd door een djinn werd gewaarschuwd een emmer koud water klaar te zetten en gedurende de aanval, die lang aanhield, zijn hand er in te laten. Het was een aanval van het type waarbij energie wordt gestuurd i.p.v. onttrokken.

18] Erinnerungen an Franz Bardon: Dr. Lumir Bardon (Bardo’s zoon) en Dr. M.K. (vriend en medewerker van Bardon) – door uitgeverij Rüggeberg Verlag 1996

19] Georg Dehn is onderzoeker en vertaler van het Boek van Abramelin. Bardon’s genii zijn in dit boek demonen en Bardon lijkt lukraak de demonen uit het Boek van Abramelin te hebben geplukt en als genii over de zodiak verspreid. Jaren geleden gaf Dehn in een email aan mij te kennen dat het eerste boek van Bardon zeker een goed boek is. Wat betreft Bardon’s  tweede boek dat over het contact leggen met genii of djinns gaat en diverse Elementaalwezens, was Dehn van mening dat dit een puur psychische aangelegenheid is. Diverse mensen die mij na staan kunnen ervan getuigen dat dit niet zo is. Ik heb in de tijd dat ikzelf veel met rituele magie experimenteerde, poltergeistachtige verschijnselen en entiteiten opgeroepen die objectief voor anderen waarneembaar waren, zonder dat hier paranormale vermogens voor nodig waren. Kritieken op Bardon zijn allemaal te debunken. Het probleem is dat dit een erg esoterisch en technisch verhaal wordt en voor de leek niet goed volgbaar, vandaar dat ik er in dit artikel niet dieper op in ga, maar het accent voor de in Bardon geïnteresseerde heb gelegd op de liefdevolle onbevreesde insteek van Bardon inzake het occultisme. 

 

Zie ook : Grimoires or instruction books on magic


VAMzzz Publishing boek:

Magus Leer & Ritueel

 

MAGUS Leer & Ritueel
door Benjamin Adamah
Nederlands
ISBN 9789492355362
Paperback, 278 pagina’s

Interesse? Kijk hier voor meer…