Engelenmagie deel 1 – Engelen zijn geen pluizige wezens

Ik denk dat het inmiddels zo’n vijftien jaar geleden is dat ik in praktische zin voor het eerst met rituele engelenmagie in contact kwam. Het was tevens mijn inwijding in rituele magie algemeen.

 

Sigilum van de aartsengel Michaël - engelenmagie

Sigilum van de aartsengel Michaël

 

Een goede vriend van me regelde regelmatig logies en een workshopruimte voor de Britse occultist, alchemist en kabbalist Dr. David Goddard en had me uitgenodigd. Goddard kwam even sympathiek, komisch als erudiet en deskundig over. Hij was toen de enige man op deze planeet met een universitaire doctorstitel in The Occult Sciences, iets dat alleen aan de Universiteit van Boston werd gedoceerd. Goddard had een bijzonder gevoel voor humor. Als hij kou had gevat dronk hij bijvoorbeeld gin met iets roods er in. Het maakte niet uit of het siroop was of iets anders als het maar rood was, want rood stond voor warmte en het Vuur-Element en dat was een goede contra-energie tegenover de energie die hem de koude gaf. Ook grapte hij over zichzelf dat hij the worst dressed man was, maar the best dressed magician – als vooraankondiging van zijn verschijnen in ritueel tenue.

engelenmagieIk was erg onder de indruk van zijn Michael-ritueel, waarbij een grafisch tablet werd geladen met de energie van de zonne-aartsengel, die daarna tegen ons voorhoofd werd gedrukt. Het had namelijk een psycho-energetisch effect dat enkele maanden aanhield. We kregen als het ware een magisch infuus Michael toegediend vanuit de “aartsengel-conforme” psycho-energetische lading die hij in de tablet had geleid. Het ging bij dat tablet om het binnen de magie veel gebruikte zonnetablet uit het werk De occulta philosophia libri tres van de renaissance-magier Agrippa von Nettesheim (1486-1535).

 

Een wonderlijke en lange geschiedenis

Van Goddard komt de uitspraak: ‘Angels are no fluffy beings’ (Engelen zijn geen pluizige wezens). De meeste rituelen van Goddard waren gebaseerd op een boek dat hij had gepubliceerd onder de titel The Sacred Magic of the Angels. Dit boek was voor mij aanleiding tot veel onderzoek en testwerk. Eigenlijk is het maar deels David Goddard’s boek en heeft het een lange en wat obscure geschiedenis. Deze werd me een stuk duidelijker toen ik Maxime Sanders laatste autobiografie las en daarin een foto van de jonge David met Maxine en haar man Alex Sanders zag staan.

In de periode 1964 t/m 1972 werkte Maxine Sanders onder leiding van Alex, aan een herorganisatie van de Britse hekserij, waaruit de Alexandrian Wicca voortkwam, een Wicca-variant die nog steeds bestaat naast de Gardneriaanse Wicca, die werd opgericht door Gerald Gardner. Deze tijd is beschreven in haar zeer fascinerende boek Firechild, dat ik iedereen kan aanraden die een rauwe ongecensureerde inkijk wil in de wereld van de Wicca in die periode en de rituelen die zij onderging. Destijds was Maxine wereldberoemd door de combinatie van haar opvallende verschijning en de titel Queen of the Witches. Alex Sanders had op zekere dag een rommelig manuscript in handen gekregen van ene Madeline Montalban (8 januari 1910 – 11 januari 1982), een zeer praktisch en resultaatgerichte Lucifer-heks, geboren onder Steenbok als Madeline Sylvia Royals, werkzaam als journalist voor Persbureau Reuters. Montalban moest weinig hebben van theatrale rituelen en verkleedpartijen zoals die bij de Golden Dawn, de bekendste occulte loge van Engeland werden gebruikt, maar zocht naar een natuurlijk en direct contact met de wezens die ze opriep. Haar kennis gaf ze aan cursisten door en voor hetzelfde doel richtte ze in 1956 de Ordo Stella Matutina (Orde van de Morgenster) op.

Maxime en Alex Sanders - engelenmsagie - workshop magie

Maxime en Alex Sanders. Maxime Sanders werkte samen met David Goddard aan het engelenmagie-boek The sacred Magic of the Angels

Het systeem van Montalban legt veel nadruk op het werken met de planeet-engelen Michael (Zon), Gabriel (Maan), Samael (Mars), Raphael (Mercurius), Sachiel (Jupiter), Anael (Venus) en Cassiel (Saturnus). Elk van deze wezens is geassocieerd met bepaalde dagen, uren, mineralen, planten en dieren, die elk konden worden gebruikt bij het creëren van talismannen en rituelen die de engelenkracht aanriepen. De magie bestond dus als het ware uit een soort “downloaden” van engelenkracht uit het astrale in onze realiteit, om specifieke effecten te genereren.

Alex Sanders, die zichzelf als een door zijn grootmoeder ingewijde “heritary witch” (heks van geboorte) omschreef, was verbijsterd over de effectiviteit en de concrete uitkomsten van de rituelen in het manuscript. David Goddard en Maxine kregen het werk van Alex in handen en gingen er mee aan de slag om het een stuk begrijpelijker, meer werkbaar en leesvriendelijk te maken. David bemoeide zich vooral met de tekstredactie en indeling en Maxine fungeerde als medium en sensitief, om allerlei magische correspondenties in de rituelen te fine-tunen.

Maxine schittert echter door afwezigheid in de dankbetuiging in David’s The Sacred Magic of the Angels, terwijl ze er wel een grote bijdrage aan leverde. Ik heb later met haar gecorrespondeerd hierover, waarin ze haar teleurstelling erover uitdrukte, maar erin beruste, met de haar zo kenmerkende bescheidenheid.

De basis van dit boek en het manuscript van Montalban ligt qua ouderdom veel verder terug dan het midden van de twintigste eeuw. Dit gezien de astromagische tonus van het werk. Astromagie, dus astrologisch gefundeerde magie, voert in Europa terug op de van oorsprong Arabische, Picatrix of Ghâyat al-Hakîm fi’l-sihr (De Weg van de Wijze). Dit boek werd in 960 voltooid. Het Arabisch origineel werd op last van Alphonso X van Castilië tussen 1256 and 1258 in het Spaans vertaald en enkele jaren later volgde een Latijnse versie. De Picatrix had grote invloed op de grote renaissance-magiërs Petrus van Abano, Johannes Trithemius en Agrippa von Nettesheim. Deze laatste is weer de meest invloedrijke kracht achter het zich verder ontvouwende Europees occultisme in de vijf eeuwen daarna. Madeline Montalban was een groot kenner van de Picatrix, Agrippa en andere magische geschriften uit de renaissance.

 

 

“Engel” betekent letterlijk “boodschapper”.

Engelenmagie werkt met planeetkrachten annex planeetintelligenties

Waarom haal ik dit stukje geschiedenis aan? Wel, om diverse belangrijke redenen.

 1. In de huidige beoefening van engelenmagie in het westen, speelt astrologie nauwelijks een rol. Vreemd, want astrologie bestudeert de oerkrachten van de kosmos en hun interactie met het leven en processen op Aarde. Deze oerkrachten zijn weer terug te voeren op de vier Elementen. De zodiaktekens zijn bijvoorbeeld verdeeld over vier Elementen. Ram, Leeuw en Boogschutter ressorteren onder Vuur; Kreeft, Schorpioen en Vissen onder Water; Tweelingen, Weegschaal en Waterman onder Lucht; Stier, Maagd en Steenbok onder Aarde.
  Dan zien we deze oerkrachten Vuur, Lucht, Water en Aarde ook weer bij de oude planeten, al of niet puur (Zon & Mars = Vuur; Maan = Water; Saturnus = Aarde) of in combinaties (Mercurius = Lucht en Aarde; Venus = Lucht, Water en Aarde; Jupiter = Vuur, Lucht, Water).
 2. Oorspronkelijk, voordat de staatsreligies er mee aan de haal gingen, waren engelen vooral magische entiteiten, oerintelligenties die aan bepaalde planeten of zodiaktekens waren gekoppeld en als intermediair tussen macro- en microkosmos fungeerden. “Engel” betekent dan ook letterlijk “boodschapper”.
 3. Engelen drukken zich uit in concrete gebeurtenissen en communiceren in een symbooltaal.
 4. Deze symbooltaal strekt zich uit over een hiërarchische structuur, die de Griekse magiërs een seira (koord, ketting) noemden.
 5. Een seira is een reeks symbolen en attributen die de concrete wereld met de astrale lagen, mentale en theönische (goddelijke) wereld verbindt. Vandaar het begrip koord, dus een koord dat de diverse astrale dimensies met de Aardse verbindt.
 6. Elke engel (en elk astraal wezen) heeft een seira dat specifiek bij deze engel hoort. Bij Mars-engelen horen bijvoorbeeld:
  • (theonisch) Vuur als Element, energie, het actieve, rood, warm
  • (mentaal) eerlijkheid, (karmische) confrontatie, moed
  • (astraal) scheiden, verwijderen wat ondeugdelijk is, verdedigen
  • (concrete wereld) persoonlijke acties, sport, daadkracht, ingrijpen, doen, vuur, scherpe voorwerpen, stekende insecten, brandnetels, rode pepers, rammen, hanen, zegels van Mars-wezens, het getal 5, rode kaarsen.

 

Workshopserie Klassieke Westerse Magie door Benjamin Adamah

In engelenmagie vindt het contact met engelen psychosferisch plaats

Terug naar het manuscript dat vooraf ging aan het boek The Sacred Magic of the Angels: in dit werk zijn de engelen dus nog gekoppeld aan planeten en een bepaalde symboliek die daar van oudsher bij hoort. En wie met deze tak van magie, dus de oorspronkelijke engelenmagie in haar meest pure vorm gewerkt heeft, is verbluft over de juistheid van die oude symboliek, de feedback en concrete resultaten.

In de traditionele magie draait alles om het begrip “psychosferisch”. Dit woord is opgebouwd uit psyche & sfeer en psychosferisch wil dus zeggen dat bepaalde psychische, emotionele, mentale condities op een hele consistente wijze aan een sfeer zijn verbonden, die deze condities kan oproepen of intensiveren. Psychosferische intelligentie is ook wat begaafde magiërs met kunstenaars delen. Elke filmregisseur heeft bijvoorbeeld, naast goede acteurs en een professionele crew, per definitie een hoog ontwikkelde psychosferische intelligentie nodig om zijn script tot leven te wekken.

Laat ik als voorbeeld om het begrip “psychosferisch” nog te verduidelijken, een koud of warm overkomend schilderij nemen. Met een thermometer kun je begrippen als koud en warm niet bewijzen, verbinden of koppelen aan de gebruikte verf. Die koppeling wordt met onze emotionele intelligentie gemaakt, die voor deze koppeling tapt uit opgeslagen psychosferische informatie. Als we “emotioneel koud” vertalen naar een schilderij, dan kunnen we daarvoor een doek maken dat een saaie verdeling heeft in gelijkmatige rechthoekige vlakken, die zijn ingevuld in wit en gesatureerde versies van grijs en blauw. Willen we een “warm schilderij” presenteren, dan gebruiken we bijvoorbeeld de kleuren rood, oranje, geel, zwart, fuchsia en zetten die met krachtige, dynamische penseelstreken op het linnen.

Net zoals bepaalde kleuren en hun combinaties heel geprononceerd aan bepaalde emotionele stemmingen kunnen worden gekoppeld, zijn engelen met planeetsferen verbonden. Om die te herkennen en te ervaren is magische training nodig en een degelijke occulte onderbouw.

Engelenmagie waarbij het contact leggen met zo’n intelligentie dus de eerste klus is, werkt binnen deze psychosferische realiteit via regels of wetten, die in feite net zo consistent zijn als de regels binnen de wiskunde. We werken alleen niet met getallen en de op grond daarvan voorspelbare uitkomsten, maar met symbooltaal. Zoals aangegeven werden de symbolen bij de Oude Grieken hiërarchisch gerangschikt in zogeheten seirai (meervoud van seira). De seirai werden als het ware gebruikt als “download-instrument”. De magie kent twee versies van “downloaden”: de evocatie en de invocatie. Bij de evocatie werk je als het ware “in de cloud”. Je roept een wezen op in de ruimte of buitenomgeving waar je het ritueel uitvoert en laat dit al of niet materialiseren. Bij een invocatie laad je de kracht/informatie als het ware op je eigen harde schijf. Je fuseert je bewustzijn en energieveld als het ware met de engel om ermee te communiceren.

 

Engelenmagie is “magisch downloaden”

De techniek van het “downloaden” van een engelkracht of aanverwante kracht via een seira, noemen we theürgie. In de kabbala is het universum in de basis in vier werelden of dimensies opgedeeld. Deze zijn Atziluth (de theonische of godenwereld, waarin ideeën en processen zich in hun meest archaïsche staat bevinden), Briah (de mentale of aartsengel-wereld, waarin dingen worden gecreëerd), Yetzirah (de energetisch-astrale of engelenwereld, waarin ideeën en processen hun definitieve vorm krijgen) en Assiyah (de wereld waarin dingen, concretiseren, worden en werken). Deze vier werelden corresponderen respectievelijk met Vuur, Lucht, Water en Aarde. Deze werelden zijn in de kabbalistische traditie ieder opgebouwd uit een Etz Ha-Chayim (Boom des Levens), die weer uit 11 Sephiroth (getallen, planeet-psychosferen) is opgebouwd.

 

Engelenmagie met Hagiël

Ik zal nu via een inleiding een voorbeeld geven van het contact maken met een engel via een seira, binnen de oorspronkelijke astromagische traditie waar deze magievorm uit voortkomt. We nemen hiervoor een zachte, niet te ingewikkelde engel en bijbehorende planeet, namelijk Hagiël & Venus. De naam Hagiël betekent “intelligentie” in het Egyptisch en is in het Semitisch afgeleid van de woordstam HGH, die een gamma aan betekenissen insluit zoals: het koeren van een duif, het snorren van een slapende leeuw, het ruisen van een harp, zacht ruisen, iets mededelen en het rommelen van de donder.

Sigilum van Hagiel

Sigilum van Hagiël

 

Venus heerst in de eerste plaats over alles wat met verbinden te maken heeft. Vandaar dat zelfs mensen die niets van astrologie weten wel de koppeling Venus – liefde maken. Venus is de verbindende kracht van de natuur, die zorgt voor samenwerking (Weegschaal) en empowerment van leven (Stier), dus ook van de natuurlijke organisatie van alle levensdrang op Aarde, nog vrij van technologische of administratieve verstikking. De aartsengel van Venus Haniël (soms als Anaël gespeld) wordt daarom binnen de kabbala als engel van de wilde ongerepte natuur gezien. Een meer astraal verdichte, zich dichter bij onze aardsfeer ophoudende versie van Haniël is Hagiël. Hagiel heerst vooral over het verzachten en oplossen van liefdesproblematiek. Bij echtelijke ruzies en misverstanden is Hagiël een zeer snel en concreet werkende intelligentie, wanneer je weet hoe je haar (ze is vrouwelijk) moet contacten.

Een eerste theürgisch contact maken met Hagiël kan als volgt:

 1. Kies op een vrijdag een rustige ruimte uit.
 2. Knip uit zachtgroen karton een zevenhoek en teken daarop in blauwe inkt het zegel van Hagiël
 3. Steek 7 groene kaarsen aan. Een koperen of bronzen menora is als kaarsenstandaard ideaal.
 4. Leg een stuk rozenkwarts en grote roos naast zegel en de menora.
 5. Steek wierook aan met vanillegeur of de geur van rozen
 6. Stel je in op je probleem en sluit je ogen.
 7. Verbeeld nu dat je je in een sfeer van zachte door elkaar vloeiende pastelkleuren bevindt.
 8. Wanneer je hierop bent ingetuned, verbeeld je dat je afdaalt naar een onderliggende dimensie en je door een schitterende ongerepte natuur bent omringd. Je staat in ochtendlicht en een zachte lentezon verwarmt je huid.
 9. Daal nu verder uit deze wereld omlaag en zie een klein groen eiland met een kleine Griekse tempel van wit-roze marmer in een bosmeer. Het eiland is weelderig groen en de twee tempelzuilen zijn met geurende theerozen omslingerd. Voor de kleine tempel staat een beeldschone jonge vrouw in een zijden, licht kobaltblauw gewaad met een diadeem in haar zwarte haar. Voor haar voeten stijgt een roze ibis op.
 10. Vraag nu Hagiël je te helpen. Doe dit normaal, vanuit je hart,en zonder “vreemd spiritueel” taalgebruik.
 11. Indien je nu spontane beelden krijgt van sympathie en toenadering, zal ze snel voor verzachting zorgen. Hagiël werkt doorgaans erg snel. Blaas de kaarsen uit, ruim de attributen op en vergeet het hele ritueel.
 12. Via haar symbooltaal kan ze een of meerdere extra hints geven. Tot haar attributen behoren onder meer een doubletschelp, een of twee duiven, rozen, een dolfijn, zeester, een stier, een afbeelding van twee geliefden, het getal 7 of een meervoud daarvan.

 

Engelenmagie Deel 2 lees je hier


Benjamin Adamah geeft uitgebreide workshopserie Klassieke Westerse Magie, verdeeld over vier dagen met vier geheel verschillende programma’s. De theoretische begeleiding vind je uitgebreid en compleet in het begeleidende boek Magus dat in augustus 2018 is verschenen bij VAMzzz Publishing. Cursisten die de vier workshops gelijktijdig boeken, krijgen dit boek gratis. Lees hier meer…