Obsessies en obsessoren raken iedereen en tegelijkertijd zijn ze onze grootste blinde vlek…

Obsessies zijn de grootste stoorzenders binnen de relatie bewustzijn, mens blijven en vitaliteit. Dit artikel gaat daarmee indirect over de essentie van geluk. Het gaat over obsessoren, wat ze zijn, hoe ze ontstaan en hoe ze in stand blijven, de vrijwording van obsessoren en het terugpakken van je vitaliteit en levenslust. Waar niet elke entiteit een obsessor is, is wel elke obsessor een entiteit. Dit begrijpen is een cruciaal gegeven met betrekking tot de meest uiteenlopende facetten van het menselijk, sociaal en maatschappelijk bestaan, klein of zelfs op wereldschaal.

 

phantom cat

 

Mijn leven gaat, zonder dat ik dit ooit gepland heb, altijd over de interacties tussen energie, bewustzijn en leven. Dit in de meest complexe en de meest simpele zin. Al jaren geef ik in deze strekking de workshop PEZ (Psycho-Energetisch Zelfmanagement). Ik ben PEZ ooit begonnen omdat ik als kind, puber en jongere hypersensitief was en zocht naar een methode daar goed mee te kunnen leven, zonder die eigenschap kwijt te raken.

In onze tijd en samenleving wordt hypersensitiviteit als een afwijking gezien. Ik heb de zaak altijd omgedraaid en de algehele afstomping en botheid van deze tijd als afwijkend op de norm beschouwd. Verder raakte ik ooit geprikkeld door Gurdjieff die zich, vanuit volledige uitputting, binnen een half uur weer kon opladen, om fris als een hoentje zijn dag voort te zetten. Ik wilde dat ook kunnen.

 

Workshopserie Klassieke Westerse Magie door Benjamin Adamah

 

Psycho-Energetisch Zelfmanagement: in een middag voor de rest van je keven meer energie
Yi Jin Jing Changhai stijl | obsessies entiteit enteitprobleem

Een van de 12 onderdelen van Yi Jin Jing Changhai stijl. De belangrijkste oefening bij PEZ.

Tegenwoordig geef ik PEZ meestal in hartje Amsterdam. Deze workshop leert je in één middag hoe je veel meer grip krijgt op je energieveld en bewustzijn, hoe je een beschadigd of zwak energieveld kunt dichten, entiteiten of dwangneuroses afwerpt, hoe je de zaak voortaan in conditie houdt en hoe je je libido reboot, als dit is uitgeblust.

In onze samenleving wordt altijd gesproken over psychische, mentale of psychosomatische problemen, terwijl juist het etherisch dubbel het epicentrum is, van ons fysiek-psycho/mentaal-energetisch systeem (homeostase) en daarmee een veel betere insteek om psychische of fysieke problemen te pareren en op te lossen. Om deze reden falen bij de meeste tijdgeest-ziekten zoals chronische moeheid, slaapproblemen, zwak libido, stress, lusteloosheid en depressie, de sec cognitieve en psychologische therapieën even vaak, als sec fysiologisch gerichte.

PEZ focust – tegen de trend in – voor 90% op een gezond etherisch dubbel, ons levensveld zelf, dat technisch gezien de enige interface is tussen onze geest en die klomp biochemische verbindingen, die ons materiële lichaam vormt. Wie ooit het lijk van een bekende of familielid opgebaard zag, zal zijn opgevallen dat het lijkt alsof je naar een wassen beeld kijkt en niet naar de persoon die je kende. Dit komt omdat het etherisch dubbel er niet meer is en daarmee het astraallichaam is losgekoppeld van het lichaam. (Geheel anders dan bij dromen of uittredingen, waarbij het etherisch dubbel of levensveld natuurlijk wel aanwezig blijft en het astraallichaam nog steeds met een koord hieraan verbonden is, terwijl het grasduint in die wonderlijke wereld aan de ‘overzijde’.)

PEZ focust voor 90% op een gezond etherisch dubbel, ons levensveld zelf, dat technisch gezien de enige interface is tussen onze geest en die klomp biochemische verbindingen, die ons materiële lichaam vormt.

PEZ bestaat uit een korte lezing – compleet met Kirlian foto’s van dit etherisch dubbel – van ongeveer een uur en daarna volgen de praktische oefeningen. Het zijn er maar enkele; uitgeselecteerd na 25 jaar testwerk met Chinese, Indiase en Russische technieken. De belangrijkste zijn een chakra-reset oefening, een vergeten Shaolin yi jin jing-routine uit Shanghai jaren 30 vorige eeuw, die ik bij mijn weten als enige nog geef, en een Chinese drukpunt-oefening die met 4 punten alle 13 meridianen open houdt. Het heeft immers geen zin energie te tanken, als de doorstroom via de meridianen nog geblokkeerd is, want dan hoopt energie zich enkel onevenwichtig op.

Degenen die PEZ gedaan hebben en ook trouw de oefeningen (zonder gesmokkel) blijven doen, zoals geïnstrueerd, mailden mij achteraf vaak dat hun leven er in positieve zin radicaal door was veranderd: veel meer stabiliteit, meer levenslust, betere gezondheid, beter seksleven, sneller terug uit dips en veel creatiever en/of men heeft eindelijk de truc in de vingers om met hoogsensitiviteit als gave i.p.v. als vloek te leven.

 

 

PEZ is simpel, iedereen kan het leren. Er zijn inzake PEZ maar twee uitdagingen: de discipline (je moet het wel zelf dagelijks blijven doen) en de vitaliteit-ondermijnende effecten van de straling-soep waarin we leven. Voor dat laatste vond ik in februari 2014 een nieuw type orgon-zender uit: DOOOZz.

Het dagelijkse onderhoud van de PEZ-routine kost nog geen half uur in totaal en maakt voor mij het cruciale verschil tussen een geaard, geïnspireerd leven met passie en enthousiasme en maar wat futloos aankloten, vervreemd van jezelf. De combinatie DOOOZz en PEZ veranderde mij, van iemand die zwaar gebukt ging onder EHS (ElektroHyperSensitiviteit) na 9  jaar terug in iemand die – vraag mijn vrouw – elke ochtend goed gehumeurd de dag begint en baalt dat er maar 24 uur en geen 36 in een etmaal passen. Ik leef in het extreem elektrosmog-vervuilde centrum van Amsterdam.

PEZ voert vooral de jing-qi op (seksueel-fysieke of essentiële qi), motiveert van binnenin zonder cognitieve technieken en voedt zo de sjen-qi (geestelijke energie). Jing-qi, sjen-qi en qi worden wel de Drie Bloemen genoemd. De laatste, de ‘gewone’ qi die we via de longen opnemen, is vooral een omgevingsaangelegenheid, waar je zelf met een goed praktisch feng-shui boekje al veel aan kunt doen. Behalve dan aan de binnendringende shar-qi (negatieve qi) veroorzakende wifi-velden van buren en zendmaststraling, die vooral de slaap verwoesten. Hierdoor kan je ’s nachts niet meer bijtanken (geen qi opnemen) en word je moe wakker, samen met 50% van de bevolking. Zoals gezegd, bij gebrek aan beter, pareer ik dat met mijn orgon-zenders (buffer-qi).

 

Wat is het verschil tussen obsessies en een obsessor?

Ik stip het onderwerp straling hier aan, omdat ik er voor de volledigheid niet aan voorbij kan, stralingbelasting te noemen als een chronische veroorzaker van kunstmatige stress, slaapproblemen, ontgifting die niet meer werkt, depressie, hormoonstoringen, vermoeidheid, agressie, “ADHD” en andere klachten, die daarnaast sterk, of beter gezegd zeer sterk katalyserend werken, op wat van oudsher de grootste energiezuigers van de mens zijn: obsessies en obsessoren. Als ik dit artikel 20 jaar geleden had geschreven, had ik het obsessor-probleem kunnen behandelen, zonder gewag te maken van de versterker die de overheid, de industrie en de meute passief consumerende smarthphone zombies eraan gekoppeld hebben.

Het verschil tussen een obsessie en een obsessor is, dat in geval van een obsessie, wij ons nog zelf daarvan bewust zijn. Bij een obsessor niet, omdat deze in staat is de hele ik weg te drukken en te vervangen. Vrijwel elke wandaad ooit door de mens verricht – tegen anderen of tegen zichzelf – werd gepleegd doordat een obsessor de ik op dat moment verving. Het grote probleem met obsessoren (de Qlippoth of schillenwereld uit de Qaballah) is, dat een obsessor een survivalinstinct en wil heeft en hiermee een entiteit is; van parasitisme afhankelijk, maar desalniettemin een entiteit.

Bij entiteitproblemen denken we meestal aan de invasie van ons energieveld door een vreemd wezen. Echter, de overgrote meerderheid van de entiteiten die ons teisteren, komt voort uit onszelf. Een eigen wil van een entiteit die uit onszelf is ontstaan, is misschien moeilijk voor te stellen, maar de praktijk ervan kent iedereen. We hebben bijna allemaal wel gewoontes, dwanggedachten of verslavingen gehad waar we vanaf wilden. Zodra je die beslissing – dat goede voornemen – hebt genomen en doorpakt, zal doorgaans op de vierde dag de hel los barsten.

Het grote probleem met obsessoren is, dat een obsessor een survivalinstinct en wil heeft en hiermee een entiteit is; van parasitisme afhankelijk, maar desalniettemin een entiteit.

Stel, je bent rookverslaafd en recent gestopt. Dan ineens, op de vierde dag, gebeurt er van alles en nog wat met ‘redenen’, aanleidingen, ontmoetingen, met de op dat moment foute persoon, excuses, etc. om tóch nog maar weer die sigaret op te steken; uiteraard ‘de laatste en om het af te leren’. Het maakt niet uit om welke verslaving of welk (vaak trauma-gerelateerd) gedragspatroon het gaat; op de vierde dag komt bijna iedereen de man met de hamer tegen, zoals dat heet. Die man met de hamer is het gespartel van een obsessor die voor zijn leven vreest, omdat je de obsessor niet meer voedt met die specifieke negatieve energie die hij gewend is. Houd je het vol om schoon te worden, dan kan zelfs de sterkste obsessor (bijvoorbeeld die uit zware trauma’s geboren en via angst-, woede- of eetcomplexen werkend) astraal sterven. Dit is namelijk wat hier dan letterlijk plaatsheeft, wat aanvoelt als een enorme opluchting; de verlossing van een energieparasiet.

Franz Bardon noemde dergelijke obsessoren larven en het kwijtraken van je larven (veel van ons hebben er meerdere) was de eerste en belangrijkste opdracht voor een novice die lid werd van een occulte loge. De Duitse loge Die Fraternitas Saturni cultiveerde dit vrij worden van larven of obsessoren – door hen ‘kunstmatige elementalen’ genoemd – in hun Baphomet-magie, onder leiding van voormalig loge-hoofd Walter Jantschick. Voor PEZ ontwikkelde ik een methode die, ook bij een Post Traumatisch Stress Syndroom, je van die ellende kan verlossen in ca. één week tijd. PTSS-obsessoren zijn de zwaarste categorie.

Om de onzichtbare maar immense impact van het verschijnsel obsessor meer inleefbaar te maken, eerst even een omweggetje annex inleidend stukje. Zowel filosofisch als psychologisch als sociologisch is de vraag wat realiteit is, in natuurlijke zin of gemaakte realiteit, een die niet makkelijk te beantwoorden is. Realiteitschepping is wat binnen elke cultuur en microcultuur (gezin, familie, dorp, werksfeer etc.) gebeurt binnen, wat zich het beste laat definiëren als een “Heisenberg-hologram”. Een sec objectieve realiteit bestaat niet en een wetenschappelijke evenmin. Zie Rupert Sheldrake’s wetenschapfilosofische meesterstuk The Science Delusion. Vandaar dat de wetenschappelijke mainstream zich even angstvallig als potsierlijk vastklampt aan onzintermen zoals “stand van wetenschap” of “de huidige wetenschappelijke consensus”, om hun bestaan, job, subsidie, status en publicaties te redden van elke kritische geest die Wikipedia ontstijgt.

Dat wat we realiteit noemen, lijkt in essentie een tijd/ruimte/bewustzijn/energie-mal, die wordt ingevuld en geanimeerd door zowel dat wat buiten ons is, als dat wat binnen ons is, dwars tegen de illusie van lineaire tijd in. Dat wat we ‘tijd’ noemen, lijkt meer op een tijd/ruimte/bewustzijn/energie-oceaan, met eb en vloed, kolken, stromen, momenten van storm en gladde oppervlakken, vertroebeld of helder als glas.

De instellingen of homeostasen van onszelf in die ‘oceaan’ en die van alle machten buiten ons, scheppen in dit proces de actualiteit, het verleden en de toekomt, binnen een voortdurende afwisseling van scheiding, connectie, frictie en harmonie. Maar wat veroorzaakt dan weer die instellingen of homeostasen?

 

Magus Leer & Ritueel

 

Ego is een overtollige onzinterm uit de pop-spiritualiteit en -psychologie

Zowel onze ik, als een obsessor die de ik als het ware ‘snatched’, zijn een instelling, of homeostase. Ons wezen is in grove schetsvorm betrekkelijk simpel opgebouwd uit een fysiek lichaam, de ik (waarmee we informatie processen) en de jivan (ons hoger zelf en interface met de atman), onze onsterfelijke onaantastbare kern. Deze elementen vormen onze kernentiteit. Hieraan gekoppeld zijn lichamen die als interface dienen. Het etherisch dubbel verbindt ons fysiek lichaam met ons astraal lichaam, ons astraal lichaam verbindt ons etherisch dubbel met ons mentaal lichaam en ons mentaal lichaam verbindt ons astraal lichaam met ons noëtisch of intuïtief lichaam, dat ons verbindt met de jivan die weer linkt aan de atman.

De conditie waarin dit geheel zich bevindt is een homeostase. Deze is gezond en positief indien hij vrij is van obsessoren. We zijn dan het meest gezond, vrij, actief en authentiek en werkelijk onszelf.

Obsessoren kunnen ons ontwrichten en ziek maken, doordat ze zich in elk lichaam kunnen nestelen, behalve in de atman en de jivan.

Obsessoren kunnen ons ontwrichten en ziek maken, doordat ze zich in elk lichaam kunnen nestelen, behalve in de atman en de jivan. Wat in spiriwiri-land steeds het ego wordt genoemd, heeft in dit geheel noch een plek noch een functie. Ego is een overtollige onzinterm uit de pop-spiritualiteit en -psychologie, die niets anders is dan een obsessor of een cluster obsessoren, die de ik hebben gekidnapt en dingen uit naam van de ik doen, vaak uit volle overtuiging van de bezetene in kwestie.

Zowel binnen veel staatsreligieuze dogma’s c.q. – eisen, zoals binnen het gnosticisme en de spiriwiri-cultus van nu, wordt de catastrofale fout gemaakt door de ik en het ego identiek te stellen. Eindeloos veel geestelijke en spirituele leiders, guru’s en workshopgevers zijn bezig mensen te ‘verlichten’ via allerhande kill your ego-technieken en schrijfsels. Wat dan vaak gebeurt is dat de ik van iemand, keurig in de ideale schoonzoon-traditie van de staatsreligies, wordt opgezadeld met een compleet onzinnig schuldcomplex of waanidee, bijvoorbeeld dat men zich van het aardse of de materie moet afkeren, omdat die door Archonten of whatever is geschapen, of omdat het aardse tegenover het spirituele zou staan.

 

Het sloopwerk van de spiriwiri-cultus
vampire | obsessies entiteit enteitprobleem

Kirlianfoto van een zogeheten vampire schadow rond een vingertop (negatieve energie naar een persoon toegezonden zuigt alle energie weg) gemaakt olv de Amerikaanse psycholoog Joe Slate. Op een soortgelijke wijze zuigen onze eigen larven (obsessies en obsessoren) onze energie op.

Bij veel van mijn PEZ-workshops in de afgelopen 6 jaar, waren er daarom soms cursisten die onbedoeld hun hele chakra-systeem op een gevaarlijke manier ontregeld hadden, door spirituele boeken of trainingen te volgen, die verre van spiritueel waren. De werking van de onderste chakra’s worden gemolesteerd, door mensen haast manisch op licht en eenheid te laten focussen. Iemands hele homeostase gaat zo naar de kloten en de ik wordt vervangen door een angstcomplex, of status van chronische zweverigheid, inclusief een bijbehorende chronische energiedrain. De ik wordt niet verlicht, maar verruild voor een obsessor.

Licht en eenheid zijn facetten die in het leven een bepaalde plek hebben, maar niet tot absolutismen moeten worden gedegradeerd. Dan worden ze ontwrichtend. De grote staatsreligies, gnostici en de huidige mainstream spiriwiri-cultus hanteren het onzin-idee van dualisme en zoeken naar verlichting, door daaraan te ontsnappen.

In werkelijkheid is er geen dualisme. De natuur kent enkel complementairismes, onderdivisies en afgeleiden van yin en yang, die elkaar aanvullen. Een schilder zegt ook niet dat paars slecht is, omdat het tegenover geel staat, rood slecht is, omdat het tegenover groen staat, of dat oranje slecht is, omdat het tegenover blauw staat.

Ook in de Zodiak zijn er geen slechte of goede tekens, enkel complementaire, die elkaar aanvullen. Zelfs Stier en Schorpioen staan niet tegenover elkaar, maar zijn elkaars complement. Een Stier bereikt niets, indien hij alleen maar duizend en één dingen creatief opstart uit het niets, en nooit iets afmaakt. Een Schorpioen bereikt niets indien hij zich geen creativiteit leert eigen maken, en humor.

De natuur, inclusief de kosmische, is wat dit betreft een heel slim ontwerp. In plaats van te vluchten voor de hersenschim van het dualisme, herstelt men de eenheid die men zoekt in de vorm van rust of vrede, enkel en alleen door de dynamische synergie tussen yin en yang, in welke vorm dan ook te herstellen. Actief, niet enkel in theorie of in meditaties, maar als een way of life. Natuurlijk, je kunt even trippen – via welke techniek of mystieke ervaring dan ook – in een eenwordingservaring. Zelfs met die van puur ZIJN. (Ik heb vijf van dat soort ervaringen gehad). Maar die staat verveelt na een paar uur en dan roept het leven je terug als levend wezen.

Wat doorgaans als ‘spiritualiteit’ wordt verkocht heeft niets met spiritualiteit te maken, maar is gewoon verkapt protestantisme; een afkeer van het aardse leven uit een onvermogen ermee om te kunnen gaan, of erger, vanuit de obsessie dat het aardse het kwaad is. Fout. De obsessies en obsessoren zijn de enige kwade invloed in een wereld die tot een mutatie werd van wat hij ooit was, juist doordat valse religieuze en spirituele waanideeën een self fulfilling prophecy aan het scheppen zijn. De wereld en ons leven zijn hierdoor onvoorstelbaar veel meer obsessie en obsessor-ontvankelijk geworden dan nodig is, of dan van nature het geval zou zijn.

 

Energy flows where the attention goes
aurafoto | obsessies entiteit enteitprobleem

Met de technieken van PEZ leer je in een middag je eigen energieveld te versterken en te optimaliseren. Dit heeft een grote positieve uitwerking op je psychische, energetische, mentale en fysieke gesteldheid en functioneren.

Binnen de uitleg van de occulte traditie worden instellingen en homeostasen, in het grote spel tussen macro- en microkosmos, bepaald door de omwentelingen en posities van hemellichamen enerzijds (dus astrologisch) en entiteiten in welke vorm dan ook (de mens of een tijdgeest is ook een entiteit) anderzijds. En dit alles weer binnen een proces waarin objectief bewustzijn zichzelf wil leren kennen in het subjectieve en, vice versa, het subjectief- of individueel bewustzijn zichzelf wil definiëren in het objectieve.

Carl Gustav Jung vatte dit proces samen met: God wil mens worden. De mens wil God worden. De Sufi’s noemen het De reis van de oceaan naar de druppel, die dezelfde is als de reis van de druppel naar de oceaan. Hoe je bewustzijn ook precies wilt definiëren, met zekerheid kun je in ieder geval stellen dat bewustzijn wil groeien, of op zijn minst actief wil zijn. Zolang het groeit en levendig is, wordt het gedragen door een positieve energie, waarmee het in symbiose verkeert. Zodra het stagneert en gestagneerd blijft door zelfsabotage en/of sabotage van buitenaf, ontstaat een negatieve, destructieve draaggolf, waarmee het vanaf dat moment in negatieve synergie verkeert. En dit is het moment dat uit een obsessie, een obsessor wordt geboren.

Het zijn eigenlijk per definitie de obsessies en obsessoren die bewustzijn doen stagneren en deformeren tot iets negatiefs. Er zijn obsessoren die opereren in het mentale vlak, het spirituele, psychische, fysieke en energetische vlak of (meestal) mixen daarvan, alsook obsessoren binnen allerlei sociaalmaatschappelijke, politieke en economische samenlevingsconstructies.

Zelfs binnen de gebieden zoals kunst, informatica, media, geestenwereld, sport, technologie en architectuur, krioelt het van de obsessoren. Al deze grote obsessoren bezitten de potentie – en doen dit doorlopend – de individuele mens uit zijn vitaliteit, humaniteit en daarmee uit zijn geluk te trekken. Dit laatste door in hem nieuwe obsessoren te triggeren, dan wel deze aan te trekken via obsessor-magneten zoals opgeporde angsten, irritaties, jaloezie, woede, statuswaanzin of gehoorzaamheid aan een verslaving, religie of overheid. Dit geschiedt ofwel vanuit een vals socialiseringsmotief, via die potentiële en latente obsessoren die meeresoneren met de door de grote massa gedeelde obsessies, ofwel die welke meer persoonlijk en individueel zijn.

Een massa-obsessor is bijvoorbeeld ‘oorlog kan komen’ of ‘oorlog kan ontstaan’. Warchild dweept hier onder andere mee. Oorlog is niet normaal, ontstaat nooit, maar wordt bewust gepland op basis van leugens. De pulpmedia en politici zorgen er echter voor dat deze obsessie geïmplanteerd blijft. Infolepsis (het dwangneurotisch constant online menen te moeten zijn) is ook een massa-obsessie. Iedere niet vrijwillig verkozen obsessor is een vampier.

Zowel de wereld als de media/beeldschermwereld als de meeste mensen, verkeren in een chronische staat van bezetenheid door soms één, maar meestal een groot aantal obsessoren. Deze zuigen stuk voor stuk onze energie weg. (Energie flows where the attention goes.) In essentie – nog vóór we ons in het actuele concrete proces van energiezuigen en energie verliezen zelf bevinden – komt dit door de ontkoppeling van onze innerlijke Zon, de atman. Deze innerlijke Zon of levensvonk, de atman, geeft z’n energie maximaal, indien we vrij zijn van obsessoren en onze yin en yang – ofwel de onderste en bovenste chakra’s – in optimale synergie verkeren. Een mens in deze conditie verkeert min of meer in de Hof van Eden. En niet God of de Duivel, maar ziljoenen obsessoren staan klaar om hem daar uit te sleuren.

 

Schuldcultuur = obsessorencultuur = autodestructiecultuur

Enige tijd geleden, toen ik in het kader van mijn boek mijn dagelijkse horoscoopbeeld bestudeerde via serennu.com, zag ik dat de asteroïde Galahad transiteerde over mijn Zon op zo’n zeldzaam moment, dat er weinig stoorzenderactiviteit was van andere hemellichamen op die conjunctie; noodzakelijk – zeker bij asteroïden met een hele subtiele energie – om deze merkbaar te maken. Om door te dringen in de specifieke psychosfeer van iets, gebruik ik soms het oeroude sjamanistische middel de paddenstoel. Ik verafschuw synthetische drugs, maar psylocybine valt bij mij meestal erg goed. Ik had toen een mystieke ervaring waarin ik alle mensen, die tot mijn meer intieme kennissenkring behoren, zag in hun pure staat, helemaal zonder obsessoren, engelachtig, in een toestand mijlenver weg van strijd, irritatie, gedram, frustraties, gehaast, ziektes of geklaag.

Hierbij realiseerde ik me dat de mens, die zo vaak zoekt naar hulp van boven, de hoogste van alle engelen in zichzelf draagt en enkel zichzelf, vrij van obsessies en obsessoren hoeft te zijn, om deze engel in volle kracht en macht te manifesteren. Die engel is het humane in de mens zelf. Niets meer en niets minder. De kleine versie van wat zijn theonische staat is Adonai, zoals beschreven in mijn boek Vamachara, helderziend verschijnend als vriendelijke gelukkige kindergezichten met – niet door angst of trauma verpeste – grote open ogen.

De Duitse kunstenaar Amseln Kiefer schiep, in de jaren ’80 vorige eeuw, werk onder de titel Die Saturnzeit (de Saturnustijd). Hij werkte daarbij veel met lood, het metaal dat aan Saturnus is toegeschreven. Saturnus in positieve zin, is verantwoording nemen en snappen dat verantwoording niet tegenover vrijheid staat; vormgeving en duurzaamheid. De negatieve Saturnus is angst, schuld en status. Elke op macht en status gerichte en geënte cultuur, waaronder ook de onze, heeft haar macht gevestigd op de negatieve Saturnus, waarnaar Kiefer verwees.

De christelijke religie en ons hele geldstelsel is op schuld en angst gebaseerd en politici, multinationals en de media creëren voortdurend de ene pestilentie na de andere, om ons in angst en schuld te houden.

De christelijke religie en ons hele geldstelsel is op schuld en angst gebaseerd en politici, multinationals en de media creëren voortdurend de ene pestilentie na de andere, om ons in angst en schuld te houden. Elektrosmog veroorzaakt depressie en agressie via serotonine, melatonine-reductie, alsook een chronische kunstmatige stresstoestand en slaap- en concentratieproblemen. Dit bij elkaar opgeteld geeft de ideale voedingsbodem voor obsessoren-kweek. Indien dit mechanisme geen halt wordt toegeroepen, zal dit systeem zichzelf in de soep draaien en alles wat het omvat hierin meetrekken, omdat de kracht ervan zichzelf katalyserend aan het vergroten is.

Deze tijdgeestfactor maakt het obsessoren-probleem onnodig veel groter en veel lastiger te bestrijden, dan in een wereld gebaseerd op het humane met respect voor de Aarde en de natuur. Om het probleem aan te pakken is het Verander de wereld en begin bij jezelf achterhaald. Natuurlijk heeft dit oude credo zijn geldigheid, maar het moet worden ge-update tot Verander de wereld en verander jezelf.

 

Het creatief en nuttig gebruik van obsessoren

Contact met obsessoren is niet perse negatief. De Londense kunstenaar en godfather van de chaosmagie, Austin Osman Spare, begreep dat het bewust vasthouden van een bepaalde elementaalkracht of obsessor, tot genialiteit en bovenmensenselijke prestaties kan leiden, alsook tot hele bijzondere en waardevolle ervaringen. De Afro-Surinaamse Winti-deskundige Henry J. M. Stephen beschrijft een Creoolse man, die via bezetenheid door een Winti-geest, zonder apparatuur een uur lang onder water blijft. Sommige Voodoo-priesteressen in Haïti zijn in staat om elke avond op te treden met gloeiende kolen in hun mond zonder zich te branden, of zich met scherpe ijzeren voorwerpen te laten bekogelen zonder gewond te raken.

Zelf gebruik ik soms een combinatie van psylocybine en de invocatie – dus het beschikbaar stellen van mijn lichaam – van een oude Etruskische Stier- en vruchtbaarheidsgod Mutunus, die ik ooit jaren geleden voor het eerst invoceerde tijdens een onweersbui. Mutunus of Mutunus-Leonard, zoals hij later als Sabbath-god werd genoemd in de middeleeuwse heksencultus, geeft een bovenmenselijke seksuele kracht en onuitputtelijke energie en laat de lichaamsfuncties heel anders functioneren. Het is in een getrainde en bewuste Vajrayana-staat mogelijk om dit soort dingen veilig te doen en bewust te ervaren, hetgeen je menselijke ervaringsscope een veel grotere reikwijdte geeft.

Om de zaak nog verder om te keren: indien de mens zichzelf voorgoed in bezit zou laten nemen door zijn eigen inherente humaniteit, in plaats van door hersenspoel-obsessoren uit de media, zou dat de wereld en het leven erg verbeteren. PEZ is in die zin een paradoxale training. Ben je geïnteresseerd om voor een eenmalig bedrag, je leven voor de komende decennia een stuk levendiger, vitaler, creatiever en zelfverzekerder te maken, kijk dan regelmatig op mijn agenda voor de data waarop ik de workshop geef. 

 

Magus Vuur & Aarde