Complementaire astrologie – deel 3: de Schorpioen-Stier-as

In dit derde deel van deze 6-delige serie over de zodiak-assen, de as Schorpioen – Stier-as. Voor deel 1, met de iets meer uitgebreide algemene intro zie: complementaire-astrologie-de-maagd-vissen-as. Voor deel 2 zie de-weegschaal-ram-asHeel veel problemen, vertraging, tegenwerking en blokkades, kun je tijdens je leven heel simpel voorkomen door te snappen waar het teken over gaat dat precies tegenover dat van je Zon staat.

 

het teken Schorpioen

 

De as die zich tussen Stier en Schorpioen bevindt is niet de meest lastige. Zie daarvoor hetgeen ik publiceerde over de as Weegschaal-Ram. Het is echter de meest heftige, duistere, seksuele en dramatische van alle assen; een typisch romantisch bloed, zweet en tranenverhaal dus, met name wanneer de energieën vol tot bloei komen, wat in deze epoche van een alles doordrenkende en dominante Lucht-energie (snel, oppervlakkig, digitaal, inhoudsloos, zonder betekenis, vrijblijvend) voor deze tekens erg lastig is geworden. De as Schorpioen-Stier heerst namelijk over bewustzijn XXL en de energieën van de as zijn de meest archaische en dwingende: de Eros (Scheppingskracht) & Kaza (Wil Universum) voor Stier en de Telos/Thanatos (Voltooiing en Zingeving) & Kadar (Persoonlijke Wil) voor Schorpioen. De frustratie over de Lucht-Element blokkade van Schorpioen & Stier-krachten zal tegenwoordig in veel gevallen een trigger zijn van de nooit goed begrepen woede-explosies van Stier en het bad-boy (M/V) imago van Schorpioen.

 

Workshops Magie in de Roos, Amsterdam door Benjamin Adamah

 

“You know what the fellow said – in Italy, for thirty years under the Borgias, they had warfare, terror, murder and bloodshed, but they produced Michelangelo, Leonardo da Vinci and the Renaissance. In Switzerland, they had brotherly love, they had five hundred years of democracy and peace – and what did that produce? The cuckoo clock.”
– Graham Greene, citaat uit zijn novelle The Third Man

 

 

Het Schorpioen & Stier devies is: Get real!

Volbloed Schorpioenen en Stieren lijken astrologisch pal en onverenigbaar tegenover elkaar te staan, waardoor er dus moeilijk een vruchtbare synergie tussen beide tekens is te realiseren. Bij de niet zo snuggere types uit deze categorie is het ook onbegonnen werk. Het lagere Schorpioen-type is ijdeler dan de ergste Leeuw, deelt op elk verjaardagsfeestje mee dat hij of zij Schorpioen is (dus pas maar op) en qua tatoeages lijkt de persoon in kwestie net een wandelende koelkastdeur.

Herman-Brood-Metro

Werk van Schorpioen kunstenaar Herman Brood

Dan is er een tweede vorm van Schorpioen-type. Dit kunnen briljante kunstenaars zijn, met ter compensatie een niet door de omgeving te stoppen hang naar zelfdestructie via drank of drugs. Schorpioen Herman Brood, die in mijn optiek samen met Jean-Michel Basquiat, de absolute top realiseerde op het vlak van expressionistische schilderkunst, combineerde die artistieke genialiteit met een continue zelfvernietiging. Dan is er het gewone klootjesvolktype (zoals dit bij ieder teken voorkomt), de obsessieve machtstrever (Hillary Clinton, Bill Gates, Condoleezza Rice), de freak die achter de schermen werkt via controlesystemen zoals bij NSA of AIVD etc., en het hogere Schorpioen-type die zich helder in de groep onderscheidt met een alles doordringende, ontmaskerende scherpte en confronterende eerlijkheid. Dit laatste type levert bewonderenswaardige mensen op die het hoogste octaaf van Schorpioen-energie gehaald hebben, door het tegenoverliggende teken Stier te integreren in hun wezen en daarmee de maximale potentie uit Schorpioen halen. Deze mensen kunnen zich op vele terreinen manifesteren omdat ze geen angst voor complexiteit kennen en een enorm reservoir energie hebben, waar ze goed mee omgaan. Het kunnen top-chirurgen zijn, martial art of qi-gong meesters, politici, schrijvers, kunstenaars, adviseurs enz.. Het is een zegen om ze in je vriendenkring te hebben.

Uiteindelijk geldt voor zowel de Schorpioen als de Stier dat “echtheid” en concessieloze “eerlijkheid en (zelf)confrontatiebereidheid” enkel wordt bereikt door de twee zodiakkrachten volmaakt te integreren. Stier is de schepper die uit niets iets kan maken, Schorpioen de zingever en voltooier van dat creatieve proces. De ene kracht is in dit opzicht niets zonder de ander. Zonder synergie verlammen ze elkaar. In synergie kan ijzer met handen worden gebroken. Deze realisatie en het gevolg geven eraan bepaalt of we een selfmade voorbeeldmens krijgen met hoogstaande normen en waarden, of een notoire hufter, of iemand in een proces ergens tussen beide, want heftig is deze as altijd.

Asteroïden-gids

De lef van de Schorpioen een taboebreker te zijn

Sommige Schorpioenen hebben een sterke affiniteit met complexiteit en de grensgebieden van de menselijke geest, zoals transhumanisme of (de analyse van) het misdadigersbrein. Schorpioen-actrice Scarlet Johansson zette in dit opzicht perfect de rol van Lucy weer in de gelijknamige film en Jody Foster vergde veel emotionele “atlethiek” in Silence of the Lambs. Behalve dat de hoogontwikkelde Schorpioen geen angst heeft voor een complexiteit (op welk vlak dan ook), waar de meeste mensen gillend voor weglopen (ontrafeling is een Schorpioen-ding, hoelang het ook duurt), zijn er andere vormen van moed, waar dit teken een zeker patent op heeft. Een taboe-breker durven zijn (zeker waar het een nutteloos taboe betreft) met compleet schijt aan wat “men” er van zal denken, werd in Nederland door weinigen zo creatief gemanifesteerd als door Jan Wolkers en zijn seks-en-dood-thematiek. Dit vermogen, door de onzin heen te prikken van bepaalde sociaal-maatschappelijke gewoontes, regels, kip-zonder-kop-aannames en die strop te willen afleggen, fuseert bij Schorpioen met hun mechanisme van informatieverwerking.

Zowel bij de Schorpioen als Stier gaat informatie ad fundum het verwerkingsproces in. Geheel anders dan bij Lucht- en Vuurtekens. Eerst wordt de informatie gespiegeld aan het maatschappelijke kader waarbinnen ze is geuit. Dan wordt de info binnen de Schorpioen-natuur gemeten aan de eigen uniciteit en eigenheid en vervolgens bezinkt de informatie via de mentale, emotionele en intuïtieve laag naar een soort purgeerpunt, vanwaaruit de informatie wordt doorgeprocedeerd – terug naar boven, naar een gangbaar communicatie- en begripsniveau, tot er een gezond en bewust vergelijk is ontstaan tussen de subjectieve en objectieve waarde ervan.

Totaal anders dan bij Luchttekens, die primair informatie doorgeven en zo hun waardevolle bijdrage aan het geheel leveren, heersen Schorpioen en Stier over diep bewust worden en grip op de informatie. Het verschil hier tussen Schorpioen en Stier is, dat bij dit laatste teken de informatie primair aan een oer-objectiviteit wordt gespiegeld, en bij Schorpioen aan een oer-subjectiviteit. Toch is de uitkomst hetzelfde. De complexiteit van dit informatieverwerkingsproces is er de oorzaak van dat Stier-kinderen op school zo vaak gebukt gaan onder opmerkingen en aantekening dat ze goed hun best doen, maar te langzaam zijn, en dat Schorpioenkinderen “hun grote mond moeten houden”.

 

 

 

De Bad Boys van de zodiak

Vanuit de manier waarop via de Schorpioen-Stier-as informatie wordt verwerkt – en dus niets voor zoete koek wordt aangenomen – is het een stuk makkelijker te bevatten waarom uit de energie van deze as, de grootste transformatiekrachten opstijgen en er dus nogal wat trendsetters, grondleggers, opstandigen en revolutionairen zijn met een sterke invloed van deze zodiaktekens. Op individueel niveau is de belangrijkste vrucht van deze energie, dat de hoog ontwikkelde Schorpioen of Stier weet wat deze als individu nodig heeft om gelukkig te zijn en van het leven te genieten – dus de zelfintegriteit is dan maximaal ontwikkeld – waardoor het individuatieproces (dat, waarmee we een unieke bloem in het grote maatschappelijke veld zijn) optimaal tot bloei kan komen. (Wolkers wederom, had Zon in Schorpioen, maar manifesteerde een levenslang van genieten (Stier) van dingen.) Op deze as vind je daarom tevens de meest bevredigende sekslevens.

“People keep asking me, ‘What evil lurks in you to play such bad characters?’ There is no evil in me, I just wear tight underwear.” – Dennis Hopper

 

Het is een groot misverstand dat het aantal criminelen onder deze tekens het sterks vertegenwoordigd is.  Statistieken wijzen namelijk uit dat dit onder alle 12 tekens van de zodiak ongeveer evenredig is. Wel scoren Schorpioenen en Stieren hoger dan gemiddeld bij geweldsmisdrijven. Bij de Schorpioen zijn deze vaker gecalculeerd of afrekeningen, terwijl het bij de Stier meestal om spontane passiemoorden gaat, of om een reactie op iets dat als vreselijk oneerlijk wordt ervaren. Op zo’n moment borrelt, in de normaliter vreedzame en aan harmonie gehechte Stier, het ergste alter ego van Schorpioen-energie omhoog, inclusief zelfdestructiviteit. Het enige dat er dan nog rest, is een rode mist van razernij.

Complementaire Astrologie

Opvallend is dat we bij grote criminele organisaties of systemen, vaak een Stier in centrale positie zien (Hitler, Saddam Hussein, Lenin, Ayatolla Ghomeini, Jan-Peter Balkenende, Mark Zuckerberg) met daaromheen een heel cohort aan foute, maar intelligente Schorpioentypes. In geval het binnen deze context een acteur betreft, speelt men zo’n opperschurk opvallend overtuigend, vooral als de Stier-invloed een dosis Vuur krijgt. Al Pacino en Jack Nicholson hebben respectievelijk Zon/Saturnus, Uranus en Zon, Uranus, Mercurius in Stier, beide een Leeuw-ascendant, met Pluto daar vlak onder in ruwe samenstand. Dennis Hopper had Zon, Uranus en Venus in Stier en een Boogschutter-ascendant. De rollen van George Cloony (Zon en Mercurius in Stier met een Vissen-ascendant), daarentegen hebben een veel hoger comfort zone (Stier) gehalte, waar hij niet echt uit loskomt, en met zijn Vissen-ascendant tankt hij bij met kopjes Nespresso.

Een van de kardinale problemen, waar mensen met een sterke Stier-bezetting namelijk mee kampen, is dat Stier het meest vaste, inerte van alle tekens is. Het vlot op gang komen is voor elke Stier, vroeger of later in het leven, een leerproces. Vuur-invloed werkt hierbij heel positief, maar verhoogd ook de dramatiek en zet er toe aan sneller het Schorpioen-diapositief van Stier eigen te maken, inclusief een voorliefde voor foute uitspraken:

“There’s only two people in your life you should lie to… the police and your girlfriend.” – Jack Nicholson
“Sometimes it’s better to be with the devil you know than the angel you didn’t know.” – Al Pacino
“Just because it happened to you, doesn’t mean it’s interesting.” – Dennis Hopper

 

Schorpioen & Stier voorbij de tijdschriftclichés

Een van de redenen waarom ik, de diverse keren dat ik gevraagd werd om in commerciële astrologie-programma’s zitting te nemen heb geweigerd, is dat deze van A tot Z volkomen ruk zijn en de astrologie veel schade berokkenen. Hetzelfde geldt voor tijdschrift en krant horoscopen. Deze zijn volslagen onzin. Ik heb veel Stieren gekend die niet stinkend rijk waren, of geobsedeerd met het programma Heel Holland bakt en veel Schorpioenen die niet super gepassioneerd waren, of de neiging hadden een steek uit te delen. In essentie is elke horoscoop uniek en kost het veel tijd iemand professioneel te analyseren. Astrologen die beweren dat in 5 minuten of een uur te kunnen, zijn charlatans.

Voorbij de Stier en Schorpioen clichés komt deze zodiak-as het beste tot z’n recht op het scheppende vlak. De creativiteit hoeft zich daarbij niet perse binnen de geijkte creatieve disciplines zoals kunst, muziek of literatuur te bewegen (Salvador Dali, Benjamin Britten, Honore de Balzak). Karl Marx bewoog zich als vernieuwer op politiek, filosofisch en sociaal economisch terrein. Freud was creatief binnen de psychologie, uitgevers Duncan Roads en Herman Hegge zijn/waren zeer baanbrekend voor het alternatief nieuws circuit. Maar creativiteit kan ook heel klein en heel privé worden bedreven en toch heel voedend zijn. Het iets uit niets (from scratch) leren scheppen, is iets dat de Schorpioen zich eigen maakt bij het integreren van Stier. Oog voor detail, techniek en het voltooien van het creatief proces, is wat de Stier kan eigen maken door de Schorpioen te integreren. Vanaf zo’n keerpunt zullen beide tekens zelden meer te maken krijgen met de negatieve versies van deze tekens op hun pad. Een “magisch” bijeffect.

Het iets uit niets leren scheppen, is iets dat de Schorpioen zich eigen maakt bij het integreren van Stier.

 

Een stukje over de diepste lagen van Schorpioen en Stier mag hier niet ontbreken. De Eros, de scheppende kracht van de natuur (Rta in het Sanskriet), die voor een groot deel het wezen van de natuur zelf uitmaakt, is het natuurlijke tot bloei komen en de empowerment van zowel de wereld als het scheppende proces zelf. Deze kracht heeft een link met zowel de juiste maat voor het menselijke, als de natuurwetten en oerkracht van de natuur en wat daar goed voor is. Is daar iets niet goed mee, dan voelt dat bij een positief persoon met een sterke Stier-bezetting in de horoscoop, als een persoonlijke pijn, bedreiging of schade. Iets dat door de overige zodiak-tekens vaak niet is in te voelen, of voor te stellen. De relatie Stier, wereld, lichaam is zo sterk en intens, dat de grens hier tussen wereld en het persoonlijke bestaan weg valt, en als een organisme wordt ervaren en een lichaam. Vervuiling, stervende insecten, bossen en natuurlandschappen die verdwijnen, het opkomen van machtspolitiek, doet allemaal letterlijk pijn in de ziel en men moet daar iets mee doen. Die drang is zo sterk, omwille van deze vervlechting. Vandaar dat Stier sterk vertegenwoordigd is bij grondleggers van het grote nieuwe (Marx, Freud), of in de bakermat van iets dat de wereld wil veranderen (Greenpeace).

Geografisch zien we Stier in het Middellandse Zee-bekken en het Midden-Oosten, waar de bakermat van de beschaving ligt, en in grote ongerepte gebieden als Aboriginal Australië, Siberië. Onder Schorpioen vallen alle grote havensteden, Japan (samen met Weegschaal), Duitsland (samen met Ram en Maagd) en gebieden die het uiterste van je survivalvermogen vergen, of dit nu wildernis is of binnen de bewoonde wereld valt. Italië is een mix van Stier en Schorpioen (met Kreeft en Leeuw), waarbij vooral Sicilië onder Schorpioen valt. In Duitsland wordt Beieren overlapt door Stier, vanwege het meer Bourgondische karakter daar, net als Brabant in Nederland.

De wijze van informatieverwerking bij de Schorpioen is al beschreven in dit artikel. Hierbij is een schaduwkant nog onbelicht gebleven: de neiging te willen doordringen in iets als intrinsieke kracht. Schorpioen-energie an sich heeft de neiging in alles door te dringen, inclusief misdaad en dingen die tot de zelfkant behoren. Dit maakt mensen met Zon, Maan, ascendant of veel planeten in dit teken, gevoeliger voor deze Plutonische dwangkracht. Wolkers zei ooit in een interview, dat hij geen schrijver was die zomaar iets kon verzinnen. Hij moest alles waarover hij schreef zelf doorleefd hebben, zelf hebben meegemaakt. Het subjectieve verkennen van de realiteit, bereikt nergens zo’n diepgang als bij het teken Schorpioen. Voor Stieren is het cruciaal ook deze kwaliteit te integreren. Stieren die dit ontgaat, ontaarden vaak in totaal oninteressante toiletfiguren, brave lulletje rozenwaters, krantlezers & krantgelovers, ideale schoonzoons, Jan Peter Balkenendes, totaal onecht, gezapig en fucked up.  Heel anders dus dan de Amerikaanse zwarte antiracisme-activist Malcolm-X (Zon, Maan, Mercurius in Stier) die Schorpioen wel geïntegreerd had, of rapper Busta Rhymes (Zon en Mercurius in Stier), die de beruchte traagheid (en afkeer van complexiteit) van de Stier wel heel demonstratief aan zijn laars lapt in de intro van 60 seconds Assassin, een van de snelste raps ooit geproduceerd. 

  1. Maagd-Vissen
  2. Weegschaal-Ram
  3. Schorpioen-Stier
  4. Boogschutter-Tweelingen
  5. Steenbok-Kreeft
  6. Waterman-Leeuw

© Benjamin Adamah 2017


Benjamin Adamah heeft meer dan 30 jaar professionele ervaring als astroloog en is auteur van de Asteroïden-Gids, het eerste grote standaardwerk over de betekenissen van asteroiden, Plutino’s, Centauren, SDO’s, Kuiper-belt objecten en Trojanen in de horoscoop.

Een kernanalyse is circa drie dagen werk en kost € 399,-

Voor informatie mail vrijblijvend naar benjamin.adamah@gmail.com.

 

Asteroïden-gids
950 astrologische betekenissen van Asteroïden, Centauren, Cubewano’s, Damocleïden, Neptunus-resonanten, Plutino’s, SDO’s en Trojanen
door Benjamin Adamah
Nederlands
ISBN 9789492355195
Paperback, formaat 200 x 270 mm (bijna A4)
672 pagina’s (incl. 105 illustraties)