Complementaire astrologie – deel 2: de Weegschaal-Ram-as

In dit tweede deel van deze 6-delige serie over de zodiak-assen de as Weegschaal-Ram. Veel mensen hebben wel eens iets gelezen over het zodiakteken waaronder ze geboren werden. Heel veel problemen, vertraging, tegenwerking en blokkades, kun je tijdens je leven heel simpel voorkomen door te snappen waar het teken over gaat dat precies tegenover dat van je Zon staat. Dus Rammen kunnen veel succesvoller en gelukkiger worden door Weegschaal te integreren en vice versa; en ditzelfde geldt voor de combinaties Stier-Schorpioen, Tweelingen-Boogschutter, Kreeft-Steenbok, Leeuw-Waterman en Maagd-Vissen. Voor deel 1 met de iets meer uitgebreide algemene intro zie hier…

 

sterrenbeeld Weegschaal

Voorstelling van het siderische sterrenbeeld Weegschaal 

De Weegschaal – Ram problematiek algemeen: het Mijn-Dijn | Ik-Jij/Jullie dilemma

Als iemand mij vraagt of ik in reïncarnatie van de ziel geloof, dan is mijn beste antwoord dat het voor mij in de loop van mijn leven onmogelijk is geworden daar niet van uit te gaan. Los van een persoonlijke Bijna Dood Ervaring, zit ik als astroloog namelijk met het gegeven van de Maansknopen-as. In het westen zijn astrologen de laatste decennia tot de conclusie gekomen, dat de Zuiderknopen een sterk residu van de vorige incarnatie(s) bevatten, de Noorderknopen de koers aangeven van waar de huidige incarnatie naar toe beweegt en dat er tussen beide een soort uitbalanceren plaatsheeft.

 

 

En nu komt het interessante deel: pal tegen de logica van alle statistiek in, had 60% van alle cliënten waarvoor ik een handmatige horoscoopduiding heb gedaan, de afgelopen 30 jaar de Zuiderknopen in Ram of het corresponderende eerste huis, en/of de Noorderknopen in Weegschaal en/of het daarmee corresponderende zevende huis. De normale kansberekening zou een kans van 1 op 24 moeten geven, dus 4,16% i.p.v. 60%. Dit geeft aan dat de Weegschaal-Ram-as, waar het deze Maansknopenposities betreft, zonder meer de meest lastige as is van de hele zodiak.

Om een lang verhaal simpel en kort te houden: Op een Maansknopen-as (dit geldt voor alle 24 variaties die hier mogelijk zijn) vindt een drama plaats, dat zich kenmerkt doordat uit de hand gelopen negatieve kwaliteiten en expressies van het ene teken, worden gecorrigeerd door de positieve van het tegenoverliggende. De negatieve kwaliteiten van Ram zijn egoïsme, ik-eerst, grofheid, ellebogend naar voren, gevoelens van de ander met voeten treden, gewelddadigheid en een lafheid inzake zelfconfrontatie en de eigen emoties. De positieve eigenschappen van Ram zijn moed, initiatief nemen, een pioniersgeest, positieve doe-energie, aanpakken waar anderen passief blijven, vrijheidszin en een positief en evenwichtig besef van eigenwaarde ten opzichte van pressie van buitenaf of opgelegde systemen. (Het is niet voor niets dat in deze periode waarin vrijheidsplaneet Uranus door Ram loopt, de botsing tussen individu en overheden nog nooit zo groot is geweest.). Iets minder problematisch, maar soms ook lastig, zijn horoscopen waarbij juist de Zuiderknopen in Weegschaal staan en de Noorderknopen in Ram. Bij deze mensen zie je vaak een overmatig en ongebalanceerd wegcijferen van de eigen behoeften (Ram), om het de ander (Weegschaal) naar de zin te maken. Iets dat evenmin werkt als het omgekeerde, omdat zich zo allerlei onderhuidse frustraties gaan ophopen die er van tijd tot tijd op een foute manier uitkomen, tot en met sadisme toe.

 

Workshops Magie in de Roos, Amsterdam door Benjamin Adamah

 

Hier schemert al door waar de Weegschaal-Ram-as in essentie over gaat: over dijn en mijn, jij/wij/jullie ten opzichte van ik. Weegschaal is primair gericht op partnerschap en samenwerking met de ander en het delen van dingen. Ram is primair het ik-ben, de eerste levensvonk, ontwaakt leven met een survivaldrift en instinct, zelfhandhaving, identiteitsontwikkeling en heeft daar vrijheid voor nodig. Ram is een rauwe energie, die door een cultiveringsproces heengaat, waarbij er onderhuids altijd een neiging blijft tot het nemen van de leiding over iets. Weegschaal is een geciviliseerde energie, die dwingt om een deel van jezelf af te staan in een proces van bewustzijnsgroei. Het proces waarin de mens zijn eigen ik en de beperkingen daarvan als het ware probeert te ontstijgen, dan wel zijn wezen groter en veel omvattender te maken dan het eerst was – het is maar hoe je het wilt formuleren. Het aangaan van een relatie is een van de manieren waarop dit proces zich voltrekt.

Samenwerkingsverbanden vormen andere mogelijkheden in deze strekking. Het is een groot misverstand te denken dat Weegschaal daarom een “beter” teken zou zijn dan Ram. (Er zijn geen goede of slechte tekens. Ieder teken heeft zijn licht- en schaduwzijde.) De hele geschiedenis getuigt ervan dat systemen, religieus of economisch of politiek, die het individu en daarmee het natuurlijke individuatieproces wat ieder mens eigen is, onder schoffelen en met wat voor praatjes en slogans ook gelegitimeerd proberen te onderdrukken, tot veel menselijk leed en afschuwelijke revoluties en oorlogen hebben geleid.

De “civilisatie”-pogingen van missionarissen en het bedrijfsleven in zogenaamde Derde Wereld-landen, waarbij steeds de uniciteit van een volk of cultuur werd oversaust met westerse of christelijke normen leidt tot aan vandaag, tot geweld en voortdurende conflicten (de schaduw van Ram die door de schaduw van Weegschaal wordt opgeroepen). Vandaar dat bij de Oude Grieken – die een stuk intelligenter waren dan de huidige wereldleiders – de heersers van respectievelijk Weegschaal en Ram, Venus en Mars beide tot de godenklasse der Harmozontai (harmoniebewakers) werden gerekend. Iets dat in de moderne mainstream spiritualiteit totaal niet wordt begrepen nog toegepast.

Complementaire Astrologie

50% Venus en 50% Mars

Iedereen die een langere relatie met een partner heeft, weet echter drommels goed dat je niet alleen dingen moet delen en hier en daar iets van je eigen vrijheid moet inleveren ten behoeve van het gezamenlijk belang (Weegschaal), maar dat je elkaar ook de ruimte en vrijheid moet geven om elkaars individuatie-proces (Ram) niet te verstikken. De beste relaties zijn zelfs die waarbij de partners dit laatste bewust bij elkaar voeden en stimuleren. 50% Venus en 50% Mars is dus het beste recept. Binnen het westerse cliché-denken staat de planeet Mars daarom ten onrechte enkel bekend als oorlogs- en strijdplaneet en men verwaarloost de positie van Mars binnen bovenstaand holistische perspectief.

“What Do You Think of Western Civilization?”
“I Think It Would Be a Good Idea” (Mahatma Ghandi’s antwoord op de vraag…)

 

Eenzelfde lot treft nog steeds Saturnus. Samen met Mars werd Saturnus vroeger als malefic bestempeld (slechte planeet), terwijl Venus en Jupiter de benefics (goede planeten) werden genoemd. Het misverstand rond Mars is dus niet in de Oudheid, maar binnen de christelijke oogklepcultus van de Middeleeuwen ontstaan, en duurt voort tot aan vandaag. Zoveel moeite als mensen met een sterke Weegschaal-Ram “polariteit” in hun horoscoop hebben om deze twee tekens in synergie te krijgen, zo moeilijk lijkt dit ook maatschappelijk te zijn. We zien het New World Order-proces al decennia verder oprukken richting een Orwelliaans, mediacratisch technofascisme, via een typisch Weegschaal-fenomeen: het poldermodel. In reactie hierop waren er diezelfde decennia tienduizenden grote demonstraties van burgers die zich in hun individuele vrijheid bedreigd voelen. In Spanje alleen al meer dan 10.000, voordat men daar de politiestaat installeerde met boetes van € 300.000 voor burgers die een zich misdragende agent fotograferen. We zien op politiek, nationaal, internationaal en Europees vlak dat men niet in staat is deze twee zodiakkrachten intelligent te managen.

sterrenbeeld Ram

Voorstelling van het siderische sterrenbeeld Ram

Dat Ram het mijn vertegenwoordigt en Weegschaal het dijn, is waarschijnlijk de hoofdoorzaak dat deze as problematischer is dan alle andere. Tussen het mijn en dijn, tussen het ik en het jij/jullie/ons is altijd een grens en daarmee een natuurlijke primordiaal spanningsveld, inherent aan het wezen van complexere levensvormen zoals de mens. Op een dieper esoterisch niveau representeert Ram de levensvonk en levenswil en Weegschaal de “dood” van het sec persoonlijke, sec individuele.

Het teken dat Weegschaal symboliseert stelt oorspronkelijk de ondergaande Zon (ik) voor. In het teken Ram is de energie en invloed van de Zon (ik) verhoogd. Om precies te zijn in de 19de graad, dus van 18° Ram t/m 18° graden en 59 boogminuten Ram. In het teken Weegschaal staat de Zon het zwakst. Hij is daar in z’n val, zoals dat heet. De 19de graad Weegschaal is de zwakste positie voor de Zon. Daarbij staat Zon ook in Via Combusta (de Verbrande Weg). Deze loopt van 15 Weegschaal tot 15 Schorpioen als een zone waar Zon en Maan de minste invloed hebben en Mars en Saturnus de meeste).

De Zon representeert onze ik, onze kernidentiteit, en dat maakt het in synergie brengen van Ram en Weegschaal dus zo’n opgave. Valse spirituele systemen die steevast de ego verwarren met egoïsme, wat iets totaal anders is, maken het er niet makkelijker op. De “graai wat je nog kan graaien-trend” onder voortdurende dreiging van fnuikende nieuwe crises, doet omgekeerd de emancipatie van deze twee zodiaktekens evenmin goed. Filosofisch hebben we het Weegschaal-Ram contrast mogelijk nergens dieper uitgewerkt gezien, dan in de polariteit tussen het levenswerk van Karl Marx en Max Stirners boek Der Einzige und sein Eigentum. Hoewel Marx en Stirner respectievelijk Zon in Stier en Schorpioen hadden, vertolkt hun werk de Weegschaal-Ram-polariteit tot in het exces.

Toch zou het allemaal niet zo moeilijk moeten zijn. Ik bedoel, balanceer het geven en nemen in de relatie of samenwerking op een redelijke manier en je komt toch een heel eind, vooral als je snapt waarom dit een voorwaarde is voor het slagen ervan. Maatschappelijk idem dito. De ideale samenleving combineert civilisatie met de ruimte die mensen nodig hebben voor hun eigen individuatie, om hun kernkwaliteiten tot bloei te laten komen in plaats van deze te verstikken ten bate van het economisch belang, de wil van de meerderheid van stemmen, het aflossen van de staatsschuld, of wat voor onzinargument men hier ook voor wil opdringen. Ook de verhouding cultuur en wilde natuur moet in balans zijn en niet doorslaan naar de verkeerde kant zoals dat nu gebeurt. Weegschaal en Ram moeten dus in synergie, dus in een voedende correlatie opereren, in plaats van in polariteit.

 

Kenschetsen van Weegschaal zijn:

positief:
diplomatiek, bemiddelend, verfijnd, beschaafd, etiquette, delen, samenwerken, partnerschappen, relaties, kunst, mode, schoonheid, esthetiek, luchtig, intelligent, makkelijk contacten leggend, rechtvaardig, evenwicht scheppend, vriendelijk, enthousiast
negatief:
besluiteloos, verzakend in loyaliteit, twijfel, goede vrede bewaren ten koste van, sociaal berekenend, decadent, zweverig en onrealistisch, wet en regel boven ethiek stellen, ontrouw, wispelturig, onzeker, bagatelliserend, gaat confrontaties uit de weg, verknalt eigen leven door altijd water in de wijn te doen en niet voor eigen noden op te komen.

Asteroïden-gids

Kenschetsen van Ram zijn:

positief:
assertief, levenslustig, doorbreekt sociale farce of inertie, ondernemend, onafhankelijk, vrijheidslievend, moedig, ridderlijk, sportief, open, geen dubbele agenda, direct, energiek, opgewekt, pakt meteen aan, doen, praktisch ingesteld, gezond zelfbewustzijn, vurig
negatief:
drammerig, overschrijdt grenzen van de ander, egoïstisch, haantje de voorste willen zijn, opdringerig, lomp, agressief, laf op emotioneel vlak, ruzie makend, gewelddadig, hard, ontwijkt zelfreflectie met hard werken, zin doordrijvend ten koste van, ik eerst mentaliteit, workaholic issues, roekeloosheid, negatief pragmatisch (doen ipv denken als levensmotto)

 

Ram en Weegschaal in vergelijking

In zeker opzicht is dat wat we “westers” noemen sterk gekleurd door Ram (individuatie). Het begrip civilisatie ressorteert onder Weegschaal. De reden, na het lezen van dit artikel, om een quote van Ghandi te plaatsen moge nu duidelijk zijn. De Weegschaal-Ram-as heeft een inherent drama dat iedereen aangaat. Niet alleen mensen met Zon, Maan, Maansknopen of ascendant in Weegschaal of Ram… 

  1. Maagd-Vissen
  2. Weegschaal-Ram
  3. Schorpioen-Stier
  4. Boogschutter-Tweelingen
  5. Steenbok-Kreeft
  6. Waterman-Leeuw

© Benjamin Adamah 2017


Benjamin Adamah heeft meer dan 30 jaar professionele ervaring als astroloog en is auteur van de Asteroïden-Gids, het eerste grote standaardwerk over de betekenissen van asteroiden, Plutino’s, Centauren, SDO’s, Kuiper-belt objecten en Trojanen in de horoscoop.

Een kernanalyse is circa drie dagen werk en kost € 399,-
Voor informatie mail vrijblijvend naar benjamin.adamah@gmail.com.

 

Asteroïden-gids
950 astrologische betekenissen van Asteroïden, Centauren, Cubewano’s, Damocleïden, Neptunus-resonanten, Plutino’s, SDO’s en Trojanen
door Benjamin Adamah
Nederlands
ISBN 9789492355195
Paperback, formaat 200 x 270 mm (bijna A4)
672 pagina’s (incl. 105 illustraties)