Complementaire astrologie – deel 6: de Waterman-Leeuw-as

In dit laatste deel van deze 6-delige serie over de zodiak-assen, de as Waterman-Leeuw. Deze as staat bekend als de creatieve as. Waterman is de ideeënspuier en inspirator en Leeuw de artistieke expressie. De twee kunnen niet zonder elkaars synergie. Zonder Leeuw blijft Waterman alleen maar in het ventileren van ideeën hangen en produceert niets, of z’n activiteiten en visies missen alle warmte. Zonder Waterman blijft de creativiteit van Leeuw hangen in de vondst van een dag die tot vervelens toe wordt uitgemolken, zonder dat er verdere ontwikkeling plaatsheeft. Waterman zorgt immers voor het steeds verkennen en verleggen van de horizon. De smartphone heeft in de synergie tussen beide tekens een extra hindernis gegeven: de selfie. Astrologisch is de selfie de ineenstorting van de anders zo dynamische Waterman-Leeuw synergie en de vloedgolf aan creatieve vruchten die dit kan afwerpen. 

 

Waterman door Sidney Hall

Tekening van het siderische sterrenbeeld Waterman door Sidney Hall

 

Met bovenstaande inleiding heb ik, hoe vreemd dit over mag komen, de hele essentie van deze creatieve as wel samengevat en daarmee het hele eieren eten in deze. Waterman en Leeuw zijn niet de meest complexe tekens van de zodiak. Wat deze as complex maakt zijn veel eerder twee hardnekkige vooroordelen annex grote misverstanden bij deze tekens, die in de populaire “spirituele cultuur” voor een enorm obstakel zorgen om deze zodiakkrachten op een realistische (en daarmee ook op een hanteerbare) manier te plaatsten.

 

Waterman en de alternatieve visie

Waterman staat in de sequentie:
– Schorpioen (transformatie, dood of beëindiging van het niet meer deugdelijk)
– Boogschutter (doelstellen, gericht op een nieuw doel op basis van de vrije speelruimte die door Schorpioen ontstaan is)
– Steenbok (concretiseren en institutionaliseren van dat nieuwe doel, met daarmee ook de afbakening, dus de beperking)
– Waterman (op basis van het geïnstitutionaliseerde of de heersende realiteitsmodus naar nieuwe horizons zoeken en de grenzen van de geconstateerde beperkingen en dogma’s willen verleggen)
– Vissen (het volledig oplossen van alle grenzen, het afmeten van de menselijke koers aan kosmische en psychische wetmatigheden en evenwichten)

Doordat Steenbok (met heerser Saturnus) de rol heeft van het vestigen, institutionaliseren en hiermee ook automatisch via een tijdgeestinkleuring beperken van de realiteit, komt Waterman automatisch als geliefde rebel uit de verf, die zich tegen deze beperking binnen de realiteitmodus verzet. Het is een beetje als een doorlopend toneelstuk, waarbij de aangever altijd in de schaduw staat van de komiek, die afgeeft op diens bekrompen of angstige vasthouden aan “wat men vindt” of “wat toch normaal is”. Het fenomeen hofnar of clown ressorteert dan ook onder Waterman. Dit is in essentie echter een blind krachtenspel. Niet meer dan dat, want het zegt niets over de kwaliteit van het gebeuren gemeten aan werkelijke inhoudelijke vooruitgang. Zo is het lezen van ebooks vanaf een tablet even grensverleggend ten opzichte van het traditionele bladeren door een papieren boek. Luchtteken Waterman kan beargumenteren dat je:

 • zo veel minder ruimte nodig hebt, omdat je zoveel gig aan boeken op een simpel apparaatje hebt staan
 • overal en waar dan ook een tekst kunt downloaden
 • op deze manier papier en dus het milieu bespaard

 

 

Aardeteken Steenbok kijkt eerst de kat uit de boom, verzamelt ervaring en feiten en kan daar tegenover stellen dat:

 • veel mensen er niets voor voelen om langer achter een scherm te zitten dan nodig is
 • veel mensen slecht slapen door tablets
 • ze slecht zijn voor de gezondheid
 • de zendmasten, nodig voor datatransport van o.a. ebooks, 10% van al onze energie kosten en dus helemaal niet goed zijn voor het milieu
 • deze masten veel mensen ongewild bestralen en ziek maken
 • daling van serotonine door deze straling tot meer depressie en geweld blijkt te voeren
 • de hele romantiek van het lezen naar de kloten gaat
 • je niet kunt lezen als de accu leeg is
 • informatie gelezen van tablets veel en veel slechter door de hersens wordt opgenomen dan informatie van papier, zoals blijkt uit gedegen onderzoek
 • tablets een desastreus effect hebben op de ontwikkeling van de hersenen bij kinderen (zie “Digitale Dementz”van Dr. Manfred Spitzer)
 • het normaliseren van tabletafhankelijkheid de verdere uitrol van het 5G afhankelijke Internet of Things bevordert en daarmee de totale orwelliaanse staatscontrole en het verlies van mensenrechten en vrijheid
 • alle boeken verloren zijn bij de eerste de beste forse zonnestorm, zoals die eerder in de geschiedenis voorkwamen.

Asteroïden-gids

En nu komt iets dat het nog wat ingewikkelder maakt: de opsomming van de argumenten die de Waterman gaf zijn op dit moment de status quo. De media doen er alles aan om die opvattongen als “onze realiteit” te verankeren. En hiermee draait alles om en worden de argumenten die ik bij Steenbok heb opgesomd ineens de argumenten van de wakkere tegenbeweging; de rebelse grensverleggende Waterman. De posities conservatief/normaal en grensverleggend/out-of-the-box zijn dus makkelijk inwisselbaar bij Steenbok en Waterman.

Bij de Oude Grieken had bovenstaande voorbeeld daarbij een mythische voorloop in de castratie (wegnemen scheppingskracht) van Ouranos (Uranus) door Kronos (Saturnus). Hoewel veel Watermannen een sterke affiniteit hebben met de voordelen en mogelijkheden van elektrisch dataverkeer en hun apparaten en verdere toepassingen met de Waterman-term “social wifi” als belangrijkste contradictio in terminis, zijn er ook volop Watermannen die zich op basis van gedegen argumenten en empirisch bewijs (Steenbok) verzetten tegen het overdigitaliseren van de samenleving en actie voeren. Zeker wanneer duidelijk wordt dat er humane waarden en menselijke vrijheden op het spel staan.

 

Workshops Magie in de Roos, Amsterdam door Benjamin Adamah

 

Twee types Waterman

Die verbondenheid met humane waarden blijft bij dit soort kwesties, waarvan bovenstaande maar een voorbeeldje is, altijd de lakmoesproef van de Waterman (het enige zodiakteken naast de Maagd, dat als mens wordt voorgesteld). Veel Watermannen zijn hele plezierige, open en inspirerende mensen, met vaak grote kennis van de nieuwste ontwikkelingen. Hierbij zijn ze vaak oprecht betrokken binnen hun drive om vrijheid, in wat voor vorm dan ook, te scheppen of te vergroten. Deze tijd is extreem paradoxaal voor dit type Waterman, het positieve type, omdat sec psychosferisch alles wat met elektriciteit te maken heeft, onder Waterman en heerser Uranus valt.  Voor diverse Watermannen zal dit een chronische vorm van cognitieve dissonantie geven, niet alleen in hun hoofd, maar in het diepst van hun wezen zelf.

Er is echter een ander type Waterman dat even sterk in de samenleving is vertegenwoordigd en dat de begrippen “vrijheid, gelijkheid en broederschap” enkel uitlegt als een “democratische autocraat”of “autocrate democraat”. Kampioen hierin is de neoconservatief Dick Cheney, een van de grootste criminelen van deze tijd; de grote man achter de FEMA-kampen, bedoeld als concentratiekampen voor Amerikanen die in de toekomst het Internet of Things niet meer zien zitten of andere expressies van kritiek manifesteren jegens het totalitair door big business, big banking en big media lies geregeerd worden. Dick Cheney is een extreem geval. Maar hij is een extreem geval van een Waterman die het tegenover liggende teken Leeuw niet geïntegreerd heeft en hierdoor alle menselijke warme en gevoel mist. Hij is de ultieme psychopaat geworden. Van het type de koude, technocratische Waterman, die vooruitgang enkel technisch en niet inhoudelijk menselijk kan uitleggen of toepassen, zonder connotatie of intelligente context, zijn momenteel velen “succesvol”. Een grote cluster hiervan vind je in Silicon Valley. Het nieuwe is een Waterman-ding, maar het nieuwe is niet altijd het betere.

 

De verklaring voor het exentrieke van Waterman en centralistische van Leeuw

Uranus, de heerser van Waterman draait om een as, die ongeveer haaks op de as van  alle andere planeten staat. We zien hier in ieder geval een interessante astrofysische analogie met het out-of-the-box-denken van de Waterman en het eigenzinnige, dan wel rebelse. Een zelfde interessante analogie zien we bij de heerser van Leeuw, de Zon. Het teken Leeuw wijkt af van alle overige tekens, doordat de teken-heerser ALTIJD in hetzelfde teken staat, namelijk in Leeuw. Als je Leeuw bent heb je de heerser ook altijd in Leeuw. Dat is uniek.

Tweelingen en Maagden kunnen hun heerser Mercurius, die nooit verder dan 28 graden van de Zon verwijderd is, in ieder geval naast Maagd ook in Leeuw of in Weegschaal hebben staan. Venus staat nooit verder dan 48 graden van de Zon. Dat betekent voor Stier en Weegschaal die Venus als heerser hebben, dat hun heerser in 5 tekens kan staan. Voor Stier zijn dat Vissen, Ram, Stier, Tweelingen en Kreeft. Voor Weegschaal zijn dat de tekens Leeuw, Maagd, Weegschaal, Schorpioen en Boogschutter.

Voor alle overige zodiaktekens geldt dat hun heerser in alle andere tekens kan staan, al zijn er hier weer een ander soort verschillen die te maken hebben met de omloopsnelheid van de heersende planeet. Uranus blijft bijvoorbeeld zo’n 7 jaar in een teken, zodat gedurende 7 jaar alle Watermannen die dan geboren worden, Uranus in datzelfde teken hebben – weliswaar allemaal anders geaspecteerd met planeten, huizen en asteroïden, maar er is een gemene deler. Neptunus, de heerser van Vissen staat nog langer in hetzelfde teken en Pluto lummelt er ruim 20 jaar in rond. Wat heeft dit nu te maken met de typische psychische make-up van het teken Leeuw?

 

Rome ressorteert onder het teken Leeuw

Rome ressorteert onder het teken Leeuw, net als Italië (mix van Leeuw, Stier, Kreeft en voor Sicilië Schorpioen)

 

Het antwoord daarop is heel simpel: Leeuw heeft weinig last van het spiegelen van zichzelf vanuit een ander perspectief. De Stier met heerser Venus in Ram zal eerder dan andere Stier-types, z’n eigen neiging tot inertie gewaarworden en daar iets aan doen, zoals de Stier met Venus in Tweelingen veel minder vasthoudend aan ideeën zal zijn, dan de Stier met Venus in Stier. De Ram met heerser Mars in Steenbok zal z’n doe-drive en ambitie vergroot zien, maar veel vaker koppijn hebben dan de Ram met Mars in Vissen en vanuit Steenbok de impulsiviteit van Ram sneller in voor- en nadelen kunnen inschatten, dan de Ram met heerser Mars in het eigen teken.

De heersende planeet is een zeer invloedrijke speler in de persoonshoroscoop. In een ander teken dan het zonneteken verhoogd deze het vermogen tot zelfinzicht, doordat je dan vanuit de energie en psychosfeer van dat andere teken naar je eigen functioneren en wezen kan kijken. Leeuw mist a priori dit bespiegelend effect, doordat de heerser Zon niet alleen altijd in het zelfde teken staat en een thuiswedstrijd speelt, maar ook altijd in het zelfde huis. Dit zou een onwerkbare kokervisie en een inherent autisme opleveren voor mensen geboren onder Leeuw, wanneer de kosmos daar niet een stokje voor had gestoken in de vorm van de Zon zelf. Alle planeten zijn namelijk segmenten van het wezen van de Zon zelf, zoals alle kleuren in het spectrum een facet zijn en manifesteren van het witte licht waaruit ze voortkomen en met een prisma of regenboog zichtbaar worden.

Complementaire Astrologie

Het centralisme van Leeuw

In Leeuw zit dus iets van alles, waardoor er toch normale socialisatie en ontwikkeling mogelijk is. Sterker nog: Leeuw is het meest sociale beest van de zodiak bij uitstek. In het beste geval een warme hartelijke, gulle persoonlijkheid, kletsmajoor en gangmaker, die sfeer en gezelligheid brengt als de rest van de partygangers nog onwennig en verlegen een graai uit de chips schaal neemt, of zich achter de iPhone verstopt.

In het slechtste geval is Leeuw een aandachttrekker en dramaqueen pur sang of een narcistische despoot, die maar één persoon op de wereld kent waar het (de rest van het planeten-team) om draait: hijzelf. Leeuwen vervullen vaak een centrale positie in de maatschappij, omdat het centrale hun eigen is. Dat centrale hoeft totaal niet negatief te zijn. Leraren ressorteren astrologisch onder Leeuw, omdat ze in de klas het centrale element zijn dat kennis overdraagt. Een goede leraar is iemand die met verdiende autoriteit het didactisch vermogen heeft (een variant van sociale intelligentie) om kennis goed door te geven.

Sprekers vallen onder Leeuw. Het zijn mensen die iets te vertellen hebben, waarbij voor veel sprekers geldt dat ze iets te vertellen hebben dat anderen interessant vinden (anders zou er geen publiek zijn), maar waarbij de spreker, de moed heeft (Leeuw) om voor zo’n hele zaal te staan met alle kritische ogen op hem gericht. Het andere uiterste vinden we in de royalties en glamoursterren. Het centrale, een neutraal element, dat vruchtbaar wordt gebruikt door de autoriteit die kennis doorgeeft, degenereert hier in een vorm van hysterisch narcisme van de zoveelste Paris Hilton, of een zeer door de NOS-gewaardeerde telg uit een koninklijke familie, die met een hakenkruiskostuum op een Londense party, toch de nodige inteelt doet doorschemeren.

Door het aangeboren centralisme in Leeuw, zijn mensen met een sterke bezetting van dit teken – indien een beetje ontwikkeld – erg geschikt om in positieve zin de krachtige figuur te zijn, de lefgozer waar iedereen op wachtte om de spits af te bijten. Leeuwen kunnen ook fysiek zeer sterke mensen zijn. De levensverwachting is desondanks laag. Uit statistieken over gemiddelde ouderdom onder zodiaktekens, staat Boogschutter bovenaan, gevolgd door Steenbok en Schorpioen, terwijl Leeuw en Stier de kortste levensverwachting hebben. Niet iets om je zorgen over te maken, want dit gaat: (a) over een statistiek, en (b) Leeuwen en Stieren zijn het meest hedonistisch in hun consumptiepatroon, dat vooral smakelijk maar niet altijd even gezond is. En omdat hun constitutie in de jeugdjaren doorgaans heel sterk is, maken ze daar nogal eens te lang misbruik van. Het hartinfarct staat dan ook nummer 1 bij deze twee zodiaktekens.

En om hier toch weer even een geestverruimende Uranische, Waterman-achtige kwinkslag aan te geven: een jaar of tien geleden overleed de destijds oudste Nederlander. Een zeer gezette Stier, van ver over de honderd kilo, die nog dagelijks een sigaret opstak op de leeftijd van 110 jaar. Als iemand met Zon in Stier en Maan en prog. ascendant in Leeuw, vind ik dat een zeer inspirerend gegeven.

 

De kwetsbare Leeuw

Ondanks de aangeboren zelfverzekerdheid van de Leeuw, het enige teken dat de Zon – de kracht waar alle andere tekenheersers deelfacetten van zijn – als heerser altijd stabiel in het eigen teken heeft, kunnen Leeuwen heel kwetsbaar zijn. Juist die zelfverzekerdheid geeft een grote directheid en openheid, maar daarmee geeft Leeuw ook alles bloot van zichzelf. Leeuw heeft, doordat het als Zonneteken eigenlijk alle informatie en gevoelens al rudimentair bevat, een uniek soort sensitiviteit voor de ander, die ook de bron van diens warmte naar buiten is. Leeuw kan als het ware zo stralen als de Zon.

 

De Zonne-energie in Leeuw kan worden vergeleken met de bundel wit licht

De Zonne-energie in Leeuw kan worden vergeleken met de bundel wit licht, met als metafoor het kleurenspectryum als de planeten, die deelsegmenten van de informatie in dat witte licht bevatten.

 

Omdat echter op deze wijze de kern, de ik, blootligt – zonder het driedubbele masker dat andere tekens hebben – is de Leeuw sneller gekwetst en snel dieper gekwetst dan gemiddeld. De ascendant en Maan vormen de persoonlijkheid en persona, die de kern afschermt van direct contact met de buitenwereld en de heersende planeet assisteert hierbij met een handige training in zelfreflectie. Dit laatste masker mist de Leeuw.

In het Leeuwland bij uitstek, Italië, heeft men dit probleem opgelost door het cultureel te ontstijgen in een volksaard, die bijna altijd heel direct en spontaan reageert. Zelfs de Italiaanse taal reflecteert deze openheid, doordat woorden zo vaak in klinkers eindigen, dus open blijven en niet door een medeklinker worden afgesloten. Hoe zit het dan met de maffia, zal een enkele lezer zich afvragen. Wel, die ressorteert niet onder Leeuw, maar net als Sicilië onder Schorpioen, het teken dat juist zeer gesloten kan zijn.

Kinderen ressorteren onder het, met Leeuw resonerende, 5de huis in de horoscoop en Leeuwen zijn over het algemeen gek op kinderen en het speelse ervan. Ook het spelelement valt onder Leeuw. Leeuwen worden zelf dan ook nooit helemaal volwassen, maar bewaren iets van het kind in zich, beter dan elk ander teken. Tot op hoge leeftijd blijven ze streken uithalen. Mijn opa, een augustus-Leeuw, bleef zelfs na zijn 80ste nog een kwajongen. Zelfs de darmkanker waaraan hij uiteindelijk overleed kon hem daar niet vanaf brengen. De levensraad die hij me meegaf was ook klassiek Leeuw: Nait baange weezn jong! (Nooit bang zijn jongen!)

 

De siderische Leeuw door Sidney Hall

De siderische Leeuw door Sidney Hall. Er zijn hier twee leeuwen te zien. Dat komt omdat er van het sterrenbeeld (dus niet het teken) Leeuw, nog de Kleine Leeuw als constellatie bestaat.

 

Het Waterman Tijdperk

We hebben een beetje kennis kunnen maken met Waterman en Leeuw. Ik wil nog even stilstaan bij twee hardnekkige misverstanden rond deze tekens. Ten eerste: Waterman is geen beter of verlichter teken dan de andere. Die illusie is door een foutieve quasie-astrologische aanname door niet-astrologen “The Age of Aquarius” ontstaan en zeer kwalijk. Er zijn in het verleden statische onderzoeken gedaan naar zodiakteken en karakter en hieruit kwam zeer duidelijk naar voren dat geen enkel teken boven of onder de andere tekens uitsteekt. Onder alle zodiaktekens vind je evenveel misdadigers als genieën.

Hele bijzondere mensen, ofwel aan de goede of slechte kant hebben inderdaad vaak een bijzondere horoscoop, maar die is bijzonder door specifieke aspecteringen tussen planeten, vaste sterren en asteroïden en/of Zwarte Lichten of huiscusp onderling. Het concept van het Aquarius of Waterman Tijdperk, is al rond 1900 ontstaan en ging toen al van het waanidee uit, dat we na een duistere periode van Vissen in de verlichte periode van Waterman zouden komen. Welnu, Waterman is geen spat verlichter dan Vissen. Sterker nog, er zijn veel belangrijke historische figuren en grote kunstenaars of componisten, die sterk Vissen waren (bijvoorbeeld Pico della Mirandola, Michael Gorbatschev, Maurice Ravel, Edgar Degas) en waar niets duisters aan was. Dan wordt bij het Watermantijdperk-concept, de siderische zodiak (van sterrenbeelden) op een totaal onverantwoorde wijze dooreen gehusseld met met tropische zodiak van tekens, een totaal ander systeem waar al zo’n 17 eeuwen mee gewerkt wordt in het westen. Maar zelfs allerlei academici maken die fout. Je krijgt dan af en toe zo’n krantenbericht met een kop als: “Astrologen werken met verkeerde sterrenbeelden” oid. Welnu, we werken dus al 1700 jaar niet meer met sterrenbeelden maar met tekens in een zodiak die niet fysiek zichtbaar is, maar elk jaar op het Lentepunt wordt geijkt met 0 Ram.

Dit Lentepunt verschuift elke 72 jaar 1 graad ten opzichte van haar positie in de siderische zodiak (dus de oude zodiak van sterrenbeelden, die overigens nog steeds in de Vedische astrologie wordt gebruikt). Dit verschuiven gaat tegen de klok in en wordt precessie genoemd. Het fenomeen werd bij toeval ontdekt door de Griek Hipparchus (190 – 126 vChr.) toen deze zijn eigen vaste sterren observaties vergeleek met die van een voorganger van hem, Timocharis van Alexandrië (320–260 vChr.). In de Oudheid was er veel discussie onder astrologen over de begin- en eindpunten van de sterrenbeelden in de siderische zodiak, die van de Babyloniërs was overgenomen. Pythagoras had een grote impact op het Griekse denken in die tijd en als Grieken ergens allergisch voor waren, dan was het dit soort vaagheden over waar welk sterrenbeeld precies begon en de ander eindigde. Astrologie werd inmiddels al steeds vaker gebruikt door de Grieken, nadat de kunst was geïntroduceerd op het eiland Kos door de Chaldeër Berosus, en werd daar vooral binnen medische context gebruikt. Des te meer reden om het systeem van de astrologie te upgraden.

Zo vond men uiteindelijk de tropische zodiak uit, genoemd naar tropo (Grieks voor keren, veranderen) waarbij het Lentepunt uitgangspunt voor een sec metafysische zodiak werd en dit Lentepunt identiek aan 0 graden Ram, het begin van deze zodiak. Deze bestond voorts uit 12 tekens ipv sterrenbeelden en deze tekens waren exact 30 graden elk. Alle kennis, expertise en informatie in de westerse astrologie is in hoofdzaak opgebouwd uit werken met deze tropische zodiak en niet de siderische. Het enige waarin de siderische zodiak invloed uitoefent op de tropische zodiak, is als de begin- of eindgraden van tekens (inclusief 0 Ram) en huizen op het exacte moment van het Lentepunt en hemellichamen, of rekenkundige impactpunten zoals Zwarte Maan, nauwe conjuncties maken met vaste sterren.

Echter het concept van een Groot Jaar of Nieuw Tijdperk krijgt hiermee een giga reisfactor, die er altijd is indien je een zodiakteken aan zo’n theoretische epoche wilt koppelen. Het is in dat laatste kader nog steeds interessant om het Galactisch Centrum te volgen, dat overigens met de klok mee loopt en over zo’n 210 jaar uit Boogschutter in Steenbok gaat lopen voor een periode van 2160 jaar. Het staat nu in 27°05 Boogschutter. Wil je toch koppig blijven vasthouden aan het Aquarius-Tijdperk, dan zul je volgens die methodiek nog 210 + 2160 jaar moeten wachten. Dus in totaal 2370 jaar. En pas dan kun je eigenlijk volborstig dit nummer meezingen. En ja, natuurlijk is die boodschap prachtig, en vind ik het best een leuk nummer.

 

 

En hoe zit het met Leeuw en de vette ego?

Dit is het tweede grote misverstand. Leeuw is op het eerste gezicht natuurlijk het ego-teken bij uitstek. In werkelijkheid is dit een illusie omdat de “ik” of kern van de Leeuw, aan de Zon en diens energie is gekoppeld en deze centralistische Zonne-energie (letterlijk die van een ster) nu eenmaal als de ego-energie bij uitsterk wordt bestempeld, terwijl het een intrinsieke en niet persoonlijke energie betreft. De new age “Kill your ego”-beweging, die nog dagelijks z’n verkapt agressieve opvoedkunde op Faceboek verspreid, heeft vanaf het eerste begin het ego verward met egoïsme.

Met een ego is immers niets mis. Sterker nog, in een tijd van snel oprukkende orwelliaanse nachtmerries als deze, kun je geen sterke ego’s genoeg hebben om de menselijke individualiteit te verdedigen tegen totale inlijving in een in alle opzichten ziek systeem dat massaliteit als kwaliteit probeert op te leggen. Egoïsme is het verval van een gezonde en natuurlijke ego-activiteit tot een kokervisie, waarmee de ander aan de eigen subjectiviteit wordt onderworpen via de “Ik verander jou in mij formule”. En je hoeft zeker geen Leeuw te zijn om daar goed in te worden.

Elk zodiakteken brengt egoïsten voort. Om dat duidelijk te maken heb ik de “150 graden blinde vlek-regel” bedacht. Het 150 graden aspect wordt in de astrologie een inconjunct of quincunx genoemd. Het is een paradoxale verbinding tussen twee planeten die via dit aspect geen raakvlak of iets gemeen hebben, maar toch met elkaar zitten opgescheept. Dit aspect wordt soms ten onrechte uit de groep van grote aspecten als conjunctie, oppositie, vierkant en driehoek weggelaten, terwijl mijn 33 jaar ervaring uitwijst dat het inconjunct vaak doorslaggevender werkt dan het sextiel, dat wel standaard bij de grote aspecten standaard wordt meegenomen.

Het interessante aan het 150 graden aspect is dat je het heel goed ook op de tekens van de zodiak onderling kan toepassen, om de blinde vlekken van ieder teken zichtbaar te maken. Daarna kunnen we contempleren op de gedachte wie in de samenleving (binnen het continu veroordelende, belerende, afkrakende “Ik verander jou in mij”-gelazer) zonder egoïstische zonde is en de eerste steen mag werpen. Interessant is dat ik jullie in deze 6-delige serie steeds iets heb geprobeerd te vertellen over hoe twee tegenover elkaar staande tekens juist elkaar aanvullen en een synergetische kracht kunnen manifesteren, waar je veel aan hebt als je de tekens werkelijk begrijpt.

Wat we hieronder gaan doen is een beetje hetzelfde, maar in een hogere versnelling. We werken nu steeds met een drietal tekens. Het eerste teken is het teken waar twee tekens beide 150 graden vandaan staan. Het eerste teken fungeert hierbij als punt van een jod-figuur en is hiermee het epicentrum van het krachtenspel. De twee tekens die op 150 graden staan, vormen steeds, niet diens ogenschijnlijke opponent zoals bij de oppositionele tekens (Leeuw-Waterman, Maagd-Vissen etc.), maar potentiële blinde vlekken.

Leeuw <Steenbok, Vissen>
Steenbok leert Leeuw via inspanning en doorzetten een autoriteit te worden die zijn positie met kennisbeheersing heeft verdient en zo volwassen is in zijn positie. Wordt Steenbok genegeerd en dus een blinde vlek, dan ontstaat er geen verdiende autoriteit, maar statusgeilheid en of despotisme. Leeuw wordt dan autoritair in plaats van een autoriteit.
Vissen leert Leeuw hoe nutteloos een gevoel van valse trots is.

Maagd <Waterman, Ram>
Waterman leert de specialistisch ingestelde Maagd door de bomen het bos te zien.
Ram leert Maagd onderdanigheid en gehoorzaamheid af, wat perversies zijn van het echte doel van Maagd, namelijk iemands individuatieproces tot bloei te laten komen.

Weegschaal <Vissen, Stier>
Vissen leert Weegschaal toewijding en het aanboren van de eigen creativiteit.
Stier leert Weegschaal standvastigheid en besluitvaardigheid.

Schorpioen <Ram, Tweelingen>
Ram leert Schorpioen veel directer en acuter in het leven te staan en het overdrevene van overal iets achter te willen zoeken.
Tweelingen leert Schorpioen uit de subjectiverende standvastigheid te treden, waardoor veel meer groei en ontwikkeling via de verkenning van meer informatie en indrukken mogelijk wordt.

Boogschutter <Stier, Kreeft>
Stier leert Boogschutter de huid van de beer niet te verkopen voordat deze geschoten is en doelstellingen die de moeite waard zijn vast te houden. Bij religieuze en filosofische vraagstukken of academische kwesties zorgt Stier voor de “Keep it real” en “Keep it natural”-factor.
Kreeft leert Boogschutter om niet over de gevoelsdimensie heen te walsen bij het stellen van doelen waarbij mensen, dieren en planeet betrokken worden.

Steenbok <Tweelingen, Leeuw>
Tweelingen leert Steenbok rigide standpunten af en niet te zwaar op de hand te worden.
Leeuw leert Steenbok angst te overwinnen, dat het koud bovenaan de top geen inhoudelijke voldoening geeft, en dat het ernstig uiten en gedragen een façade van Saturnus-energie is en niet a priori serieus, omdat de vorm ervan zich fuseert met de maatschappelijke default-perceptie van serieus.

Waterman <Kreeft, Maagd>
Kreeft leert Waterman over de gevoelsdimensie en de noodzaak van privacy ten opzichte van het groepsgebeuren. Alsook dat idealen, hoe mooi ook, ontsporen indien met dat laatste geen rekening wordt gehouden.
Maagd helpt Waterman de ideeën te concretiseren, uitkristalliseren en zorgt ervoor dat die niet blijven hangen in een grootse enthousiaste uiting van gebakken lucht.

Vissen <Leeuw, Weegschaal>
Leeuw voorkomt dat Vissen een eeuwige side liner blijft en het hele leven aan zich voorbij laat trekken, zonder er ooit echt aan deelgenomen te hebben. Ook leert Leeuw de in beginsel onuitputtelijke stroom inspiratie die Vissen eigen is, om te zetten in artistieke expressie en productie.
Weegschaal leert Vissen het besef van de ander en daarbij dat “de ander” reëel is en geen wezen in een droomwereld.

Ram <Maagd, Schorpioen>
Maagd leert Ram de impuls af altijd haantje de voorste te willen zijn en zich wat bescheidener op te stellen. Ook leert Maagd Ram dat je alleen met actie en impuls en zonder het opbouwen van een stuk bestaanszekerheid en bevoorrading in welke vorm dan ook, niet die zelfstandigheid schept die Ram nu juist zo graag wil.
Schorpioen leert Ram emotionele lafheid te overwinnen en niet het hazenpad te kiezen bij emotionele confrontaties.

Stier <Weegschaal, Boogschutter>
Weegschaal leert Stier verfijning, meer oog voor de ander, samenwerking, delen en beheersing van de rauwe wilde energie.
Boogschutter leert Stier sneller uit de inertie te komen, middels motivatie voor een doel.

Tweelingen <Schorpioen, Steenbok>
Schorpioen leert Tweelingen diepgang, eerlijke confrontatie en het herkennen van gebakken lucht.
Steenbok leert Tweelingen vooral verantwoording voor de uitingen te nemen en serieus nieuws van gesponsord nieuws te onderscheiden.

Kreeft <Boogschutter, Waterman>
Boogschutter leert Kreeft uit de emotionele brei te ontsnappen en niet in het verleden te blijven hangen.
Waterman leert Kreeft naar buiten te gaan, meer indrukken op te doen en van het eigen huis geen gevangenis of doel op zich te maken, maar de begrippen huis en thuis in gezonde proporties te hanteren.

Wanneer het tegenoverliggende teken niet geïntegreerd is – en het belang daarvan heb ik in deze hele 6-delige serie proberen aan te tonen – en we vervolgens in de blinde vlekken blijven hangen, wordt alles maatschappelijk een onwerkbare brei van 12 valse gelijken, die niets anders doen dan juist dat naar buiten projecteren wat intern had moeten worden aangepakt. Astrologie weer herstellen tot een normale wetenschap, zoals deze kunst dit ook eeuwenlang is geweest, en deze op school al onderwijzen, zou een hoop goed kunnen doen voor een meer begripvolle en beter communicerende samenleving. Maar een dergelijk ideaal is wellicht nog net iets teveel Waterman om tot de gevestigde orde te laten doordringen. 

 

Waterman - Leeuw vergelijking

Waterman – Leeuw vergelijking

 

 1. Maagd-Vissen
 2. Weegschaal-Ram
 3. Schorpioen-Stier
 4. Boogschutter-Tweelingen
 5. Steenbok-Kreeft
 6. Waterman-Leeuw

© Benjamin Adamah 2018


Benjamin Adamah heeft meer dan 30 jaar professionele ervaring als astroloog en is auteur van de Asteroïden-Gids, het eerste grote standaardwerk over de betekenissen van asteroiden, Plutino’s, Centauren, SDO’s, Kuiper-belt objecten en Trojanen in de horoscoop.

Een kernanalyse is circa drie dagen werk en kost € 399,-
Voor informatie mail vrijblijvend naar benjamin.adamah@gmail.com.

 

Asteroïden-gids
950 astrologische betekenissen van Asteroïden, Centauren, Cubewano’s, Damocleïden, Neptunus-resonanten, Plutino’s, SDO’s en Trojanen
door Benjamin Adamah
Nederlands
ISBN 9789492355195
Paperback, formaat 200 x 270 mm (bijna A4)
672 pagina’s (incl. 105 illustraties)