Complementaire astrologie – deel 1: de Maagd-Vissen-as

Veel mensen hebben wel eens iets gelezen over het zodiakteken waaronder ze geboren werden. Heel veel problemen, vertraging, tegenwerking en blokkades, kun je tijdens je leven heel simpel voorkomen door te snappen waar het teken over gaat dat precies tegenover dat van je Zon staat. Dus Rammen kunnen veel succesvoller en gelukkiger worden door Weegschaal te integreren en vice versa; en ditzelfde geldt voor de combinaties Stier-Schorpioen, Tweelingen-Boogschutter, Kreeft-Steenbok, Leeuw-Waterman en Maagd-Vissen.

 

 

Inleiding

Iedereen weet wel onder welk teken van de zodiak hij of zij geboren werd. Waarom veel mensen vervolgens menen dat astrologie een soort onzinnig bijgeloof is, heeft een hele reeks oorzaken. Twee ervan wil ik noemen. Ten eerste heeft dat wat in tijdschrift, krant of op astro-tv staat, helemaal niets met astrologie te maken. In een periode dat ik 18 uur per week aan bodybuilding deed, las ik ooit in de Veronica-gids: “U moet echt eens wat meer aan sport gaan doen luie Stier!”… Van dat soort onzin. Deze “horoscopen” worden nooit door serieuze astrologen geschreven! Een weekhoroscoop of maandhoroscoop is daarbij een foute term, want het gaat om een prognose. Wil je zoiets serieus aanpakken, dan moet deze helemaal worden gemaakt op de persoon in kwestie, dat wil zeggen diens geboortehoroscoop, progressieve en solaar en de dan lopende transits (aspecten van de huidige planeten, asteroïden en punten als Zwarte Maan etc.). Behalve in Nederland, waar “nuchterheid” en “een collectieve mentale luiheid” steevast worden verward, is dit misverstand in de rest van de wereld goed doorgedrongen.

 

 

De tweede oorzaak is veel venijniger. Als je mensen vraagt wat hun sterrenbeeld (een foute term, want het is teken en geen sterrenbeeld) is, krijg je als antwoord zinnetjes zoals ‘ik ben Tweelingen, een Maagd, Boogschutter, ik ben Leeuw’, etc.. Wat is hier zo venijnig aan? Wel, wat je geboortedatum en tijdstip aangeven is enkel in welk teken de Zon (je Ik) stond, tijdens je geboorte. Het is maar een factor van duizenden andere, echter wel een belangrijke. Maar deze Zon-positie heeft altijd een diapositief. En dat is het teken dat exact tegenover dat teken staat waar je Zon is gelokaliseerd. Dat andere teken wil integreren in je karakter, wezen en individuatieproces. Dit, terwijl de meeste mensen er aanvankelijk op reageren als op een soort tegenkracht. “Weegschalen” kunnen bijvoorbeeld menen dat “Rammen” botteriken zijn, die hen steeds voor de voeten lopen, “Stieren” zien in “Schorpioenen” enkel death & destruction en “Steenbokken” kunnen vinden dat “Kreeften” overgevoelige emotionele claimers zijn.

 

Workshops Magie in de Roos, Amsterdam door Benjamin Adamah

 

Dit soort opwellingen komen voort uit een radicaal foute realiteitsconceptie. We kennen die miskleun als het begrip dualiteit. In de astrologie is, net als in de natuur, niet zoiets als dualiteit. Er is enkel een niet begrepen complementariteit. Net als op de kleurencirkel. Geen enkele kunstenaar zal beweren dat geel slecht is omdat hij van paars houdt. Nee, geeltinten versterken paarstinten juist meer dan welke andere kleur, en de kunst is dus ze in synergie te brengen – dat is in wezen het esthetische proces in essentie. Op een soortgelijke wijze dienen we ook met onze geboortehoroscoop om te gaan. Kort samengevat werken we dan niet met 12 tekens maar met 6 assen van elk 2 tekens, die elkaars aanvulling, dus complement zijn en elkaars versterking. Je kunt ook als je geen beroepsastroloog bent veel nuttigs over je eigen karakter, leven en lot leren, door simpelweg het teken te bestuderen, dat exact tegenover het teken staat waarin je bent geboren. Heb je ooit een horoscoop laten maken, dan is de kans groot dat je enkel met deze zelf bij elkaar te harken informatie, een veel werkbaarder stukje kennis binnenhaalt, dan er in die duiding staat. Helaas zijn er legio horoscoopverstrekkers die deze complementaire benadering van astrologie negeren.

We hadden het net over de Zon-positie in de horoscoop. Die van de Maan, ascendant en heersende planeet zijn zeker net zo belangrijk om op dezelfde wijze te benaderen, en zo ook de rest van de ingrediënten in je geboortehoroscoop. Zon, Maan en ascendant kun je zelf aardig uitvogelen. De overige dataverwerking is echt iets voor de professional. Feitelijk is ons hele, van geboorte tot sterfdag voortgaande bewustwordingsproces, niets anders dan een proces van defragmentatie van onze geest door compleet te worden, dat wil zeggen, die dingen te (her)integreren in ons wezen, die op het moment van onze geboorte werden uitgesloten – d.w.z. in de diapositief-stad gezet – om ons überhaupt als een nieuw individu te laten bestaan. De astrologie is de snelste, meest effectieve methodiek om in deze strekking de flaws en missing links in iemands individuatieproces in kaart te brengen als ondersteuning bij de weg naar een zinvoller en gelukkiger leven, waarin talenten beter uit de verf kunnen komen. Dat is heel simpel het praktische nut van de astrologie en het allerbelangrijkste waar je deze oeroude wetenschap voor in kan zetten.

 

De Maagd-Vissen-as

Onderstaande uiteenzetting is zinvol voor in de eerste instantie mensen met Zon in Maagd of in Vissen. De Maagd-Vissen-as reikt eigenlijk van singulariteit tot totaliteit. Beide tekens heersen over onze gezondheid. Maagd, in de eerste instantie over onze fysieke conditie en Vissen over de geestelijke. Samen hebben de tekens een sterke link met het psychosomatische.

Complementaire Astrologie

Maagd

Mensen met een sterke Maagd-invloed zijn doorgaans ijverige harde werkers, scherp, analytisch, vaak kunnen ze goed rekenen, plannen en organiseren. Ook verzorgen ze zichzelf goed. Ze zijn enorm nieuwsgierig en dat gecombineerd met hun natuurlijke aanleg voor analyse maakt dat alle soorten speur,- of detectivewerk onder Maagd ressorteren. Maagd is het meest technische van alle tekens. Een punt dat ontwikkeld moet worden is doorgaans het goed kunnen uiten van en omgaan met de eigen gevoelens en emoties en die van anderen. Bij sterke afflictie treden negatieve eigenschappen naar voren als klagen, pietluttigheid, alleen details zien en het geheel missen, altijd kritiek leveren zonder zelf met een oplossing te komen, neuroses, over-perfectionisme, slonzigheid, het zichzelf ziek maken om onder dingen uit te komen of zich ziek melden, redeloze onderdanigheid of gehoorzaamheid.

Maagden die zichzelf niet op de rails krijgen geven die taak aan anderen en gaan werken in het leger, bij de politie of een of andere controledienst waarbij men een uniform draagt (de negatieve Vissen is o.a. uniformen) ofwel men werkt in de gezondheidszorg in een dienstbaar beroep. Qua gezondheid doen zich vooral klachten voor met betrekking tot de darmen, de gal, het zenuwgestel of de voeten. Kenmerkend voor de geafflicteerde Maagd zijn vaak en veel klachten, die echter meestal weer over gaan en zelden een ernst bereiken die gevaarlijk wordt. Het onderscheiden ressorteert onder Maagd. Bij afflictie (en vooral wanneer de Centaur Cyllarus en/of de Aten-asteroïde Cruithne sterk in de horoscoop staat) kan dit onderscheiden omslaan naar discrimineren, racisme of xenofobie. Spanning slaat bij Maagd bijna altijd het eerst op de darmen. Psychosynthese is vaak de basisremedie bij Maagd om van klachten af te komen.

De positieve Maagd is een opgeruimde persoonlijkheid met een meer dan gemiddelde intelligentie, een scherpe analytische geest, humor, een goede gezondheid en een perfect verzorgd lichaam. Deze Maagden gaan goed om met hun energie, zijn betrouwbare partners en harde werkers zonder kapsones. Hun kritiek is opbouwend en niet slechts een impuls. De kroon van de Maagd-energie is in het nu kunnen leven en dienstbaarheid niet als gehoorzaamheid of onderdanigheid te vertalen, maar als het maximaal tot bloei laten komen van de eigen talenten en zo hun unieke individuatieproces gestalte te geven. Dit vanuit het besef dat de wereld een groot bloemenveld hoort te zijn met 7 miljard unieke bloemen (mensen). De positieve Maagd leeft in het nu, maar is altijd goed voorbereid op de komende tijd.

Er zijn nogal wat schrijvers met een sterke Maagd. De succesvolle onder hen kenmerken zich, doordat ze een perfecte match wisten te creëren met het tegenoverliggende teken Vissen. De Mercurale (communicatieve) Maagd in synergie met het geïnspireerde Neptuniaanse teken Vissen levert een overvloedige en onuitputtelijke bron van inspiratie, fantasie en creativiteit op die goed in schrift kan worden gevat, waarbij er een soort vruchtbare cadans ontstaat: het boek schrijft dan bijna zichzelf. Voorbeelden: Stephen King, Johann Wolfgang von Goethe.

 

Vissen

Vissen-types hebben doorgaans een levenspatroon tegenovergesteld aan dat van Maagd. Vissen zijn geen analisten, maar dromers, visionairs, verkenners van hun eigen binnenwereld en mystieke gebieden, uitslapers, dagdromers, creatieven, filmers, fotografen, musici, kunstenaars, filosofen (van het humanistische genre), mystici.

Asteroïden-gids

Waar de Maagd neigt naar orde, vanwaar het een kleine stap is naar controle of over-controle, gaan Vissen graag op in een andere sfeer, waarvoor je het controlerende dus juist los moet laten. Anders kun je geen andere sfeer binnentreden. Om die reden neigen Vissen het meest van alle zodiaktekens naar middelen of stimula om in zo’n andere sfeer te komen. En dit kan van alles zijn, van een 3D-bril om meer in een film op te gaan tot alle mogelijke soorten psychotrope drugs, drank of occulte technieken, zoals die voor lucide dromen of theurgische magie.

De grens tussen de astrale wereld en de wereld van natuur-energieën en wezens is in het teken Vissen het dunst. Waar Steenbok grenzen stelt, verlegt Waterman deze grenzen, waarna Vissen deze grenzen geheel doet oplossen en verdwijnen. Het lastige aan Vissen is het indaalproces in de Aardse realiteit. Veel Vissen brengen het liefst de hele dag door met film, beeldmateriaal, muziek, tripmiddelen of verplaatsten zich via leesvoer of dagdromen in andere werelden. Indien deze neiging pathologisch wordt, dreigt de Vissen in een positie te komen, waarin het hele leven aan hem of haar voorbij trekt, zonder er zelf echt ooit helemaal aan deel te nemen. Vaak gaat men dan ook nog zo op in een verleden, dat men er ook half in leeft. Er ontstaat dan de illusie (een negatieve expressie van Vissen/Neptunus-energie), dat men ondanks dat doorheeft hoe het leven werkt en in elkaar steekt. Helaas is de enige manier om te snappen wat vuur is, je vinger dichtbij een kaarsvlam te brengen totdat je ervaart wat vuur is. Sommige Vissen schieten hierin door en trekken zich terug in kloosters, of verdovende middelen, of laten zich door de zelfkant overwoekeren en belanden in een of andere inrichting. Het jezelf schaden (self undoing), zelf je ergste vijand zijn, ressorteert onder de geafflicteerde Vissen-energie. Lichamelijk uiten Vissen-afflicties zich vaak als voetklachten.

De positieve Vissen is een opgewekte persoonlijkheid, vaak zeer ontwikkeld en belezen, met een groot creatief talent, dat hij of zij ook weet vorm te geven. De inspiratie lijkt uit een hoorn des overvloeds te komen en het natuurlijk vermogen om afstand van de eigen tijdgeest en realiteit te kunnen nemen, levert onder Vissen een relatief hoog percentage geniale artistieke expressie op. De extreem veelzijdige kunstenaar, architect, beeldhouwer en dichter Michelangelo Buonarroti, had bijvoorbeeld Zon, Maan en Mars in Vissen. Mihail Gorbachev, die de hele USSR liet ontdooien en zich sindsdien als humanistisch en milieu-betrokken activist en schrijver inzet voor een betere wereld, heeft Mercurius en Zon in Vissen. De positieve Vissen doorziet het menselijk drama en voelt zich sterk betrokken bij het leed in de wereld. Dit wereldleed spiegelt onbewust aan een voelen van een mystieke realiteit, zoals die bijvoorbeeld door Anita Moorjani werd beschreven, of door mensen na een bijna-dood-ervaring. Positieve Vissen-mensen kunnen enorm opofferend zijn en zich inzetten als helpwerker op plekken waar weinigen zich wagen. In plaats van het leven aan zich voorbij te laten schieten vanaf de kantlijn, staan ze er middenin. 

 

  1. Maagd-Vissen
  2. Weegschaal-Ram
  3. Schorpioen-Stier
  4. Boogschutter-Tweelingen
  5. Steenbok-Kreeft
  6. Waterman-Leeuw

© Benjamin Adamah 2017


Benjamin Adamah heeft meer dan 30 jaar professionele ervaring als astroloog en is auteur van de Asteroïden-Gids, het eerste grote standaardwerk over de betekenissen van asteroiden, Plutino’s, Centauren, SDO’s, Kuiper-belt objecten en Trojanen in de horoscoop.

Een kernanalyse is circa drie dagen werk en kost € 399,-
Voor informatie mail vrijblijvend naar benjamin.adamah@gmail.com.

 

Asteroïden-gids
950 astrologische betekenissen van Asteroïden, Centauren, Cubewano’s, Damocleïden, Neptunus-resonanten, Plutino’s, SDO’s en Trojanen
door Benjamin Adamah
Nederlands
ISBN 9789492355195
Paperback, formaat 200 x 270 mm (bijna A4)
672 pagina’s (incl. 105 illustraties)